Ari Nieminen, Pauli Kiuru. Akaan vedenjakelu. Akaan Seutu 18.10.2023


Akaalla ei ole tarvetta suuriin investointeihin edes vedenjakelun häiriötilanteiden varalta

Akaan kaupunginhallitus päätti osallistumisesta neuvotteluihin liittyen Tavase tekopohjavesiyhtiön purkamiseen. Asiantuntijana kaupunginhallituksella oli HS-veden toimitusjohtaja Jukka Meriluoto, joka kertoi, että häiriötilanteessa Akaan vedenjakelua uhkaisi säännöstely (Akaan Seutu 11.10.). Meriluoto on entinen Tavase Oy:n toimitusjohtaja ja valittu uudeksi Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon toimitusjohtajaksi.

Häiriötilanteisiin varautumisessa olisi Valkeakoskelta mahdollista toimittaa Valkeakosken uudesta pintavesilaitoksesta varavettä Akaaseen nykyistä määrää eli 2000 kuutiometriä vuorokaudessa huomattavasti enemmän, jos Akaassa haluttaisiin. Aiemmin käytössä olleiden siirtolinjojen kapasiteetti riittäisi, koska Valkeakoskelta on aiemman VaToViLe-sopimuksen mukaisesti toimitettu lähes kaikki vesi Akaaseen. Sopimus mahdollisti 4610 kuutiometrin toimittamisen vuorokaudessa. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman 2015 mukaan Akaan vedenkäyttö on vuonna 2011 ollut 2700 kuutiometriä vuorokaudessa, ennusteen mukaan 2800 kuutiometriä vuorokaudessa vuonna 2040.

HS-Vesi on vuonna 2014 antanut lausunnon Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta. Sen mukaan Akaan vedenhankinnan kannalta on tehty päätökset hankkia vesi Hämeenlinnan Hattulan suunnalta eikä siihen ole suunnitelmakaudella (vuoteen 2040 asti) näköpiirissä muutoksia ja vedenhankinta yhdyskuntien tarpeisiin on HS-Veden näkökulmasta katsoen ensisijaisesti helposti hyödynnettävissä olevan pohjaveden käyttöä. HS-Veden lähialueilla olisi saatavilla pohjavesivaroja jopa 50 000 kuutiometriä vuorokaudessa. Akaan Kylmäkoskella on rauetettu vuonna 2021 kahden pohjavedenottamon luvat (Pappila ja Kalpekinharju) HS-Veden esityksestä. Niiden kapasiteetti on ollut 1000 kuutiometriä vuorokaudessa eli 40 prosenttia Akaan vedentarpeesta.

Etelä-Pirkanmaan osalta kyse on lähinnä siitä, että Lempäälä kykenisi toimittamaan varavesimäärän 2000 kuutiometriä vuorokaudessa, joten Akaalla ei ole tarvetta suuriin investointeihin edes häiriötilanteiden varalta. Lempäälään on juuri valmistumassa 400 millimetrin linja Tampereen Ruskon laitokselta ja sen jälkeen Lempäälä ilmeisesti ottaa vetensä, mitä ei omista pohjavesilaitoksistaan tarvitse, sieltä. Sen jälkeen se kykenisi toimittamaan myös varavettä Akaan tai Valkeakosken suuntaan vähäisillä parannuksilla, mitkä ovat Lempäälän vastuulla. Sen jälkeen Valkeakoski ei enää jatkuvasti syöttäisi vettä suuruusluokkaa 1000-1500 kuutiometriä vuorokaudessa Lempäälään, jolloin Valkeakoskella olisi aiemman liikakapasiteetin lisäksi vielä enemmän liikakapasiteettia.

Ari Nieminen, diplomi-insinööri
Pauli Kiuru, kansanedustaja (kok)