Akaan Seutu 30.12.2016

Kuntamarkkinointi muuttuvassa pelikentässä
 

Akaa sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Moottoritieltä odotettiin paljon, mutta sen tuomat mahdollisuudet eivät ole vielä täysin toteutuneet. Ehkä odotukset olivat liian kovat ja tarkastelun aikajänne liian lyhyt. Mitään ei ole kuitenkaan menetetty. Rauta- ja moottoritie tarjoavat edelleen hyvät yhteydet Tampereelle ja Helsinkiin.

Sote- ja maakuntauudistus on yksi isoimmista rakenteellisista uudistuksia vuosikymmeniin. Noin puolet kuntien vastuista ja menoista siirtyy maakunnille. Akaalla on nyt mahdollisuus miettiä uutta rooliansa muuttuvassa ympäristössä.

Kuntien halu houkutella ikääntyvää väestöä on ollut pidättyväistä. Uhkana on nähty sosiaali- ja terveydenhoitokulut. Jatkossa kulut eivät kohdistu kunnalle. Pelikentän säännöt muuttuvat. Sääntömuutoksen mahdollisuudet kannattaa hyödyntää.

Kuntamarkkinoinnin tavoitteeksi sopii väkilukuun ja ostovoimaan vaikuttaminen. Akaalla voisi olla kaksi pääryhmää varttuneiden segmentissä. Ensimmäiseen kuuluvat entiset akaalaiset, jotka ovat eläköitymässä. Tässä elämäntilanteessa mietitään usein kotiseudulle paluuta. Toiseen ryhmään kuuluvat pääkaupunkiseudulla tai Tampereella omistusasunnoissa asuvat eläköityvät tai jo eläkkeellä olevat, joilla ei ole akaalaista taustaa. Akaan edullisemmat asuntohinnat mahdollistavat asuntovarallisuuden ottamisen hyötykäyttöön eläkkeen jatkoksi.

Digitaalisuus – mahdollisuus ja riski

Digitalisoitumista on tarjottu vastaukseksi lähes kaikkeen. Totta on, että moni palvelu voidaan hoitaa tuottavammin digitaalisesti. Eduskunnan täysistunnossa nousi muutama viikko sitten keskusteluun sähköisen äänestyksen kehittäminen.

USA:n presidentinvaali havahdutti myös minut niihin vaaroihin, joita asiaan liittyy. On riski, että tulosta voidaan kybermenetelmillä manipuloida. Ajatus, että ulkopuolinen taho pääsisi vaikuttamaan presidentinvaalimme tulokseen, on huolestuttava. Vaikuttamismotivaatio olisi varmasti huipussaan, jos Suomessa äänestettäisiin NATO -jäsenyydestä.

Tietoturvahaasteen lisäksi olisi pystyttävä ratkaisemaan kysymys äänestäjän tunnistamisesta. Äänestystilanteessa on myös varmistettava, ettei äänestäjän päätökseen ulkopuoliset pääse painostamalla vaikuttamaan.

Nykyinen järjestelmä on toimiva. Ainoa ongelma on matala äänestysprosentti. Kysymys on, onko mahdollisesti parantunut äänestysaktiivisuus riittävä peruste nettiäänestyksen riskien hyväksymiseen. Itse olen tämänhetkisen kokemuksen perusteella pidättyväinen.

Eduskunta käsitteli kuluneena vuonna sisäisen turvallisuuden selontekoa. Sen mukaan hybridivaikuttamisen keinot valtiollisessa vaikuttamisessa lisääntyvät. Selonteko huomauttaa, että ulkorajojen koskemattomuuden turvaamisen lisäksi myös valtiollinen päätöksenteko on suojattava vaikuttamiselta. ”Ulkomaisten tiedustelupalveluiden toiminta Suomessa on palannut kylmän sodan tasolle ja henkilölähteisiin perustuvan tiedustelun rinnalle on tullut tietoverkoissa tapahtuva tiedustelu,” selonteko toteaa. Pelkkä epäilys vaalien tuloksien manipuloinnista aiheuttaisi poliittista rauhattomuutta.


Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja