Aamulehti 18.5.2018

Purkavalla uusrakentamisella vauhtia asuntorakentamiseen

Suomalaisilla on oltava erilaisiin elämänvaiheisiin sopivia koteja. Asuntojen riittävällä tarjonnalla parannetaan työllisyysedellytyksiä ja jarrutetaan myös hintojen nousua.

Lokakuussa 2017 asetettiin työryhmä valmistelemaan ehdotusta asunto-osakeyhtiölain muuttamiseksi purkavan uusrakentamisen helpottamiseksi. Työryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Raportti luovutettiin oikeusministeri Antti Häkkäselle tiistaina 8.5.

Purkava uusrakentaminen tarkoittaa sitä, että korjaustarpeessa olevia vanhoja rakennuksia puretaan ja tilalle rakennetaan isompia rakennuksia. Erityisesti kasvukeskuksissa ja hyvien liikenneyhteyksien varrella on paljon mahdollisuuksia purkaa laajoissa korjaustarpeissa olevia vanhoja kerrostaloja ja rakentaa tilalle lisää uusia asuntoja.

Tämä on asukkaan kannalta houkuttelevaa, sillä vanhan korjaamisen sijaan saisi uuden kodin. Tämä olisi myös yhteiskunnan kannalta perusteltua, koska tällöin hyvien liikenneyhteyksien varsille voidaan rakentaa enemmän koteja. Tästä hyötyvät kaikki - asukkaat, taloyhtiöt, työllisyys, elinkeinoelämä ja täydennysrakentaminen.

Nykyisellä lainsäädännöllä purkavan uusrakentamisen toteuttaminen on ollut vaikeaa. Hankkeita ei ole juurikaan saatu etenemään. Voimassa olevan lain mukaan taloyhtiön on päätettävä purkavasta uusrakentamisesta yksimielisesti.

Työryhmä ehdottaa, että yhtiökokous voisi jatkossa päättää 4/5 määräenemmistöllä annetuista äänistä sellaisesta purkavasta uusrakentamisesta, jossa osakkaat saavat uudesta rakennuksesta uudet huoneistot yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti.

Purkavaa uusrakentamista vastustavan osakkeenomistajan oikeussuojakeinoksi työryhmä ehdottaa oikeutta vaatia osakkeiden lunastamista käypään hintaan.

Tekeillä olevien uudistusten lisäksi taloyhtiöt tarvitsevat myös tietoa, toimintamalleja ja yhteistyötä erityisesti kuntien, rakentajien ja rahoittajiensa kanssa.

Nykyinen lainsäädäntö hidastaa tai usein jopa estää useiden kaupunkiseutujen kehittymistä. Ehdotetuilla uudistuksilla helpotettaisiin merkittävästi erityisesti juuri kasvavien kaupunkiseutujen tilannetta, sillä uudistus vauhdittaisi hankkeita osakkaiden oikeusturvaa unohtamatta.


Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja