Pauli Kiuru, AL 5.2.16

Vesi-infra on pidettävä omissa käsissä

Sähköverkko Carunan pöyhkeät hinnankorotukset nostattavat tunteita. Omaisuuden myynti ulkomaille, monopolit ja verokikkailu ärsyttävät. Kansallisen turvallisuuden sekä jakeluvarmuuden kannalta keskeistä infrastruktuuria ei pitäisi kevyesti päästä ulkopuolisten käsiin. Sähkön ohella vesi on kansalaisille ja yrityksille aivan keskeinen hyödyke.

Olen vastustanut Tavase – tekopohjavesihanketta. Yksi peruste on omistukseen liittyvät riskit. Carunan esimerkki auttaa ymmärtämään, mitä olen tarkoittanut.  Toteutuessaan Tavase Oy olisi monopoliasemassa toiminta-alueellaan Tampereella ja Etelä-Pirkanmaalla. Yhtiön osakkeet voidaan myös myydä ulkomaiselle toimijalle. Tuloksena voi olla täysin ennalta arvaamattomia seurauksia, kuten kohtuuttomia hinnankorotuksia. Tavasen tapauksessa huoltovarmuus ei edes paranisi. Todennäköisesti se huonontuisi, koska järjestelmä olisi keskitetty.

On hämmästyttävää, että ulkoistamista, yksityistämistä ja osakeyhtiöiden toiminnan taakse menemistä vastustavat tahot ovat ensimmäisten joukossa puolustamassa Tavasea. Carunan esimerkki toivottavasti herättää harkitsemaan kantoja uudestaan. Saksassa Berliinissä vedenjakelun yksityistäminen nosti kansanliikkeen ja pakotti pyörtämään hankkeen.

Tehyn verkkosivuilla kirjoitetaan: ” Ammattiliittojen mielestä yksityistäminen johtaa kohoaviin veden hintoihin ja yksityisten vesiyritysten korkeisiin voittoihin. Viime vuosilta on runsaasti kokemuksia eri puolilta Eurooppaa vesihuollon yksityistämistapauksista ja sen seurauksena kohonneista veden hinnoista.”

Julkaistu:

Aamulehti 5.2.2016
Valkeakosken Sanomat 5.2.2016