Lakialoite 3.5.2016

Kokoomuksen Kiurun ja Satosen lakialoitteeseen yli 160 allekirjoitusta  - tapon syyteoikeus ei saa vanhettua 

Kokoomuksen kansanedustajien Pauli Kiurun ja Arto Satosen lakialoite tapon syyteoikeuden vanhentumisen uudelleenarvioimisesta on kerännyt 162 allekirjoitusta. Kansanedustajat vaativat lakialoitteessaan tapon 20 vuoden syyteoikeuden vanhentumisajan poistamista. Kiuru ja Satonen jättivät lakialoitteen eduskunnan käsittelyyn tiistaina.

”On hienoa nähdä, että lähes kaikki kansanedustajat, ministereitä ja puhemiehistöä lukuun ottamatta, ovat lakialoitteemme takana. Aloite osuu ilmeisen hyvin suomalaisen oikeustajuun. Tämä lain epäkohta tarvitsee selkeästi korjausta”, toteavat kansanedustajat Pauli Kiuru ja Arto Satonen.

Nykyisen rikoslainsäädännön mukaan syyteoikeus murhasta ei vanhene. Jos teko arvioidaan tutkinnassa tapoksi, vanhenee syyteoikeus siitä 20 vuodessa. Syyteoikeuden vanhentumista voidaan lainsäädännön mukaan jatkaa, mutta mikäli teosta ei ole epäiltyjä, ei jatkamista usein tehdä. Kun teko on rikosoikeudellisesti vanhentunut, ei siitä voida nostaa syytettä, vaikka tekijä löytyisi myöhemmin.

”Tapon syyteoikeuden vanheneminen ei mahdu suomalaiseen oikeudentajuun. Nykypäivän kehittynyt tekniikka mahdollistaa rikosten selvittämisen jopa pitkänkin aikavälin jälkeen. Lain pitäisi lähtökohtaisesti aina olla sen puolella, että rikoksen tekijät saadaan kiinni. Lakialoitteen tarkoituksena on vahvistaa tätä periaatetta”, toteaa Pauli Kiuru.

Kansanedustajien mukaan aloite on linjassa hallitusohjelman kriminaalipolitiikan linjauksiin. Hallitusohjelmassa pyritään sekä parantamaan rikoksen uhrin asemaa että varmistamaan rangaistusten oikeudenmukaisuus suhteessa teon moitittavuuteen.

”Hallituksen tavoitteena on uudistaa rikoslainsäädäntöä suuntaan, jossa se vastaisi paremmin kansan oikeustajua. Lakialoitteemme on hyvin linjassa hallitusohjelman kirjausten kanssa”, toteaa Arto Satonen.

Eduskunnan tietopalvelun tietojen mukaan eduskunnassa on jätetty vain muutama yli 160 allekirjoituksen aloitetta. Todennäköisesti eniten allekirjoituksia kerännyt lakialoite jätettiin vuonna 2005. Silloinen lakialoite koski polttoainemaksusta annetun lain 6 §:n muuttamista eli käytännössä biopolttoaineiden edistämistä autoliikenteessä. Lakialoite johti tällöin aloitteen mukaiseen hallituksen esitykseen.

”Eduskunta käsittelee hyvin harvoin näin laajaa kannatusta saaneita lakialoitteita. Toivottavasti tämä aloite viedään maaliin saakka ja tämä epäoikeudenmukaisuus saadaan korjattua”, kansanedustajat päättävät.


Lakialoite LA 25/2016 vp

Pauli Kiuru kok ym.

Lakialoite laiksi rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Rikoslain (39/1889) mukaan syyteoikeus murhasta ei vanhene. Rikoslain 8 luvun 1 §:n mukaisesti

syyteoikeus sellaisista teoista, joista maksimirangaistus on elinkautinen vankeusrangaistus,

ei vanhene. Koska murhasta säädetty maksimirangaistus on elinkautinen vankeusrangaistus, näin

ollen murhan syyteoikeus ei vanhene.

Rikoslaissa syyteoikeuden vanhentuminen on pääsääntöisesti sidottu siihen, mikä on rikoksesta

säädetyn maksimirangaistuksen kesto. Tähän on kuitenkin säädetty eräitä poikkeuksia.

Tapon syyteoikeus vanhentuu 20 vuodessa. Vaikka teko selviäisi tekohetkestä 20 vuoden jälkeen,

ei tekijää voida tuomita rangaistukseen siitä. Syyteoikeuden vanhentumisaikaa voidaan rikoslain

mukaan jatkaa vuodella tietyin tiukoin laissa säädetyin edellytyksin.

Tappo on vakava henkirikos. Tekniikan kehittymisen myötä moni aiemmin selvittämättä jäänyt

teko voi olla nykytekniikalla selvitettävissä. Tämän vuoksi tapon syyteoikeuden ei tulisi vanhentua,

vaan syyteoikeus tulisi säätää murhaa vastaavasti teoksi, jonka syyteoikeus ei vanhene.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään rikoslain (39/1889) 8 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 297/2003, 212/2008,

1680/2009, 755/2010 ja 540/2011 uusi 6 momentti seuraavasti:

Lakialoite LA 25/2016 vp

2

8 luku

Vanhentumisesta

1 §

Syyteoikeuden vanhentuminen

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kuitenkaan oikeus syyttää taposta ei vanhennu.

————

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

——————Pauli Kiuru, kok

Arto Satonen, kok

Arto Pirttilahti, kesk

Sari Tanus, kd

Markku Pakkanen, kesk

Jaana Pelkonen, kok

Pertti Salolainen, kok

Timo Heinonen, kok

Ulla Parviainen, kesk

Satu Hassi, vihr

Mikko Alatalo, kesk

Ilmari Nurminen, sd

Anne Kalmari, kesk

Kalle Jokinen, kok

Sinuhe Wallinheimo, kok

Jukka Kopra, kok

Sofia Vikman, kok

Martti Mölsä, ps

Sami Savio, ps

Jukka Gustafsson, sd

Tiina Elovaara, ps

Harri Jaskari, kok

Kai Mykkänen, kok

Eeva-Maria Maijala, kesk

Eero Suutari, kok

Joakim Strand, r

Peter Östman, kd

Jari Ronkainen, ps

Vesa-Matti Saarakkala, ps

Stefan Wallin, r

Leena Meri, ps

Pentti Oinonen, ps

Mika Raatikainen, ps

Niilo Keränen, kesk

Reijo Hongisto, ps

Hannakaisa Heikkinen, kesk

Anders Adlercreutz, r

Jaana Laitinen-Pesola, kok

Susanna Koski, kok

Harry Harkimo, kok

Saara-Sofia Sirén, kok

Mats Löfström, r

Antero Laukkanen, kd

Juha Pylväs, kesk

Eerikki Viljanen, kesk

Tuomo Puumala, kesk

Annika Saarikko, kesk

Antti Rantakangas, kesk

Ari Jalonen, ps

Tapani Tölli, kesk

Mika Lintilä, kesk

Sanna Lauslahti, kok

Harry Wallin, sd

Kari Uotila, vas

Timo V. Korhonen, kesk

Arja Juvonen, ps

Mika Kari, sd

Hannu Hoskonen, kesk

Pirkko Mattila, ps

Jyrki Kasvi, vihr

Laura Huhtasaari, ps

Mari-Leena Talvitie, kok

Antti Rinne, sd

Timo Harakka, sd

Toimi Kankaanniemi, ps

Johanna Karimäki, vihr

Thomas Blomqvist, r

Juhana Vartiainen, kok

Katri Kulmuni, kesk

Pertti Hakanen, kesk

Ville Vähämäki, ps

Pia Viitanen, sd

Kimmo Kivelä, ps

Maria Tolppanen, ps

Hanna Halmeenpää, vihr

Aila, Paloniemi, kesk

Sari Essayah, kd

Matti Semi, vas

Mikko Kärnä, kesk

Ilkka Kanerva, kok

Merja Mäkisalo-Ropponen, sd

Lauri Ihalainen, sd

Johanna Ojala-Niemelä, sd

Hanna Sarkkinen, vas

Anne-Mari Virolainen, kok

Ritva Elomaa, ps

Krista Mikkonen, vihr

Markus Mustajärvi, vas

Mikko Savola, kesk

Satu Taavitsainen, sd

Emma Kari, vihr

Outi Alanko-Kahiluoto,vihr

Esko Kiviranta, kesk

Mika Niikko, ps

Eero Lehti, kok

Wille Rydman, kok

Kaj Turunen, ps

Hanna Kosonen, kesk

Silvia Modig, vas

Aino-Kaisa Pekonen, vas

Antti Kaikkonen, kesk

Simon Elo, ps

Riitta Myller, sd

Markus Lohi, kesk

Rami Lehto, ps

Juho Eerola, ps

Ari Torniainen, kesk

Nasima Razmyar, sd

Markku Rossi, kesk

Lea Mäkipää, ps

Outi Mäkelä, kok

Antti Kurvinen, kesk

Katja Taimela, sd

Timo Kalli, kesk

Jani Mäkelä, ps

Olavi Ala-Nissilä, kesk

Sanna Marin, sd

Katja Hänninen, vas

Sampo Terho, ps

Tom Packalén, ps

Antti Häkkänen, kok

Ben Zyskowicz, kok

Sari, Raassina kok

Marisanna Jarva, kesk

Sirkka-Liisa Anttila, kesk

Jari Leppä, kesk

Petri Honkonen, kesk

Anneli Kiljunen, sd

Markku Eestilä, kok

Mikaela Nylander, r

Pekka Haavisto, vihr

Lasse Hautala, kesk

Touko Aalto, vihr

Joona Räsänen, sd

Anne Louhelainen, ps

Kari Kulmala, ps

Anna Kontula, vas

Jari Myllykoski, vas

Elsi Katainen, kesk

Olli Immonen, ps

Krista Kiuru, sd

Maria Guzenina, sd

Teuvo Hakkarainen, ps

Tuula Haatainen, sd

Ville Tavio, ps

Li Andersson, vas

Seppo Kääriäinen, kesk

Veera Ruoho, ps

Tytti Tuppurainen, sd

Tarja Filatov, sd

Antero Vartia, vihr

Suna Kymäläinen, sd

Elina Lepomäki, kok

Olli-Poika Parviainen, vihr

Eeva-Johanna Eloranta, sd

Sari Sarkomaa, kok

Susanna Huovinen, sd

Ilkka Kantola, sd

Eva Biaudet, r

Päivi Räsänen, kd

Annika Lapintie, vas

Heli Järvinen, vihr