Tavase-tekopohjavesihanke


PÄIVITYS 7.5.2024

Kamppailu päättyi voittoon.  Tämä oli paljolti sitkeän kansalaisvaikuttamisen  työn tulosta. Pälkäneen kunta teki myös parhaansa. Kiitos kaikille työhön osallistuneille.

"Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut päätöksen valituksiin, jotka koskivat Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeelle myönnettyä kahta vesitalouslupaa Kangasalla ja Pälkäneellä.  Vaasan hallinto-oikeus oli aiemmin hylännyt lupapäätöksistä tehdyt valitukset."

KHO: Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen hakemus vesitalousluvasta oli hylättävä | Korkein hallinto-oikeus (sttinfo.fi)

"Tampereen kaupunki aikoo esittää Tavase Oy:n muille osakkaille, että tekopohjavesihankkeen valmistelu lopetetaan ja yhtiö puretaan. Tampereen kaupunginhallitus päätti 8.4.2024 kokouksessaan esittää hankkeen lopettamista valtuustolle. Lisäksi Tampereen Vesi Oy:lle annetaan tehtäväksi puhtaan veden saannin turvaaminen ja tarvittavien neuvotteluiden käyminen muiden kuntien kanssa."

Tampereen kaupunginhallitus esittää Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen valmistelun lopettamista [Tampereen kaupunki - Ajankohtaista]


///


Tavase-materiaalipankissa on tekopohjavesihankkeeseen liittyviä dokumentteja. Suosittelen erityisesti  DI Ari Niemisen 43 sivuista selvitystä: "Tavase ja vesihuollon kehittäminen".

Olen kerännyt alisivuille myös muiden aktiivisten kannanottoja. Oma kantani on selvä: Vastustan Tavase-tekopohjavesihanketta.  

Tavase-tekopohjavesihankkeessa ovat mukana Tampere, Valkeakoski, Kangasala, Lempäälä, Vesilahti, Akaa ja siihen liittyvä Kylmäkoski.

Laitos halutaan sijoittaa Pälkäneen ja Kangasalan alueille harjumaisemaan. Pälkäneen kunta vastustaa, mutta näkemys on jätetty huomioimatta. Minun on sitä vaikea ymmärtää ja hyväksyä. Ydinvoimalaitosten sijoituspäätöksiä tehtäessä selvitetään ensin sijoituksesta kiinnostuneet kunnat - pakkoa ei tarvitse käyttää.

Vuonna 1993 alkanut Tavase-tekopohjavesihanke polkee paikallaan. On epävarmaa, saadaanko laitoksen edellyttämiä lupia koskaan. Epävarmaa on myös se, toimisiko suunniteltu laitos toivotulla tavalla ja koska se ylipäätään valmistuisi. Tavoitteelliset tuotantomäärät ja kustannusarviot sisältävät myös merkittäviä epäselvyyksiä ja riskejä.  Varmaa on ainoastaan se, että kuntien verorahoilla ylläpitämä yhtiö on omistajilleen merkittävä kuluerä loputtomien konsulttivetoisten tutkimusten jatkuessa.

Pirkanmaan kunnat eivät edes tarvitse tekopohjavesihanketta. Laadultaan, toimintavarmuudeltaan ja erityisesti hinnaltaan edullisempia vaihtoehtoja on olemassa. Helsinkiläiset juovat Päijänteen pintavettä. Miksi Roineen tai Näsijärven vesi ei kelpaisi tekopohjavesihankkeessa mukana oleville kunnille?

Hanke ei ole oikeudenmukainen ja sille on olemassa vaihtoehtoja. Se on toiminnallisesti ja taloudellisesti riskialtis.

Nykyisiä pintavesilaitoksia ajanmukaistamalla voidaan taloudellisesti, teknisesti ja riskittömästi turvata pirkanmaalaisten vesihuolto.

PÄIVITYS:

”Valkeakosken kaupunki päätti käyttää sopimuksen mahdollistamaa irtautumista Tavase Oy:n osakkuudesta ja Valkeakosken omistamat osakkeet on vuonna 2017 myyty muille kunnille sopimuksen mukaisin ehdoin. Tavase Oy:n ylläpitämän osakasrekisterin mukaan yhtiön omistus jakautuu tällä hetkellä (pyöristetyin luvuin): Tampere 79,4 prosenttia, Akaa 8,7 prosenttia, Kangasala 8,4 prosenttia, Lempäälä 2,6 prosenttia ja Vesilahti 0,9 prosenttia.”