Kannanotto: Puolustan Tampereen Työväen Teatteria - rahoitusesitys kaipaa hiomista 22.1.2018

Kulttuurin rahoitusta ollaan uudistamassa. Asiantuntijatyöryhmä on kirjoittanut raporttinsa hallituksen esityksen muotoon. Seuraavaksi se lähtee lausuntokierrokselle. Palautteen pohjalta tehdään varmasti muutoksia ennen kuin se tuodaan eduskunnan käsittelyyn.

Rahoituksen muuttaminen herättää aina tunteita. Työryhmä on ollut vaativan tehtävän edessä. Jonkun on tehtävä pohjatyö. Kiitos työryhmälle. Pohjaa jalostamalla syntyy varmasti hyväksyttävä malli.

Suuri ongelma koskee Tampereen Työväen Teatterin rahoitusta. Esitys on siltä osin ongelmallinen. Pääkaupunkiseutu ja maakunnat asetetaan vastakkain. Elitistinen ajattelutapa puskee pintaan - maakunnissa harrastetaan ja pääkaupunkiseudulla nautitaan korkeakulttuurista.

Esitys TTT:n tuen leikkaamisesta vuoden 1918 muistovuonna ei ole tunnetasolla loppuun asti mietitty. Ajoitus on myös tärkeää, ja sen suhteen on tehty harkitsematon esitys. Kulttuurilla on mahdollista rakentaa yhteisöllisyyttä, keskinäistä ymmärrystä ja sovintoa. Toiseen suuntaan ei kannata kulkea.

Kaksi otetta raportin eriävistä mielipiteistä:

"Tampereen Työväen Teatterin korotetun henkilötyövuoden poistamisen osalta työryhmän esityksessä todetaan, että se vähentää teatterin rahoitusta noin 2 miljoonalla eurolla, mutta kyseisen leikkauksen tarkoituksesta tai vaikutuksesta ei lausuta enempää.

Ratkaisu on mielestäni aluepoliittisesti kyseenalainen ja jättää lisäksi vaikutusarvion osalta huomioimatta karkealla tavalla sen tosiseikan, että tämän kokoluokan leikkaus vaikuttaa paitsi kyseisen teatterin mahdollisuuksiin toteuttaa monipuolista kulttuuripalvelutehtäväänsä, myös olennaisesti alueen muihin toimijoihin, jotka ovat tehneet Tampereen Työväen Teatterin kanssa yhteistyötä."

///

"Kansallisena päänäyttämönä Tampereen Työväen Teatteri on ollut erittäin suosittu ja valtakunnallisesti arvostettu. Vuosittainen katsojamäärä on vaihdellut 140 000–150 000 välillä ja yleisöstä 40 % tulee muista maakunnista.

TTT työllistää taiteilijoita: vakituisia tekijöitä on 122, htv-määrä 162 ja vuonna 2016 työsuhteessa oli yhteensä 390 eri henkilöä. Ensi-iltoja on toistakymmentä ja monet kantaesitykset päätyvät myös muihin teattereihin. Näyttämöitä on useita ja ohjelmistoa lastenteatterista musikaaleihin ja stand up -esityksiin.

TTT on myös esimerkillisen kustannustehokas: tuoreimman Teatteritilaston mukaan julkinen tuki henkilötyövuotta ja pääsylippua kohden oli keskimääräistä alhaisempi. Kun TTT:n pääsylippua tuettiin vuonna 2016 keskimäärin 54 eurolla, keskimäärin tilastoiduissa ammattiteattereissa tuki oli 62 euroa – puhumattakaan Kansallisteatterin 70, Svenska Teaternin 123 tai Kansallisoopperan 184 eurosta. Tukemalla isoa, hyvin toimivaa ja yleisön rakastamaa laitosta, on TTT:n kohdalla saatu keskimääräistä parempia tuloksia."

///

Linkki Aamulehden uutiseen:

https://www.aamulehti.fi/kulttuuri/tampereen-tyovaen-teatteri-saa-yllattavaa-tukea-myos-kokoomuksen-riveista-pauli-kiuru-jos-saan-kuraa-niskaani-niin-antaa-tulla-puolustan-nyt-kulttuuria-200685495