Mukaan postituslistalle

Kiitos liittymisestä. Lähetän sinulle postia 6 - 8 kertaa vuodessa. Terveisin Pauli. 

Henkilötietolain edellyttämä rekisteriseloste


Rekisterin pitäjä:

Pauli Kiuru (kansanedustaja)
Mannerheimintie 30
Helsinki
00102 Eduskunta
pauli.kiuru@eduskunta.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Birgitta Myllymäki (eduskunta-avustaja)
050 384 9365
birgitta.myllymaki@eduskunta.fi

Rekisterin nimi:

Pauli Kiurun sähköpostilista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Pauli Kiurun ja sähköpostiosoitteensa luovuttaneiden välinen viestintä.

Rekisterin tietosisältö:

Henkilön suku- ja etunimi sekä sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteröidyltä itseltään verkkolomakkeella, sähköpostilla, kirjallisesti tai suullisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin tietoja käytetään rekisterin pitäjän ja rekisteriin tietonsa luovuttaneiden väliseen viestintään. Rekisterin tietoihin on pääsy vain rekisterin pitäjällä ja hänen määräämällään henkilökohtaisella avustajalla. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eivätkä tiedot ole julkisesti näkyvillä. Rekisteri on tallennettu varmennetuille palvelimille sähköisesti.