Valtuustoaloite: Valkeakosken kaupungin vuosittainen ympäristöpalkinto 4.3.2013

Arvoisa rouva puheenjohtaja, valtuustoaloite

Valkeakosken kaupunki jakaa vuosittain palkintoja ja huomionosoituksia henkilöille tai yhteisöille, joiden saavutukset kulttuurin, urheilun tai muiden elämänalueiden saralla ovat olleet merkittäviä.

Kaupunki myöntää esimerkiksi vuoden urheilijapalkinnon, liikuntakulttuurin tunnustuspalkinnon, vuoden jalkapalloilijapalkinnon, kunnon kuntalainen palkinnon, kulttuuripalkinnon, nuorisostipendin sekä Valkeakoski-mitalin.

Lisäksi kaupunki on hakenut ja maksanut ansioituneille työntekijöille ja luottamushenkilöille arvonimiä huomionosoituksena heidän tekemästään poikkeuksellisen merkittävästä työstä Valkeakosken hyväksi.

Myös monet paikalliset yhdistykset jakavat omia palkintojaan kiitoksena ja huomionosoituksena oman alansa saavutuksista. Esimerkiksi Valkeakosken Yrittäjien Vuoden yrittäjäpalkinnot ovat saaneet ansaittua huomiota. Kaupungin edustajat ovat perinteisesti osallistuneet palkintojenjakotilaisuuteen.

Ympäristöasioihin kiinnitetään kasvavaa huomiota niin paikallisesti, kansallisesti kuin globaalistikin. Lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset sekä erilaiset ympäristöuhat edellyttävät ympäristökysymysten entistä tarkempaa huomioimista. Valkeakoskella on tehty ympäristöasioissa viime vuosikymmeninä merkittäviä investointeja. Lisäksi kuntalaisten kasvava kiinnostus asiaan on näkynyt moninaisina pienempinä tekoina. Useisiin kuntiin on perustettu vuosittain jaettava ympäristöpalkinto, mutta Valkeakoskella ei sellaista vielä ole.

Perustamalla vuosittain jaettavan ympäristöpalkinnon Valkeakosken kaupunki kiinnittäisi ympäristöasioihin entistäkin suurempaa kiinnostusta ja arvostusta. Julkisyhteisön myöntämä tunnustus koetaan arvokkaana symbolisena eleenä.

Kuntalain mukaan kunnan on pyrittävä edistämään kestävää kehitystä alueellaan. Ympäristönäkökulma on yksi ulottuvuus kestävästä kehityksestä. Laki on kirjoitettu tavoitenormiksi, ja aloitteen sisältö sekä päämäärä ovat sen kanssa linjassa.

Palkinnonsaaja voisi olla yksittäinen henkilö, yhdistys, säätiö, osuuskunta, yritys, maatilayritys, päiväkoti, koulu, media tai mikä muu tahansa vastaava toimija, joka on edistänyt ympäristönsuojelua. Huomioitavia tekoja ei ole syytä rajata liian tiukasti. Ne voivat olla esimerkiksi energiansäästöä, vaihtoehtoisia energiantuotantotapoja, pienentyneitä päästöjä, kierrätystä, parantunutta resurssitehokkuutta, vähentyneitä liikennemääriä, kasvatusta, koulutusta, tiedotusta, meluntorjuntaa, tehokkaampaa maankäyttöä tai rakentamisista.

Kaupunginhallitus olisi palkinnon myöntäjä, ja se luovuttaisiin joko Valkeakoski-päivänä 27. lokakuuta tai Maailman ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta.

ALOITE:

Allekirjoittaneet esittävät valtuustoaloitteenaan, että Valkeakosken kaupunki palkitsee ympäristöpalkkinolla vuosittain tahon, joka on merkittävällä tavalla edistänyt ympäristöasioita paikkakunnalla.

Pauli Kiuru
Markku Alanko
Marja Heikkinen
Päivi Patojoki
Mikko Franssila
Anja Peräkääly
Timo Nykänen
Juha Lehtonen
Antti Selkee
Kari Salminen
Heikki Tyvi
Minna Kamppari
Erkki Rantanen
Tarja Ahonen
Petri Nieminen
Kimmo Seppälä
Pauli Korpela
Hannu Uusikartano
Pentti Hupanen
Sari Pulla
Henry Rantaniemi
Marita Käkönen
Jyrki Kivinen
Pia Hänninen
Maija Kuivasto
Kaisa Uusitalo
Reino Niska
Riitta Haapala
Sari Ilovuori
Pekka Järvinen
Petra Pikkanen
Kimmo Surkka
Harri Asikainen
Risto Rautiainen