Mielipide: Tiedotus yksiselitteiseksi. Valkeakosken Sanomat 27.3.2020

Tiedotus on saatava yksiselitteiseksi ja nopeaksi toimituksellista vapautta vaarantamatta

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Tiedotuksen puutteet hämmentävät kansalaisia. Jokainen väärinkäsitys on potentiaalinen turvallisuusriski. Kysymys on ihmishengistä.

Suomessa on toimiva ja vastuullinen media. Toimittajat tekevät parhaansa tulkitakseen ministeriöiden tiedotteita. Koska tietoa on rajallisesti ja tieto on osin tulkinnanvaraista, väärinkäsitysten vaara kasvaa. Uutisten ja artikkeleiden rinnalle sanomalehtiin, televisioon ja radioon on saatava koko maassa yhdenmukaisena julkaistavat hallituksen tiedotteet. 

Sanomalehdet ovat varmasti valmiita kohtuullisella korvauksella julkaisemaan hallituksen tiedotteita sekä painetuissa lehdissä, että verkossa. Tilanteen vaatiessa on aktivoitava valmiuslain 126 pykälä. Se velvoittaa viivytyksettä julkaisemaan viranomaistiedotteen sellaisenaan.

Kysymys on kansalaisten hengestä ja turvallisuudesta. Media on varmasti talkoissa mukana kohtuullisella korvauksella. Ääritilanteessa valmiuslaki antaa valtiovallalle vahvemmat oikeudet. Hallituksen kaavaileman kansalaiskirjeen sijaan varat tulisi käyttää reaaliaikaisempaan tiedottamiseen.

Korostan, että avoin ja luotettava tiedotus on olennaista. Luotamme suomalaiseen mediaan. Tiedotusvälineiden ja toimituksien toimituksellisiin vapauksiin ei saa puuttua. Lisätalousarviossa esitetään kolme miljoonaa euroa kansalaiskirjeen toteutukseen. 

Kansalaiskirje on akuutissa tilanteessa aivan liian hidas tapa tiedottaa. Kotiin jaettuna vanhettunut tieto voi olla jopa riski. Laatiminen, painattaminen ja jakelu vievät useita päiviä. Digimedia ja painetut sanomalehdet ovat paljon nopeampi tapa viestiä.

VALMIUSLAKI: