Tamperelainen 26.10.2016

Opettajamme ovat maailman parhaimmistoa

Suomalaiset opettajat ovat maailman parhaimmistoa. Opettajien koulutus, omistautuminen työlleen sekä arvostus ovat tekijöitä, joiden varaan rakentuvat koulutusjärjestelmämme toimivuus ja menestys. Meille tämä on itsestäänselvyys, mutta monissa muissa maissa nämä ovat vasta tavoitteita.

Valvonnan ja kontrollin sijaan luotamme opettajiimme. Olemme antaneet heille pedagogisen vapauden toteuttaa opetussuunnitelmaa. Suunnitelmien kirjaukset eivät kuitenkaan konkretisoidu oppilainen osaamiseksi ilman ammattitaitoisia opettajia. Siksi opettajien osaamisesta on huolehdittava.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen käynnisti opettajankoulutuksen uudistamista varten opettajankoulutusfoorumin lähes sadan koulutusalan asiantuntijan voimin. Työhön osallistui laajasti myös opiskelijoita ja opettajia. Foorumin tavoitteena oli opettajakoulutuksemme säilyttäminen jatkossakin laadukkaana ja houkuttelevana.  Se on nyt saanut valmiiksi opettajankoulutuksen kehittämisohjelman.

Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen on osa hallituksen peruskoulun uudistamiseen tähtäävää kärkihanketta. Tällä vaalikaudella opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistamiseen ohjataan yli 60 miljoonaa euroa.

Opettajien peruskoulutuksessa annetaan perusosaaminen työelämää varten, mutta opettajille on annettava mahdollisuus osaamisensa kehittämiseen myös työuran aikana. Elinikäinen oppiminen on tärkeää laadukkaan opetuksen varmistamiseksi. Opetuksessa on hyödynnettävä tuoreinta tutkimustietoa ja menetelmiä.

Opettajakoulutuksen vetovoimaa ylläpidetään paremmalla opettaja- ja osaamistarpeiden ennakoinnilla. Opettajankoulutuksen ohjelmia, oppimisympäristöjä ja työtapoja kehitetään niin, että ne vahvistavat opettajien asiantuntijuuden kehittymistä. Uusissa työtavoissa korostetaan oppijalähtöisyyttä ja tutkimusperustaisuutta. Opettajan työn ei ole yksin puurtamista, vaan yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä. Tätä vahvistetaan esimerkiksi hyödyntämällä vertaistuen mahdollisuuksia aikaisempaa enemmän.

Mentoroinnilla on yhä suurempi merkitys ammatillisen osaamisen vahvistamisessa. Asiantuntevia vertaisryhmämentoreita kouluttamalla saadaan tukea jokapäiväiseen työhön.

Suomalaisten opettajien osaaminen ja ammattitaito halutaan pitää jatkossakin korkeana. Suomi on suunnannäyttäjä opettajakoulutuksen kehittämisessä. Uudistuksista ollaan kiinnostuneita myös rajojemme ulkopuolella.


Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja
Historian ja yhteiskuntaopin opettajan koulutuksen saanut