Maaseudun Tulevaisuus 30.3.2015

Maaseudun Tulevaisuuden (MT 25.3.) haastattelussa ministeri Haglundin mukaan ruotsin kielen opetuksen korvaaminen venäjän kielellä Itä-Suomen kouluissa olisi väärä signaali lännelle. Edelleen hän ihmettelee, miksi kielet pitää asettaa vastakkain.

Eduskunnan täysistunto äänesti perjantaina 6. maaliskuuta kansalaisaloitteesta, joka käsitteli ruotsin kielen opiskelua.

Kansalaisaloite hylättiin, mutta eduskunta hyväksyi edustaja Pauli Kiurun ynnä muiden vastalauseeseen liittyvän lausuman: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua.”

Äänestystulos oli lausuman puolesta 93 ja vastaan 89. Poissa oli 17 edustajaa.

Vastalauseessa eikä hyväksytyssä lausumassa puhuta mistään Suomen maantieteellisestä alueesta. Niissä ei mainita myöskään venäjän kieltä.

Kieliä ei asetettu lausumassa tai sen perusteluissa vastakkain. Haglund sekoittaa haastattelussa turvallisuuspolitiikan ja kielipolitiikan keskenään.

Kiitän ministeri Haglundia kuitenkin hänen kannanotoistaan Nato-keskustelussa.


Pauli Kiuru
kansanedustaja ja -ehdokas (kok.)
Valkeakoski