Ari Nieminen, Pauli Kiuru, SHL 5.5.2021


Tavasen lopettaminen saatava osaksi uutta Tampereen pormestariohjelmaa

Mikko Närhi esitti (AL 17.4.) huolensa tamperelaisten juomaveden valmistukseen käyttämien järvien likaantumisriskeistä ja oli kiinnostunut vesihuollon varajärjestelmistä. Aihe on tärkeä. Pormestariehdokkaiden ja puolueiden on kerrottava kantansa Tavasesta ennen vaaleja.

Tampereella on käytössään kaksi pintavesilaitosta. Toisen raakavesilähde on Roine ja toisen Näsijärvi. Ne takaavat riittävän talousveden tuotannon, vaikka yhden laitoksen toiminta esimerkiksi järven saastumisen takia estyisi. Lisäksi pohjavesivarannot riittävät kattamaan kolmanneksen tarvittavasta talousvedestä.

Säteilyturvakeskuksen mukaan Tshernobylistä suomalaisille aiheutuneesta säteilyannoksesta vain 1 % oli talousvedestä saatua. Kokemäenjoen pintavedessä säteilymäärä oli onnettomuuden jälkeen huomattavasti pienempi kuin pohjaveden normaali säteilymäärä. Ydinvoimalaitosonnettomuus ei ole vesihuollon näkökulmasta olennaisin riski.

Närhi esitti varajärjestelmäksi Tavase Oy:n tekopohjavesilaitosta. Se ottaisi raakavetensä Roineesta. Tekopohjavesilaitoksen vaatimukset raakaveden laadulle ovat tiukemmat kuin pintavesilaitoksilla. Tavase ei ole ratkaisu - se on ikuisuusongelma.

Huonolaatuisen veden lyhytaikainenkin pumppaaminen harjuun heikentäisi talousveden laatua. Myös laitoksen käyttöikää lyhenisi. Sadaksi vuodeksi suunniteltu laitos olisi toimintakykyinen vain murto-osan suunnitellusta ajasta. Raakaveden laatuongelmien aikana veden imeyttäminen harjuun on lopetettava.

Tavasen 20 vuotta kestänyt lupaprosessi jatkuu edelleen, vaikka Pälkäneen osalta saatiin lainvoimainen hylkäävä päätös. Tavase oy:n lopettaminen on saatava osaksi Tampereen uutta pormestariohjelmaa.

Ari Nieminen
Diplomi-insinööri

Pauli Kiuru (kok)
kansanedustaja