MIELIPIDE: Kotivara kuntoon, lisää omaa sähköntuotantoa (Tamperelainen 19.10.22)


Kotivara kuntoon ja lisää omaa sähköntuotantoa

Energiakriisi 1970-luvulla oli vakava muistutus kansainvälisten kriisien ja riippuvuuksien vaikutuksista myös Suomelle. Sotavuodet ja autojen häkäpöntöt olivat jo alkaneet unohtua.  Vuonna 1988 huoltovarmuuden yleiset tavoitteet määriteltiin Suomessa ensimmäisen kerran.

2000-luvulla globaali keskinäisriippuvuus on kuitenkin edelleen lisääntynyt, ja valtionrajat ylittävät uudet uhat ovat laajentuneet digitalisaation myötä. Esimerkiksi maksuliikenne ja viestintäpalvelut ovat alttiita kybervaikuttamiselle. Verkko- ja tietojärjestelmien moitteeton toiminta edellyttää sähkön saatavuuden turvaamista.

Euroopan turvallisuusympäristössä on tapahtunut perustavanlaatuinen muutos Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Venäjä on aloittanut myös energiasodan länttä vastaan. Koko Eurooppa kärsii energiakriisistä. Suomessa tilanne näkyy sähkön hinnan ennennäkemättömänä nousuna ja jopa klapien saatavuuden vaikeutumisena kovan kysynnän vuoksi.

Jatkossa on huolehdittava siitä, että energian saatavuuteen liittyviä riippuvuuksia pienenetään. Emme enää voi rakentaa energiapalettiamme venäläisen tuntienergian varaan. Omavaraisuutta on lisättävä myös Pirkanmaalla. Sähkön riittävä tarjonta on keskeinen huoltovarmuuskysymys, jolla on vaikutusta myös Suomen houkuttelevuuteen investointiympäristönä.

Sähkön riittävyyden turvaamiseksi on otettava käyttöön nykyistä tehokkaammat ja kannustavammat kysyntäjoustot. Hintapiikkien aikana se mahdollistaa kulutuksen tasaamisen ja hinnan painamisen alaspäin.

Tarvitsemme myös lisää sähköntuotantoa. Ydinvoiman lisärakentaminen on mahdollistettava uudistamalla ydinenergialaki erityisesti pienydinreaktorit salliviksi sekä varmistamalla poliittinen tuki ydinvoimahankkeille. Jos markkinaehtoista halukkuutta löytyy, niin toimijoilla pitää olla varmuus investoinnin etenemismahdollisuuksista.

Keskeinen osa kriisinkestävyyttä on kotitalouksien varautuminen. Myös Tampereen talousalueella on varauduttava siten, että kotoa löytyy vähintään kolmeksi vuorokaudeksi muun muassa ruokaa, vettä, lääkkeitä ja käteistä rahaa. 72 tunnin kotivara kannattaa laittaa kuntoon.

Pauli Kiuru (kok.)
Kansanedustaja