Ari Nieminen, Pauli Kiuru. AL 7.4.2022

On vastuullista luopua tekopohjavesihanke Tavasesta

Tavase-vaikuttajat Aleksovski ja Kanerva perustelivat tekopohjavesihanketta kriisiajalla (AL 30.3.). Saostuskemikaalien loppuminen tarkoittaisi, että Tampereen Veden johto olisi laiminlyönyt kriisiajan toiminnan. Emme usko, että Tampereen, Helsingin ja Turun seutujen vesilaitoksilla ei asiasta olisi huolehdittu. 

Laskeumatilanteessa tärkeimmät säteilyannoksen tekijät ovat ulkoinen säteily sekä sisäinen säteily elintarvikkeista. Talousveden annos on vähäinen, joten sillä pelottelu on turhaa. Tšernobilin jälkeen Kokemäenjoen suurin säteilymäärä oli alle prosentin talousveden laatutavoitteesta. Vesihuollon toimintavarmuus kriisiaikanakin on Tampereella erinomainen. Se paranee Ruskon laitoksen saneerauksella ja luopumalla Tavasesta.

Yhteysviranomainen totesi 2002, että Tavasen vesi ei puhdistu toivotulla tavalla ja vastaa lähinnä järvivettä. Tavase ei huomioinut kritiikkiä, vaan haki lupaa väärin mitoitetulle hankkeelleen. Yhteysviranomainen suositteli järviveden puhdistamista esikäsittelylaitoksella, jotta veden laatu paranisi ja ympäristöhaitat vähenisivät. Tavase ei halunnut tätäkään. Suomen kolmella suurimmalla tekopohjavesilaitoksella on saostuskemikaaleja käyttävä esikäsittelylaitos. Esikäsittelyä ei ole laitoksilla, joiden vesimäärä on alle 20 prosenttia Tavasen määristä.

Natura-vaikutusten vähentämiseksi Tavase siirtyi toimimattomaan kaivoimeytykseen. Tavasen tavoite on vain saada lupa ja rahoitus laitoksen rakentamiseksi. Näin saataisiin vain toimimattoman ja lopulta kalliiksi tuleva laitos. Tavase väittää vähentävänsä kustannuksia. Turussakin väitettiin näin, mutta kustannukset nousivat 0,75 euroa kuutiolta eli 9 miljoonaa euroa vuodessa. Vasta luvan saatuaan Tavase tekisi tutkimukset toimivuudestansa. Ne edellyttävät laitoksen rakentamista eli kymmeniä miljoonia euroja.

Valkeakoskella oli tarve saada asiakkaille hyvää talousvettä. Selvisi, että lupaukset Tavasen edullisuudesta, laadusta ja aikatauluista olivat katteettomia. Valkeakoski rakensi uuden pintavesilaitoksen ja erosi Tavasesta.

Tavase on viivästynyt 20 vuodella, koska yhtiö vähättelee ja piilottelee lukuisia ongelmiaan. Uudelle Punamultalukon luonnonsuojelualueelle suunniteltua kaivoaluetta, siirtolinjoja ja havaintoputkia ei voida tehdä. Kyseiselle tuotantoalueelle on suunniteltu 45 prosenttia hankkeen kapasiteetista, joten Kangasalan lupa hylätään. Luvassa edellytettyjä tutkimuksia ei voida luonnonsuojelualueella tehdä.

Ari Nieminen
diplomi-insinööri

Pauli Kiuru
kansanedustaja