Valkeakosken Sanomat 13.7.2018

Talouden suunta on oikea – velkaantuminen ja kauppasota ovat riskejä

Valtiovarainministeriö ja Suomen Pankki nostivat tämän vuoden talousennusteitaan lähes kolmeen prosenttiin. Tilastokeskuksen arvion mukaan työllisyysaste on kasvanut 71,4 prosenttiin. Työllisten määrä on kasvanut vuoden takaisesta lähes sadallatuhannella. Yhä useampi kansalainen ja perhe näkee tulevaisuutensa valoisampana. Julkinen talous on tasapainottumassa ensimmäisen kerran sitten finanssikriisin. Ekonomistit arvioivat hallituksen saavuttavan 72 prosentin työllisyysasteen jopa etuajassa.

Poikkeuksellisen pitkään jatkunut hyvä maailmantalouden suhdanne on kasvun taustalla. Suuri ulkoinen vaara on kauppasodan luomassa epävarmuudessa. Voittajia on siitä kamppailusta vaikea löytää; häviäjiä ovat käytännössä kaikki. Suomen vientivetoinen talous on altis kansainvälisille häiriöille.

Suomen hallitus voi omilla toimillaan joko tärvellä hyvän suhdannekehityksen tai antaa sille lisää vauhtia oikeilla päätöksillään.  Faktojen valossa nykyinen hallitus on onnistunut hyvin tai jopa kiitettävästi.

Veropolitiikalla on tuettua kasvua ja työllisyyttä. Pitkäaikaistyöttömyys on saatu lasku-uralle. Hallitus on huolehtinut Suomen kilpailukyvystä sekä purkanut normeja työn ja yrittämisen tieltä. Julkisen talouden kuntoon laittaminen on vaatinut myös sopeutuksia. THL:n ja VATT:n selvityksen mukaan hallituksen talouspolitiikka ei ole kuitenkaan kasvattanut tuloeroja, kun huomioidaan myös työllisyysvaikutukset.

Nopea kasvu on luonut joillekin aloille pulaa osaavasta työvoimasta. Tilannetta on pyritty helpottamaan 60 miljoonan osaamispaketilla, jolla lisätään täydennys- ja muuntokoulutusta. Itse suhtaudun varauksellisesti ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta luopumiseen. Oma väki on ensin saatava koulutuksella, verotuksellisin keinoin ja kannusteilla työllistymään. Liian moni on vielä työtä vailla. Työvoiman liikkuvuuteen vaikuttaa esimerkiksi harjoitettu asuntopolitiikka ja siihen liittyvä verotus.

Vaikka valtion velkaantumisvauhti on huomattavasti hidastanut, ottaa valtio edelleen uutta velkaa. Noususuhdanteen huipullakaan tulomme eivät riitä menojen kattamiseen. Seuraavassa taantumassa elvytysvaraa on vaikea löytää. Tilannetta auttaa, jos maailmantalouden hyvä suhdanne jatkuu vielä mahdollisimman pitkään.

Kokoomus on esittänyt kannustavaa yleistukea nykysosiaaliturvan vaihtoehdoksi ja haluaa jatkaa työn verotuksen keventämistä. Yrittäjyyden edellytyksiä on edelleen vahvistettava. Kokoomuksen eduskuntaryhmä järjestää syksyllä kiertueen, jonka aikana kerätään yrittäjiltä uusia ehdotuksia yrittäjyysteoiksi seuraavan hallitusohjelmaan. Yritysten menestyksen positiiviset vaikutukset heijastuvat koko yhteiskuntaan työllisyyden ja verotulojen kasvuna.
 

Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja
Valtiovarainvaliokunnan jäsen