Tiedote: Suomen kiirehdittävä merten muovittamisen lopettamista 17.1.2018

Kokoomuksen ympäristöedustajat: Suomen kiirehdittävä merten muovittamisen lopettamista

Kokoomuksen kansanedustajat Pauli Kiuru, Sari Multala, Veera Ruoho ja Saara-Sofia Sirén kiittävät EU:n komissiota eilen julkaistusta muovistrategiasta. Strategia on tärkeä askel taistelussa muovia vastaan ja kiitokset sen vauhdittamisesta kuuluvat sekä komissaari Kataiselle että valmisteluun osallistuneille suomalaismepeille.

Erityisen nopeita askeleita edustajat odottavat merten muovittamisen lopettamisessa.

”Emme halua maailmaa, jonka merissä muoviroska on yleisempää kuin kalat. Jo nyt mm. Bali on asettanut käyttörajoituksia rannoilleen niiden roskaantumisen takia. Siksi kehityksen suuntaa on nyt pikaisesti käännettävä ja merten muovittuminen on saatava kuriin. Tässä työssä myös Suomella tulee olla aktiivinen rooli.”

Edustajat pitävät hyvänä alkuna komission strategiaan sisältyvää ehdotusta laivaliikenteen tuottamisen muovipäästöjen vähentämiseksi. Se ei kuitenkaan yksin riitä. Esimerkiksi Itämereen päätyvästä muoviroskasta 71 prosenttia on lähtöisin maalta. Siksi edustajat kannustavatkin ympäristöministeri Tiilikaista tekemään uusia avauksia juuri maalta Itämereen tulevien päästöjen vähentämiseksi muovistrategian jatkoneuvotteluissa.

”Laivojen päästöjen ohella meri muovittuu pakkauksista, rakentamisesta, keinokuiduista, kosmetiikasta ja liikenteestä. Näiden vähentämisessä kiertotalouteen sitoutuneella ja puhtaita ratkaisuja suosivalla Suomella olisi paljon annettavaa myös EU-laajuisesti. Kunnianhimon taso pitää tässä nyt olla riittävän korkea.”

Toisaalta paljon voitaisiin edustajien mukaan tehdä myös Itämeren rantavaltioiden kesken. Puhdas Itämeri on myös muovista vapaa meri. Yhteistyön käynnistäjän rooli sopisi tässäkin asiassa Suomelle.

”Suomi on menneinä vuosikymmeninä ollut aktiivinen Itämereen päätyvien ravinnepäästöjen vähentämiseksi. Itämeren roskaantumista vastaan tulee taistella samalla päämäärätietoisuudella. Mereen päätyvän roskan vähentämiseksi tarvitaan konkreettisia toimia erityisesti Itämereen johtavien jokien varsilla. Muoviroskan ja pakkausjätteen määrää tulee ylipäätään vähentää ja käytettävien materiaalien on kierrettävä hyötykäyttöön entistä paremmin, sen sijaan, että ne päätyvät roskana mereen.”

Lisätietoja:

kansanedustaja Pauli Kiuru, p. 0405406937

kansanedustaja Sari Multala, p. 0405317104

kansanedustaja Veera Ruoho, p. 0505122581

kansanedustaja Saara-Sofia Sirén, p. 0505132051