MIELIPIDE: Julkisuuslaki ja tiedonsaanti osakeyhtiöistä (KS 24.3.2021)

Julkisuuslain uudistuksella on tarkoitus lisätä tiedonsaantia julkisista osakeyhtiöistä

Kangasalan Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän jäsenet ottivat kantaa julkisesti omistettujen osakeyhtiöiden avoimuuteen (KS 10.3.).

Kirjoittajat totesivat, että "julkiset yhtiöt ovat ongelmaisia, koska niitä koskee yhtiölaki salassapitovelvollisuuksineen ja täten ne ovat julkisen avoimen kontrollin ulkopuolella."

Huoli on aiheellinen. Olen törmännyt tiedonsaantiongelmiin esimerkiksi Tavase oy:n osalta, joka on kuntien omistama osakeyhtiö.

Asiaan on tulossa kuitenkin muutoksia. Hallitusohjelmassa on kirjaus, joka koskee julkisuuslakia ja julkisen sektorin omistuksessa olevia yhtiöitä. Hallitusohjelma on hallituksen työlista vaalikaudella toteutettavista asioista. 

Hallitusohjelman sivulla 86 asia kerrotaan selvästi: 

"Selvitetään tarve ajantasaistaa julkisuuslaki koskemaan asiakirjakohtaisuuden lisäksi tietoa laajemmin. Arvioidaan julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskemaan julkisen sektorin omistamia tai määräysvallassa olevia oikeushenkilöitä. 

Julkisuuslain noudattamista vahvistetaan tiukentamalla viranomaisten velvollisuutta julkisuuslain ja sitä koskevan oikeuskäytännön julkisuusmyönteiseen noudattamiseen sekä selvittämällä nykyistä selkeämmät seuraamukset lain rikkomisesta." 

Lakia valmistellaan oikeusministeriössä, joten hallitusohjelman kirjaus on otettu tosissaan.

Osakeyhtiöt ovat yksi ja usein joustavin tapa organisoida toiminta. Sydänsairaala, Coxa ja Fimlab ovat onnistuneet työssään erinomaisesti.  Omistajat eli kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat tyytyväisiä. Tärkeintä on, että myös potilaat ovat tyytyväisiä nopeaan ja hoitotuloksiltaan kiitettävään toimintaan. 

Myös Kangasalan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tukee niiden toiminnan turvaamista, kuten kirjoituksessa hyvin totesitte.

Sote-uudistus on kuitenkin vaarantamassa erityisesti Sydänsairaalan ja Coxan tulevaisuuden. Toivon, että Kangasalan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tekee parhaansa, että ministeri Krista Kiuru saadaan mukaan talkoisiin niiden toiminnan jatkamisen turvaamiseksi. Valiokunnan hallituspuolueiden enemmistö ei tee lakiesitykseen isoja muutoksia ilman ministerin tukea.

Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja