Aamulehti 26.6.2017

Rangaistukset ja oikeustaju vastaamaan toisiaan

Kansalaisten oikeustajua selvittäneen tutkimuksen tulokset julkaistiin keskiviikkona 21.kesäkuuta. Tarkoitus oli selvittää, vastaavatko rangaistukset kansalaisten oikeustajua. Tulosten mukaan väestö on tuomareita ankarampi. Taustalla on todennäköisesti se, että kansalaiset eivät pidä ehdollista vankeusrangaistusta todellisena rangaistuksena. On tärkeää jatkaa oikeusministeriössä tehtävää arviointia ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamusten lisäämiseksi.

Huomattavaa oli kuitenkin, että väestön näkemyksissä ja suhtautumisessa rangaistuspäätöksiin oli paljon hajontaa. Tämä kyseenalaistaa käsityksen jonkinlaisen kansalaisten ”yleisen oikeustajun” olemassaolosta

Rikosten rangaistusasteikkojen lisäksi on tärkeää arvioida rangaistusten seuraamusjärjestelmää, jotta keinovalikoima on riittävän laaja. On selvää, että joitakin rangaistuksia on otettava uudelleentarkasteluun. Syksyllä kokoomuslaisen oikeusministerin Häkkäsen johdolla tarkastellaan väkivaltarikosten ja vakavimpien lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia. Tarkasteluun otetaan eri toimien vaikuttavuudet, hyödyt ja kustannukset.

Rikoksista määrättävien rangaistusten tulee olla oikeasuhtaisia suhteessa teon moitittavuuteen. Erityisesti jokaisen itsemääräämisoikeuteen puuttuvien rikosten, kuten väkivalta- ja seksuaalirikosten, rangaistusasteikkojen tulee olla oikeasuhtaisia. 

Pidän tärkeänä, että oikeusministeriössä tehdään nyt perusteellista arviointia siitä, mitä lainmuutoksia rikoslainsäädäntöön voitaisiin tehdä vielä tämän vaalikauden aikana.


Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja