Poliittiset teemat: 

Liikettä, sisua, toivoa

Liike:

Suomi tarvitsee liikettä. Hyvinvointi syntyy koulutuksesta, työstä ja yrittäjyydestä. Yhteiskunnan on oltava kannustava. Oma aktiivisuus, kannustava verotus ja reilulla tavalla kohdennetut tuet pitävät liikkeen yllä. Myös Pirkanmaan on pysyttävä liikkeessä. Esimerkiksi lentokenttää on kehitettävä ja nopeampi raideyhteys on saatava pääkaupunkiseudun suuntaan.

Sisu:

Meillä on oltava sisua kamppailla välinpitämättömyyttä, harmaata taloutta sekä jakopolitiikkaa vastaan. Suomen historia on sisukkaan ja ylpeän kansan historiaa. Globaali talous haastaa meidät kuitenkin etsimään uusia vahvuuksia. Vanhaan takertuminen osoittaa sisun puutetta.

Toivo:

Tulevaisuus tehdään ja siihen voidaan vaikuttaa. Toivoa on, jos haluamme ponnistella hyvien asioiden puolesta. Sekä yksilöiden että koko yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että pidämme huolta heikoimmassa asemassa olevista. Ympäristö on vastuullamme. Toivon sen säilyvän myös tuleville sukupolville. Olen sitoutunut roska päivässä-liikkeeseen. Suuret muutokset alkavat pienistä teoista.