Poliittiset teemat: 

Liikettä, sisua, toivoa

Liike:

Suomi tarvitsee liikettä. Hyvinvointi syntyy koulutuksesta, työstä ja yrittäjyydestä. Yhteiskunnan on oltava kannustava. Oma aktiivisuus, kannustava verotus ja reilulla tavalla kohdennetut tuet pitävät liikkeen yllä. Myös Pirkanmaan on pysyttävä liikkeessä. Esimerkiksi lentokenttää on kehitettävä ja raideyhteys Helsinki - Tampere-välillä on peruskorjattava.

Sisu:

Meillä on oltava sisua kamppailla välinpitämättömyyttä, harmaata taloutta sekä jakopolitiikkaa vastaan. Suomen historia on sisukkaan ja ylpeän kansan historiaa. Globaali talous haastaa meidät kuitenkin etsimään uusia vahvuuksia. Vanhaan takertuminen osoittaa sisun puutetta.

Toivo:

Tulevaisuus tehdään ja siihen voidaan vaikuttaa. Toivoa on, jos haluamme ponnistella hyvien asioiden puolesta. Sekä yksilöiden että koko yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että pidämme huolta heikoimmassa asemassa olevista. Ympäristö on vastuullamme. Toivon sen säilyvän myös tuleville sukupolville. Olen sitoutunut roska päivässä-liikkeeseen. Suuret muutokset alkavat pienistä teoista.


VAALITEESIT 2023


PERUSKUNTO

🔵 Talous kuntoon. Holtiton velkaantuminen kuriin

🔵 Energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta lisää

🔵 Turvallisuus kärjessä. Poliiseja lisää, Natossa aktiivisesti

🔵 Vanhukset hoidettava ihmisarvoa kunnioittaen

🔵 Koulutus, tutkimus ja sivistys arvoon

🔵 Yrittäjyys kantaa Suomea - vähemmän byrokratiaa

KILPAILUKUNTO

🔵 Työnteon verotus kannustavaksi

🔵 Ympäristöarvot turvattava taloudellisesti kestävällä tavalla

🔵 Liikunnalle ja vapaaehtoistyölle arvo – sportti yhdistää

🔵 Liikenneverkon korjausvelka hoidettava – uudet yli-investoinnit seis

🔵 Maahanmuuttoon realismia – ahkeria ihmisiä töihin

🔵 Ikääntyvien kokemus ja osaaminen käyttöön