MIELIPIDE: LEMENE-hankkeelle tukea (LVS 30.3.2022)


LEMENE-hankkeelle tukea – lakia on päivitettävä tällä vaalikaudella

Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunta on vieraillut Lempäälässä vuoden sisällä kaksi kertaa. Toukokuussa 2021 tutustuimme Marjamäessä Lempäälän Energian LEMENE-kärkihankkeeseen, missä näimme toisen aurinkopaneelikentistä, akustot, kaasumoottorit ja valvomon. Hankkeen tavoitteena on luoda uusiutuvilla energialähteillä toimiva energiayhteisö, joka voisi tarvittaessa tehdä koko yritysalueesta täysin omavaraisen.

Hajautettu energiantuotanto ja omavaraisuus ovat Suomen huoltovarmuuden kannalta tärkeitä tavoitteita. Viime viikkojen tapahtumat osoittavat konkreettisesti tuontienergiaan liittyvät riskit. Paikallinen energiayhteisö tukee lisäksi työllisyyttä, paikallistaloutta sekä ilmastotavoitteita.

Tämän vuoden maaliskuussa vierailimme jälleen Lempäälässä ja saimme uuden tilannekatsauksen. Hankkeen täysimittaiselle hyödyntämiselle on edelleen pullonkauloja. Tekniikka on olemassa, mutta ongelmat ovat lainsäädännössä. Valitettavasti sähkömarkkinalaki ei vieläkään mahdollista LEMENE-hankkeen ideaa paikallisesta energiayhteisöstä.

Sähkömarkkinalakia käsiteltiin viime vuonna eduskunnassa. Talousvaliokunnan mietintö asiasta valmistui kesäkuussa 2021. Eduskunnan täysistunto hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset, joita oli kolme kappaletta. LEMENE:n ja energiayhteisöjen kannalta keskeinen toinen lausuma oli seuraava:

”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää vaalikauden loppuun mennessä laajapohjaiseen valmisteluun ja kattavaan vaikutusarviointiin perustuen erillisiä linjoja koskevan sääntelyn muutostarpeet energiayhteisöjen toiminnan mahdollistamiseksi tarkoituksenmukaisena osana energiajärjestelmää.”

Lempäälän vierailulla kuulimme, että työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on perustamassa valmisteluryhmän sähkömarkkinalain päivittämiseksi, mutta työ ei ole ilmeisesti vielä edes alkanut. Vaalikautta on jäljellä enää noin vuosi, joten lain valmistelulla ja hyväksymisellä on jo kiire.

Olemme molemmat olleet Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtajina tällä vaalikaudella. Lempäälä on keskeinen vierailukohde. Paikallisten toimijoiden kuuleminen on olennainen osa kansanedustajien työtä.

Pidämme tärkeänä, että Pirkanmaan kansanedustajat vauhdittavat lainsäädäntömuutoksen tekemistä ministerille osoitetulla kirjallisella kysymyksellä. Eduskunnan työjärjestyksen mukaan vastaus kirjalliseen kysymykseen on annettava 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on toimitettu valtioneuvostolle.

Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja

Veijo Niemi (ps)
Kansanedustaja

Kuva: Pauli Kiuru