Miksi kansanedustajaksi?

Liike:

Koulutukseni (FM, MBA), kokemukseni ja verkostoni antavat hyvät edellytykset kansanedustajuudelle myös vuoden 2023 eduskuntavaaleissa. 

Kokemusta eduskunnasta on sopivasti eli vuodesta 2011 lähtien. Motivaatiota ja kuntoa riittää. Hallitsen ajankäyttöni. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon eli hallinnon kolmannelle tasolle en pyrkinyt tehtävien priorisoinnin vuoksi. Olen eduskunnassa paikalla säntillisesti ilman poissaoloja.

Haluan vaikuttaa ja uskon Pirkanmaan ja Suomen tulevaisuuteen. Politiikka on kestävyyslaji. Tarvitsemme liikettä.

Sisu:

Kansanedustajalla on oltava selkeä näkemys motiiveistaan. Hän ei saa olla vain yhden asian, yhden kunnan tai yhden viiteryhmän edustaja.

Päätökset on tehtävä kokonaisuus huomioiden. Ratkaisuja mietittäessä on kysyttävä, palveleeko tämä Suomea ja Pirkanmaata, onko päätös kestävä myös pitkällä tähtäimellä ja saadaanko veroeuroilla mahdollisimman suuri hyöty mahdollisimman monelle. Tarvitsemme sisua.

Toivo:

Uskon yhteisöllisyyteen. Voimme jokainen tehdä jotain Suomen ja kotiseutumme hyväksi ja antaa hyvän kiertää.  "Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country", muistutti John F. Kennedy puheessaan tammikuussa 1961. Tarvitsemme toivoa.