MIELIPIDE: Puskiaisten oikaisu ja päärata (Pirkkalainen 25.1.2023)


Puskiaisten oikaisu ja päärata – malttia investointeihin

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa investoinneissa täytyy olla erityisen tarkkana. On säilytettävä suhteellisuudentaju eurojen ja minuuttien välillä.

Liikenneväylien korjausvelka on mittava. Nykyiset tiet on pidettävä paremmassa kunnossa ja korjausvelkaa on kurottava kiinni. Yli 180 miljoonan euron Puskiaisten uusinvestointi ei ole tarpeen. Yli-investoinnista säästyneille rahoille löytyy kyllä käyttöä huonokuntoisten teiden korjaamisessa.

Hanke tuhoaisi Pirkkalan ja Lempäälän välillä sijaitsevan viimeisen yhtenäisen metsäalueen ja sen luonto- ja virkistysarvot.

Pirkkalan kunta esittää, että ensisijaisesti parannettaisiin nykyisten teiden turvallisuutta, välityskykyä ja meluntorjuntaa. Uskon, että enemmistö kuntalaisista tukee linjausta. Asukkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta se on oikeastaan ainoa vaihtoehto.

Teollisuusalueita voi suunnitella myös olemassa olevan infrastruktuurin yhteyteen esimerkiksi Helsinki-Tampere moottoritein varteen.

Helsingistä Tampereen kautta Ouluun ulottuva päärata on Suomen vilkkain ja ruuhkaisin raideyhteys.  Vaikutusalueella asuu puolet Suomen väestöstä ja sijaitsee yli puolet Suomen työpaikoista.  Parannustoimet ja raidekapasiteetin lisääminen on toteutettava pian, sillä muuten raideliikenne Tampereen ja Helsingin välillä hidastuu edelleen.

Vertailua on tehty kahdesta linjausvaihtoehdosta. Ensimmäinen vaihtoehto on uusi suurnopeusrata uuteen maastokäytävään eli niin sanottu metsärata. Metsäradalla matka-aika Tampereelta Helsinkiin lyhenisi 32 minuuttia.

Toisessa vaihtoehdossa nykyiseen päärataan rakennettaisiin lisäraiteita ja oikaisuja. Matka-aika lyhenisi 15 minuuttia välillä Tampere-Helsinki.

Näistä kahdesta vaihtoehdosta nykyisen pääradan kehittäminen täyttäisi nopean liikkumisen ja raidekapasiteetin kasvattamisen tarpeet nopealla aikavälillä parhaiten ja huomattavasti pienemmällä hintalapulla.

Junassa työskentelevien kannalta tärkeintä on toimivien etäyhteyksien laadun parantaminen sekä aikataulupoikkeamien vähentäminen. Kun siihen lisättäisiin nykyisen pääradan parantamisella saavutettava 15 minuutin aikasäästö, olisi lopputulos kiitettävä tai ainakin riittävän hyvä.

Investoimalla nykyiseen päärataan säästetään aikaa ja julkisen talouden resursseja, kunnioitetaan paremmin luontoarvoja sekä saavutetaan nopean liikkumisen sekä tavaraliikenteen kuljetusten kasvun tavoitteet.

Pauli Kiuru (kok), Kansanedustaja