MIELIPIDE: Pälkäneellä on potentiaalia (SHL 11.1.2023)

 

Pälkäneellä on potentiaalia – hyvää sijaintia täydentävät matkailu, lähiruoka ja kaunis ympäristö

Pälkäneen sijainti kehittyvällä Pirkanmaalla antaa edellytykset katsoa tulevaisuuteen luottavaisesti. Etäisyys Pälkäneeltä Tampereelle on 35 ja Hämeenlinnaan 45 kilometriä. Sijainnin puolesta Pälkäne on hyvässä asemassa, mutta pelkkä sijainti ei toki yksin riitä. Kunnat voivat omilla päätöksillään vaikuttaa tulevaisuuteensa. Tarvitaan rohkeutta ja ketteryyttä.

Kuntastrategiaan ”Pälkäne – parasta aikaa 2030” on kirjattu kunnan painopistekokonaisuuksiksi hyvinvointi, elinvoima ja kestävä kehitys. Pauliina Pikka kirjoittaa kunnanjohtajan katsauksessaan talousarvion alussa seuraavasti: ”Kunnan sijainti ja vahva eteenpäin katsova toimintatapa takaavat sen, että kunta pysyy vahvana peruskuntana, joka kykenee hoitamaan lakisääteiset tehtävänsä, edistämään asukkaidensa hyvinvointia sekä kehittämään yrittäjyyden ja vapaa-ajan toimintaympäristöä entistä paremmaksi ja houkuttelevammaksi.”

Pälkäne tunnetaan muun muassa aapiskukosta ja lukutaidosta, rauniokirkosta, Sappeesta, Aitoon kirkastusjuhlista, Aitoon koulutuskeskuksesta, Anna Tapion koulusta, Luopioisten minitaloista sekä Mikkolan navetasta. Lähiruokaan liittyvät Laitikkalan Makukylä, Niitty-Seppälä sekä Uotilan perunalimppu ovat myös monille tuttuja nimiä.

Kotimaan matkailussa on paljon mahdollisuuksia. Syksyllä 2022 osa Pirkanmaan kansanedustajista vieraili Sappeessa Jouko Poukkasen vieraana. Saimme kuulla alueen tulevista suunnitelmista, joiden toteuttamista on pyrittävä edistämään myös eduskunnasta käsin. Sappeen tien päällystämiseen saimme vauhtia pari vuotta sitten yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Laipanmaa on upea retkikohde, joka tunnetaan Pirkanmaallakin vielä huonosti.

Rauniokirkkoon liittyy kunnianhimoisia suunnitelmia. Siinä on potentiaalia vieläkin vetovoimaisemmaksi matkailukohteeksi yhdessä Aapiskukon ja Onkkaalan historiallisen alueen eli Kankilantien ja Nuijanmäen kanssa. Olen rauniokirkon kattamiseen liittyvistä asioista tiedustellut myös ministerille osoitetulla kirjallisella kysymyksellä vuonna 2021. Rahaa ei luvattu, mutta hanketta pidettiin kuitenkin kunnianhimoisena ja toteuttamiskelpoisena. Asia kannattaa pitää vireillä. Ehkä ratkaisu vielä löytyy.

Ruotsin Karoliinisessa instituutissa Tukholmassa on Suomesta pääasiassa vuonna 1873 epäeettisin hautakaivausten tuloksena vietyjä vainajia ja heidän ruumiinosiaan. Palautusasia etenee todennäköisesti ratkaisuunsa tänä vuonna. Omalta osaltani lupaan tehdä parhaani, että seurakunnan ja mahdollisesti kunnan yhdessä järjestämään siunaus – ja palautusjuhlaan saadaan mukaan ministeritason osanotto. Tilaisuudella on mahdollista saada runsaasti myönteistä valtakunnantason näkyvyyttä erityisesti, jos se ajoittuisi uutisköyhään heinäkuuhun.

Tavase-tekopohjavesihanke on haitannut Pälkänettä kohtuuttoman pitkään.  Lopullista ratkaisua ei ole vieläkään. Itse en jaksa uskoa investoinnin toteutumiseen, koska sille ei ole vedenhankinnan kannalta kestäviä perusteita. Tampereen päättäjien olisi uskallettava tehdä hankkeen lopettamisesta päätös, koska kaupunki on Tavasen suurin omistaja. Valkeakoski erosi Tavasesta jo vuosia sitten. Pälkäneelle Tavase on aiheuttanut kuluja sekä vienyt kohtuuttomasti maanomistajien, luottamushenkilöiden ja virkamiesten aikaa.

Aapiskukko on onneksi saanut polttoaineiden jakeluoikeutensa takaisin. Taistelu ympäristöluvista oli yksi sivujuonne, jonka juurisyynä oli Tavase. Tekopohjavesihankkeen myönteiseksi puoleksi voisi sanoa, että sen vastustaminen on yhdistänyt pälkäneläisiä.

Tankkaajat ja kuntoilijat voivat ihailla komeita maisemia Syrjänharjun laelta kiivettyään uusia kuntoportaita ylös. Lions Club oli ajurina hankkeessa, jossa tarvittiin myös kunnan ja maanomistajan myötävaikutusta. Pälkäneen vahvuuksiin kuuluvat vesistöt näkyvät harjulta erinomaisesti.

Pälkäneen luottamushenkilöt ja kunnanjohtajat ovat olleet aina aktiivisia yhteydenpidossaan. Omassa kansanedustajan roolissani olen kokenut, että Pälkäne on ollut Pirkanmaan kunnista yksi aktiivisimmista vuorovaikutuksessaan. Pitkäjänteinen yhteistyö tuottaa myös tuloksia, mikä on näkynyt esimerkiksi Kostia-areenan valtionosuuden saamisessa. Viime kesän heinäkuussa olin kuntosalin maksava asiakas perheeni kanssa. Pidimme kovasti paikasta.

Pauli Kiuru (kok.)
Kansanedustaja

Kuva: Kalle Vaismaa