Aamulehti 19.11.2016

Poliisirahoihin myönteinen täydennysesitys 

Keväällä 2016 eduskunta sai käsiteltäväkseen sisäisen turvallisuuden selonteon. Suomi halutaan pitää turvallisena maana, jossa kansalaisten luottamus toisiinsa, viranomaisiin ja erityisesti poliisiin säilyy kiitettävänä.

Heikentyneeseen turvallisuuteen tai turvallisuudentunteeseen ei ole varaa.  Asia koskee tavallisia perheitä, lapsia ja vanhuksia, mutta myös yrityselämää. Turvattomuuden kokeminen lisää suojautumisen tarvetta. Omaisuuden suojaaminen aiheuttaa kasvavia kustannuksia yritysten lisäksi myös kotitalouksille.

Merkittävä osa kuluista on vaikeasti mitattavia piilokuluja. On vaikea määritellä tarkkaa hintaa sille, jos ihminen ei uskalla liikkua yksin tai jos vanhemmat joutuvat tekemään erityisjärjestelyjä lastensa päivittäisten harrastusmatkojen vuoksi. Huolella ja pelolla ei ole hintalappua.

Sisäisen turvallisuuden selonteossa linjattiin, että poliisien määrä vakiinnutetaan 7 000 henkilön tasolle. Sitä voidaan pitää uskottavan poliisitoiminnan alarajana.  Sisäministeri  Paula Risikko on tehnyt vuoden 2017 talousarvioesitykseen 8,5 miljoonan euron täydennysesityksen, joka mahdollistaa yhteensä noin 200 määräaikaisen poliisin virkojen jatkamisen. Poliisien kokonaismäärä olisi siten ensi vuonna noin 7 200. Tämä on tervetullut täydennys, joka tarvitsee vielä eduskunnan päätöksen. Se mahdollistaisi, että käytännössä kaikki koulutuksen saaneet poliisit ovat työelämässä.


Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja
Hallinto- ja turvallisuusjaoston jäsen