Ympäristö

Ympäristö ja luonto ovat minulle tärkeitä. Olen ollut eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen 2011-2019.

Vasempaan sarakkeeseen olen koonnut otoksen kirjoituksistani, puheistani ja aloitteistani. Olen ollut monessa mukana ympäristöasioihin liittyen sekä paikallispolitiikassa että eduskunnassa.

Aktiivisuuteni pohjavesihanke Tavasen vastustamisessa on pitkälti ympäristönäkökulmiin liittyvää. Tavasesta löytyy laaja otos kirjoituksia vasemmalta omalta välilehdeltä.

Olen sitoutunut "roska päivässä" -liikkeeseen. Suuret muutokset alkavat pienistä teoista.

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan ehkä suurin haaste koko historiansa aikana. Sen ehkäiseminen täytyy olla Suomen, EU:n ja koko kansainvälisen yhteisön päätavoite.

///

ESIMERKKI ONNISTUNEESTA VAIKUTTAMISTYÖSTÄNI:

Pirkanmaan molemmille kansallispuistoille reilu lisärahoitus (5.12.2018)

Hallituspuolueet ovat päättäneet lisätä valtion ensi vuoden talousarvioon 60 miljoonaa euroa.

”Pirkanmaalla sijaitsevat Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistot ovat saamassa reilun rahoituksen korjaustarpeisiin ja kehittämiseen”, pirkanmaalainen ympäristö- ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Pauli Kiuru (kok) iloitsee.

Helvetinjärvi kansallispuistolle osoitetaan 150 000 euroa ja Seitsemiselle 300 000 €. ”Lukujen arvioinnissa on käytetty apuna Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntemusta”, Kiuru taustoittaa.

Helvetinjärven kansallispuiston käyntimäärät ovat kasvussa. Myös yritystoiminta on laajentunut. Vuonna 2017 kävijöitä oli 26 100. Ruoveden kunta on myös sitoutunut luontomatkailun kehittämiseen yhdessä yrittäjien kanssa.

Metsähallituksen selvityksen mukaan hoito- ja käyttösuunnitelma on uusittava. Tarpeita on pääsisääntuloväylän kunnostamisessa, pysäköintipaikassa ja puiston rakenteiden sekä vessojen uusimisessa.

”Vierailin Ruoveden Noitakäräjillä heinäkuussa. Kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita kertoi kunnan hankkeista. Kunnan aktiivisuus jäi mieleeni. Uskon, että Helvetinjärven kehittämisellä ja lisärahoituksella luontomatkailu ja yrittäjyys kasvavat entisestään luonnon näkökulmasta kestävällä tavalla”, Kiuru toteaa.

Seitsemisen kansallispuistossa vieraili 44 400 kävijää vuonna 2017. Se sijaitsee Ikaalisten ja Ylöjärven alueilla. Luontomatkailun yritystoiminta on kasvanut. Kestävän matkailun periaatteita noudattavia yhteistyöyrityksiä on alueella yli 40.

Seitsemisellä on runsaasti rahoitusta kaipaavia kohteita. Pitkopuita on uusittava, siltoja korjattava ja rakennuksia ehostettava. Kiurun mukaan asiat saadaan nyt hyvään kuntoon. ”Yritystoiminnalle, matkailulle ja työpaikkojen syntymiselle on tulossa hyvät edellytykset”, Kiuru uskoo.

Ympäristövaliokunta totesi talousarviolausunnossaan, että kansallispuistojen kävijämäärät ovat kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa. Kansallispuisoja on 40 kappaletta. Ne ovat merkittävä matkailun vetovoimatekijä. Paikallistaloudelle kansallispuistoilla on iso merkitys. Luonnossa liikkumisen arvostus on kasvamassa ja terveyshyödyt siitä ovat kiistattomia.

Autiotuvat. Lisäksi ympäristövaliokunta korosti autiotupien arvoa osana kansallispuistojen kulttuuriperintöä ja retkeilyperinnettä. Valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä Metsähallitukselle osoitetaan erikseen lisärahoitusta 200 000 autiotupaverkoston korjauksiin ja ylläpitoon. Metsähallitus ylläpitää 327 tupaa.

”Olen halunnut tuoda ainutlaatuisen autiotupaverkostomme näkyville myös valiokuntien lausunnoissa ja mietinnöissä. Samoin olen halunnut, että lisärahoituksen kohdentamisella annetaan selvä viesti siitä, että verkostosta kannattaa pitää huolta. Autiotuvat ovat myös turvallisuustekijä syrjäisemmillä alueilla”, Kiuru muistuttaa.

Lisätiedot:

Pauli Kiuru (kok)
040 540 6937
Valtiovarainvaliokunnan jäsen
Ympäristövaliokunnan jäsen, Kokoomuksen valiokuntavastaava

Utsjoella 2017.
Vaeltamassa Käsivarren maastossa Porojärvellä.
Toivottavasti muovitonta merta.