Tavasen valitus loppuu rahoitus katkaisemalla (Aamulehti 27.4.2022)

Tuore valtioneuvoston selonteko (13.4.) korostaa kriittisen infrastruktuurin turvaamista mainiten myös vesihuollon. Linjaus on oikea ja tuemme sitä. Tavase ei ole kuitenkaan ratkaisu turvallisuuden lisäämiseen, vaikka Aleksovski ja Kanerva (AL 12.4.) antavat niin ymmärtää.

Aikaisemmin esittämämme asiat perustuvat vastuullisen toimijan eli Säteilyturvakeskuksen esittämään tietoon, ei markkinointiin. Tampereen pohjavesilaitoksista voidaan saada 90 litraa ja pintavesilaitoksista 400 litraa vettä päivässä jokaiselle tamperelaiselle, myös kriisiaikana.

Tavasen raakaveden kiintoainepitoisuus on samaa tasoa kuin esikäsittelylaitoksia käyttävillä laitoksilla. Myös Roineen ajoittaiset piileväesiintymät ovat merkittävä ongelma Tavaselle. Esikäsittelemätön raakavesi tukkisi nopeasti Tavasen imeytyskaivot. Suomen suurimmissa tekopohjavesilaitoksissa pääimeytysmenetelmä on allasimeytys. Imeytysaltaan pohja puhdistetaan kuorimalla pinnasta tukkeutunut kerros tai haraamalla pinta rikki pari kertaa vuodessa. Tavasen imeytyskaivojen tukkeutunutta maaperää ei voida puhdistaa.

Helsingin pintavesilaitokset tuottivat erittäin hyvää talousvettä Vantaanjoen huonolaatuisesta vedestä Päijänne-tunnelin remontin aikana. Tuusulan tekopohjavesilaitokset saivat remontin aikana raakavetensä näistä Helsingin pintavesilaitoksista, koska niissä ei ole esikäsittelylaitosta, mikä mahdollistaisi toiminnan Vantaanjoen vedellä.

Jos toimintavarmuus olisi Tavaselle tärkeää, niin se varmistaisi imeytettävän veden laadun ja toimintansa kemiallisella esikäsittelylaitoksella. Suojaamaton Tavase-tekopohjavesilaitos olisi 20 kilometrin päässä Tampereen jakeluverkostosta. Riskit kriisiaikana kasvaisivat merkittävästi verrattuna lähellä olevaan Ruskon pintavesilaitokseen.

Tavasen puolustajat syyttävät hankkeen viivästymisestä laajaa valitusoikeutta. Tavase lähetti lupahakemuksen lupaviranomaiselle 2003, mitä ei käsitelty, koska se oli puutteellinen. Vasta 2015 lupaviranomaisella oli tarvittavat tiedot ja lupahakemus hylättiin. Tavase valitti hylkäyspäätöksestä. Tavase valitti myös Punamultalukon luonnonsuojelualueeseen liittämisestä, mutta lopulta korkein oikeus hylkäsi Tavasen valituslupahakemuksen. Tavase on valittanut Pälkäneen kunnasta käräjäoikeuteen, mutta on hävinnyt senkin. Tavasen valitus loppuu vain katkaisemalla sen rahoittaminen.

Ari Nieminen
diplomi-insinööri

Pauli Kiuru (kok)
kansanedustaja