Aamulehti 21.1.2016

Valtuutetuille myydään Tavase-osakkeiden arvonnousua

Valkeakosken kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2011, että kaupungin on irtauduttava Tavase-tekopohjavesiyhtiöstä 2012 aikana. Kangasalan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2012, että kunnan on aloitettava neuvottelut yhtiöstä irtautumiseksi. Kumpikaan kunta ei ole päässyt yhtiöstä irti.

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) päätti kesäkuussa 2015 hylätä Tavase Oy:n hakemuksen tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta Kangasalle ja Pälkäneelle. Viimeistään tuon päätöksen uskottiin johtavan velkaisen yhtiön alasajamiseen ja osakaskuntien valtuustojen tahdon toteutumiseen. Tavase Oy ja  Akaan kaupunki valittivat kuitenkin päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Kangasalan valtuusto käsittelee 25.tammikuuta Tampereen kaupungin esitystä Tavase Oy:n rahoituksen järjestelyistä osakaskuntien kesken. Samalla tarjotaan mahdollisuutta yhtiöstä irtautumiseen. Yhtiöön jäljelle jäävät kunnat lupaavat maksaa nimellisen korvauksen eli sentin osakkeelta irtautuville kunnille.

Kangasalan kunnanhallitus esittää valtuustolleen, että Tavase Oy:n käyttämä ja Tampereen kaupungin myöntämä velka hoidetaan, mutta yhtiöstä ei irtauduta. Taustalla on ajatus, että jos pitkän valituskierroksen jälkeen rakennuslupa mahdollisesti joskus saadaan, niin yhtiön osakkeiden arvo nousee. Valkeakosken kaupunginhallitukselle esiteltiin samansuuntaisia ajatuksia joulukuussa.

Toive tulevasta arvonnoususta on Finavian johdannaisten luokkaa. Valtuustojen ei pidä uskoa spekulatiiviseen osakkeiden arvonnousuun. Kangasalan ja Valkeakosken on maksettava velkaosuutensa, katkaistava kulunsa ja irtauduttava yhtiöstä lopullisesti valtuustojen aikaisemmin tekemien linjausten mukaisesti.

Tavase -osakkeiden kuviteltu arvonnousu  perustuisi kuntalaisten vesilaskulla rahastamiseen, ei yhtiön tuottamaan lisäarvoon. Sekin olisi mahdollista vain, jos yhtiö saisi rakentamisluvan.


Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja, valtuutettu