PUHE: Valkeakosken lukion 100-v. juhla (Valkeakoski 9.11.2023)


Arvoisa juhlaväki 

Suuri kiitos kutsusta Valkeakosken lukion 100-vuotisjuhlaan. On hienoa olla kanssanne juhlistamassa tätä merkkipäivää. Tämä juhla on upea esimerkki suomalaisen koulutuksen historiasta, mutta se on myös merkkipäivä Valkeakoskelle. Suomi on noussut runsaassa sadassa vuodessa kehitysmaatasolta maailman kärkeen. Se ei olisi ollut mahdollista ilman koulutusta.

Hyvät opettajat. Te olette alallanne maailman parhaimmistoa. Teidän koulutuksenne, kokemuksenne sekä sitoutumisenne mahdollistavat koulujärjestelmämme toimivuuden. Teidän ansiostanne, te - hyvät opiskelijat, saatte parasta mahdollista opetusta. Lukiovuosien aikana teistä kasvaa aikuisia. Saatte yleissivistyksen, opitte hankkimaan tietoa ja ymmärtämään kokonaisuuksia. Opitte kyseenalaistamaan, opitte esittämään uusia näkökulmia ja opitte löytämään oman arvopohjanne.

Puheen lopussa annan teille kymmenen ohjetta, joita ei yleensä opeteta kouluissa. Ne kannattaa kuunnella, jos haluat löytää polkusi ja menestyä.

Opettajat - teidän työnne on muuttunut entistä haastavammaksi. Odotukset ja vaatimukset kasvavat. Päättäjien on annettava teille työrauha jatkuvien muutosten ja lisätöiden paineessa.

Muutoksista huolimatta hyvä yleissivistys on kaiken pohja. Te opiskelijat saatte hyvät valmiudet lukiosta.

Jokaiseen merkkipäivään kuuluu lähes pakollisena osuutena katsaus historiaan. Hoidan asian nopeasti järjestykseen ottamalla muutaman lainauksen Valkeakosken yhteiskoulun historiasta:

Valkeakosken yhteiskoulun vuosikertomuksessa mainitaan ATK ensimmäisen kerran vuodelta 1973.

Lukion studio uusittiin 1989. Koneissa oli 2 megaa keskusmuistia ja 40 megan kiintolevy.

Lukuvuoden 1994–1995 aikana saatiin yhteys internet-verkkoon. Ongelmia syntyi, kun oppilaat eivät noudattaneet annettuja ohjeita. Internetistä haettiin verkossa pelattavia pelejä eikä verkko kestänyt tällaista menoa.

Käyttöoikeus sähköpostiin oli aluksi vain rehtorilla, opoilla ja kanslialla.

Arvoisa juhlaväki

Elokuussa vuonna 1978 istuin Valkeakosken lukion voimistelusalissa muiden lukionsa aloittavien joukossa. Rehtori kertoi koulusta ja opettajat esittäytyivät. Ympärilläni olevista opiskelijoista osa oli tuttuja – osa vieraita. Olihan se jännittävää. Puheita en muista, mutta tunnelman pystyn palauttamaan mieleeni – epävarmuutta, jännitystä ja odotusta.

Sinulla – hyvä opiskelija - on elämä edessäsi.  Valittavanasi on lähes rajaton määrä vaihtoehtoja, mahdollisuuksia ja polkuja.

Sinusta voi tuntua, että pohdintasi, huolesi ja kysymyksesi ovat jotenkin erikoisia. Jokainen meistä kuitenkin kokee tai on kokenut samat vaiheet elämässään.

Kerron nyt sinulle, miten löydät oman polkusi, teet oikeita valintoja ja parannat mahdollisuuksiasi. Kymmenen kohtaa - kymmenen oivallusta, joiden sisäistäminen ja soveltaminen auttavat.

Arvoisat opiskelijat

1. Rakenna vahvuuksille

Jokaisella meistä on omat vahvuutemme. Ja vastaavasti jokaisella meistä on omat kehittämiskohteemme. Lahjakkuuden ja älykkyyden lajeja on laaja kirjo. On esimerkiksi kielellistä, matemaattista, musikaalista, sosiaalista ja liikunnallista lahjakkuutta. Toiset meistä haluavat työskennellä ryhmissä, toiset mieluiten itsenäisesti.

On tärkeää tuntea itsensä - omat vahvuutensa sekä luonnikkaimmat toimintatyylinsä. Rakenna tulevaisuutesi ja urasi vahvuuksiesi varaan.

Menestymisen on sitä, että saa käyttää vahvuuksiaan niin, että se tuottaa itselle ja läheisille iloa ja hyvinvointia. Se voi olla siis paljon muutakin kuin taloudellista menestymistä.

2. Tunnista asiat, joista innostut

Omien vahvuuksien lisäksi on tunnistettava, mistä asioista innostut. Jos käytät omia vahvuuksiasi ja lisäksi koet tekemisen poikkeuksellisen innostavaksi, olet jo pitkällä. Innostuksen tunnistaa esimerkiksi siitä, että kyseisen asian aloittaminen on helppoa ja ajantaju saattaa lähes kadota. Teet itsellesi innostavaa asiaa tunteja laskematta ja parhaimmillaan flow-tilassa.

3. Etsi kaltaisiasi ja harjoittele itseäsi parempien kanssa

Ihannetilanteessa löydät samoista asioista innostuneita ihmisiä, joiden kanssa tekeminen on luonnikasta – henkilökemianne toimivat. Kaikkien kanssa on toki pyrittävä tulemaan toimeen ja käyttäytymään säällisesti, mutta parhaimmat tulokset syntyvät hyvässä seurassa.

Omat vahvuudet, innostus ja samanmielisten ihmisten kanssa toimiminen vievät sinua oikeaan suuntaan ylinopeudella.

4. Aseta tavoitteita

Tarvitset tavoitteita, jotka ovat realistisia, ymmärrettäviä, mitattavia ja saavutettavia. Tavoite kannattaa pilkkoa välitavoitteiksi, jotta motivaatio ja palkitsevuus säilyvät. Suunnitelmallisuus on välttämätöntä. On myös osattava kieltäytyä asioista, joiden tekeminen ei palvele kokonaisuutta. Unelman erottaa tavoitteesta se, että tavoitteen perässä on sinun asettama päivämäärä. Unelman perässä ei ole mitään.

5. Varaudu ponnistelemaan

Tarvitaan ponnistelua ja itsensä haastamista. On tehtävä myös ikäviä ja rasittavia asioita. Mieti tulevaisuutta vuoden ja myös yli kymmenen vuoden aikajänteellä. Mieti, miltä elämäsi näyttää 50-vuotiaana – mitä teet, missä asut ja mitä harrastat. Ole valmis tekemään töitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

6. Tee päätöksiä

Päätöksen tekemättä jättäminen on päätös – se on päätös päättämättömyydestä. Päätöksiä on tehtävä myös puutteellisilla tiedoilla. Epävarmuutta on opeteltava sietämään. Päätöksiin liittyy poissulkemista – kaikkeen eivät aika ja voimat riitä.

Sinulla on ratti ja sinä ohjaat elämääsi omilla ratkaisuillasi. Vanhempien, opettajien, ja kavereiden kanssa keskustelu auttavat. Vastuu on kuitenkin itselläsi. Älä ulkoista vastuuta tulevaisuudestasi ja elämästäsi muille. Nauti vapaudesta ja ota vastuu omasta elämästäsi kiitollisuudella vastaan.

7. Keskity asioihin, joihin voit vaikuttaa

Asioita, mahdollisuuksia, ongelmia, haasteita - kaikkea on lähes rajattomasti. On hyväksyttävä oma rajallisuutensa ja keskityttävä vain joihinkin asioihin – mielellään niihin, joissa omat vahvuutesi ja innostuksesi ovat käytössä. Täytyy tietää tavoitteensa – tietää, mihin on menossa. Nalle Puh sanoi: ”Ellei tiedä, mihin on menossa, voi joutua minne tahansa.”

Kaikista asioista ei voi ottaa itselleen taakkaa. Keskity asioihin, joihin uskot voivasi itse vaikuttaa. Tämä ei estä ajattelemasta ja toimimasta globaalisti.

8. Tunnista ydinuskomuksesi

Jokaisella meistä on itsestään ydinuskomuksia eli käsityksiä omista valmiuksistaan ja kyvyistään. Ydinuskomukset muodostuvat yleensä varhaislapsuudessa kokemusten, kasvatuksen ja ympäristön vaikutuksesta. Ne voivat olla kielteisiä tai myönteisiä.

Tunnista omat ydinuskomuksesi ja niiden syntytausta. Kielteiset uskomuksesi voivat olla täysin perusteettomia ja elämääsi rajoittavia.

9. Uskalla yrittää

Tiedättekö, mikä on yleisin tapa epäonnistua? Yleisin tapa epäonnistumiseen on se, ettei edes yritä.

Epäonnistumisen pelko rajaa usein halua yrittää. Saatamme ajatella, että mahdollisesti epäonnistuessamme teemme itsemme naurunalaisiksi. Yleensä muiden myötätunto on kuitenkin sen puolella, joka uskaltaa heittäytyä ja yrittää. Yrittämättä ei saavuta mitään.

10. Käytä luovuuttasi

Luovuuteen liittyy kyky yhdistellä näennäisesti toisiinsa liittymättömiä asioita. Se on myös kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja tehtäviin. Suhtaudu avoimesti ajatukseen, että voit yhdistellä omia vahvuuksiasi, harrastustaustaasi ja koulutustasi uutta luovalla tavalla ja rakentaa elämäsi tavanomaisesta poikkeavaan suuntaan.

Menestystä Valkeakosken lukiolle myös tulevaisuudessa. Menestystä sinulle – hyvä opiskelija. Pärjäät varmasti.