Eduskuntapuhe: Irak-selonteko 27.6.2018

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa. Ryhmäpuhe / Pauli Kiuru

Valtioneuvoston selonteko VNS 4/2018

Arvoisa puhemies

Kriisinhallinta on harvoin sadan metrin juoksua. Siinä on enemmän piirteitä kestävyyslajeista ja joukkuepeleistä. Joskus positiiviset tulokset vaativat vuosia ja vuosikymmeniä.Tänään käsissämme on selonteko Suomen osallistumisen jatkamisesta Irakin turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön. Vaikka tie on tälläkin kertaa pitkä, on todella rohkaisevaa, että operaatiolla on saatu konkreettisia tuloksia aikaan.

Terroristijärjestö ISILin hallitsema alue on koko ajan pienentynyt. Se on enää vain 2 prosenttia Irakin pinta-alasta. Turvallisuustilanne maassa on edelleen epävakaa, mutta se on kuitenkin kohentunut. Lähes neljä miljoonaa pakolaista on pystynyt palaamaan koteihinsa.

Tuellamme on siis merkitystä. Operaatiossa on siirrytty ennakoitua nopeammin kolmanteen vaiheeseen, jonka tavoitteena on DAESHin tuhoaminen sekä Irakin ja Syyrian turvallisuustilanteen vakauttaminen. Operaation viimeisessä vaiheessa turvallisuustilanne normalisoidaan.

Arvoisa puhemies

Normaalin elämän edellytykset ja vakaa turvallisuustilanne ovat lopullinen tavoite. ISILin lukuisat solut Lähi-idässä, Afrikassa ja Euroopassa muodostavat kuitenkin edelleen vakavan alueellisen ja globaalin turvallisuusuhan. ISIL-propagandassa kannustetaan iskuihin länsimaita vastaan, eikä Suomi ole näiltä turvassa.

Suojelupoliisin uhka-arvion mukaan yksittäisten terrorististen iskujen uhka Suomessa on kohonnut. Suomi nähdään osana länsimaita ja ISILin vastaista liittoumaa. Propagandaa tuotetaan myös suomeksi ja Suomea vastaan. Meiltä on myös lähtenyt Supon arvioiden mukaan noin 80 henkeä konfliktialueille vierastaistelijoiksi.

Irakin vakauttaminen on Suomen intressien mukaista. Irakilaiset olivat Suomen suurin turvapaikanhakijaryhmä vuoden 2015 pakolaiskriisissä. Olemme osallistuneet poliisikoulutukseen, rahoittaneet miinanraivausta sekä antaneet humanitaarista apua. Pyrimme vaikuttamaan muuttoliikkeen juurisyihin.

Suomen taloudellinen ja henkinen apu on ollut mittavaa. Siksi on ongelmallista, että Irakin kanssa neuvoteltava palautussopimus ei ole edennyt hallituksemme aktiivisista ponnisteluista huolimatta. Irak on kieltäytynyt vastaanottamasta takaisin omia kansalaisiaan vastoin omaa perustuslakiaan. Näin ei voi jatkua.  Mikään maa ei voi kieltäytyä ottamasta takaisin omia kansalaisiaan ja samaan aikaan edellyttää kansainvälistä apua. Kokoomuksen eduskuntaryhmä kehottaa hallitusta miettimään avun ehdollistamista yhdessä EU-maiden kanssa. Palautussopimus on saatava voimaan, ja Irakin on noudatettava sopimuksia.

Arvoisa puhemies

Työtä riittää vielä pitkään Irakissa, mutta sitä on tehtävä myös kotimaassa. Jotta voimme torjua terrorismin uhkaa Suomessa, on meillä oltava siihen tehokkaita ja ajantasaisia välineitä. Vuoden 2016 lopusta asti on terrorismitarkoituksessa matkustaminen ollut rangaistavaa. Tämä voi toimia ennaltaehkäisevänä kynnyksenä lähtemiselle. Se on myös yleisen oikeustajun mukaista -  terrorismi on loukkaus ihmisyyttä vastaan.

Lisäksi tarvitaan muita lainsäädännöllisiä keinoja. Teknologian kehitys ja tiedonvälityksen monet mahdollisuudet ovat hyödyttäneet koko maailmaa ja siten myös terroristijärjestöjä. Suomen länsimaiset kumppanit ovat havahtuneet uhkaan aiemmin ja kyenneet myös estämään iskuja. Viranomaisemme tarvitsevat toimivaltuudet turvallisuutemme parantamiseksi. Kokoomuksen eduskuntaryhmä toivoo, ettei tiedustelulainsäädännön käsittelyssä tule enää viivytyksiä.

Arvoisa puhemies

Samaan aikaan, kun meiltä vaaditaan kestävyyttä ja kärsivällisyyttä, meillä pitää olla myös joukkuepelitaitoja. Monenkeskinen kansainvälinen yhteistyö on nyt haastettuna. On tärkeää, että jokainen tilaisuus sen vahvistamiseksi ja puolustamiseksi hyödynnetään. Suomen osallistumisen jatkaminen Irakissa osoittaa, että Suomi haluaa olla mukana ratkaisemassa yhteisiä ongelmia.