Valtuustoaloitteeni 19.1.2015

Valtuustoaloite

Kaupungin edunvalvonnan terävöittäminen tavoitteena Seututien 130 valaiseminen sekä liikenneolosuhteiden parantaminen välillä Valkeakoski – Lempäälä

 Valkeakosken Pispantallin ja Lempäälän Marjamäen välillä maantiellä 130 kulkee arkipäivisin keskimäärin 7 300 ajoneuvoa, joista raskaita ajoneuvoja on noin 600.

Seututien 130 keskimääräiset liikennemäärät Valkeakosken ja Lempäälän välillä ovat kasvaneet seuraavasti:

2002: 4 500 ajoneuvoa / vrk
2006: 5 000 ajoneuvoa / vrk
2010: 6 000 ajoneuvoa / vrk
2014: 6 400 ajoneuvoa / vrk

Liikennemäärät tulevat yleisen liikenteen kasvun ja maankäytön kehittymisen myötä kasvamaan arviolta noin 25 - 30 % vuoteen 2030 mennessä, jolloin keskimääräinen vuorokausiliikenne olisi 8 000 - 8 500 ajoneuvoa vuorokaudessa kyseisellä välillä.

Valkeakoskelta käy Lempäälässä ja Tampereella töissä yli 1 000 henkilöä. Vastaavasti Valkeakosken suunnalla työpaikkoja on yli 600 tamperelaiselle, joten pendelöintiliikennettä on paljon. Linja-autoja Valkeakosken ja Tampereen välillä kulkee ruuhka-aikoina 20 - 30 minuutin välein. Suuri osa Helsingin ja Tampereen välisistä pikavuoroista ajaa Valkeakosken kautta.

Tiejaksolla on vuosina 2009 - 2014 tapahtunut 11 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa on kuollut kaksi ihmistä. Suurin osa poliisin tietoon tulleista peltikolareista on ollut eläinonnettomuuksia. Tiellä on paljon liittymiä, ja liittymäonnettomuuksia on tapahtunut kohtalaisen paljon. Liittymiä on myös ohituskaistajaksoilla.

Nykyisten ohituskaistajaksojen ongelmana on keskikaiteen puuttuminen ja liittymät ohituskaitojen kohdalla.

Tiejaksolla on pääosin 100 km/h nopeusrajoitus kesäaikaan, mutta pahimpien liittymäjaksojen kohdalla 80 km/h.

Urasyvyyksistä johtuen on mahdollista, että keväällä 2015 ei oteta enää käyttöön 100 km/h kesänopeusrajoitusta.

Valkeakoski tavoittelee kasvua ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamista sekä parantamista. Kaupunkimme on myös Helsinki-Hämeenlinna-Tampere –kasvukäytävällä (HHT). Trendiennusteessa Valkeakoskelle ennustetaan 24 000 asukasmäärää vuoteen 2030 mennessä. Pohjoisen suunnan ja tien 130 osayleiskaavoja tehdään.

Edellä mainitun perusteella kaupungin on pyrittävä edunvalvonnassaan turvaamaan Seututien 130 kehittäminen erityisesti Lempäälän ja Tampereen suuntaan. Tavoitteena tulee olla osuuden valaiseminen ja turvallisuuteen sekä ajettavuuteen vaikuttavien tekijöiden parantaminen. Niitä ovat esimerkiksi ohituskaistojen ja keskikaiteiden lisääminen, päällysteen kunto ja vaarallisten urien poistaminen sekä kesänopeusrajoituksen säilyttäminen (100 km/h).

Pirkanmaan liitossa laaditaan vuosittain Pirkanmaan budjettitavoitteet valtion talousarvioon maakunnallista edunvalvontaa varten. Maakunnan kansanedustajat sitoutuvat niiden edistämiseen eduskuntakäsittelyssä.

Kaupungilla tulisi olla kaikille päättäjille osoitettu tiivis listaus edunvalvontamme pääkohteista.

Aloite:

Valkeakosken kaupunki määrittelee tien 130 keskeiseksi edunvalvontakohteekseen. Tavoitetta edistetään kaikilla päätöksentekotasoilla. Päätavoitteena on Pispantallin ja Lempäälän Marjamäen välisen osuuden valaiseminen sekä muut turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta parantavat toimenpiteet edellä kuvatulla tavalla.

Pauli Kiuru
Timo Nykänen
Päivi Patojoki
Marja Heikkinen
Anja Peräkääly
Mikko Franssila
Markku Alanko
Juha Lehtonen
Marja Ilola
Kari Salminen
Risto Rautiainen