Puhe: Toijalan Vauhti 110 v (6.5.2017)

Hyvät naiset ja herrat, arvoisa juhlaväki

Toijalan Vauhti täyttää 110 vuotta. Näihin vuosiin mahtuu monta sukupolvea ja tarinaa. Itsenäisen Suomen historia on lyhyempi kuin Toijalan Vauhdin historia.

Seuran perustamisen aikana Suomi oli vielä osa Venäjää. Nykyvalossa katsottuna 1900-luvun alun Suomi oli vielä kehitysmaa. Esimerkiksi itsenäisyytemme alkuvuosina keski-ikä miehillä oli noin 45 vuotta ja naisilla 50 vuotta.

Eeles Landströmin valmistautuessa Helsingin olympialaisiin vuonna 1952 harjoitusolosuhteet ja varusteet olivat kovin erinäköiset kuin nykyajan hiilikuitu ja muut hightech-tuotteet.

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan synty ja jatkuvuuden turvaaminen mielletään usein julkisen sekto­rin tehtäväksi ja ansioksi. Valtion ja kuntien rooli onkin kiistatta iso.

Ei kuitenkaan sovi unohtaa kaikkea sitä työtä ja aktiivisuutta, joka tapahtuu kodeissa ja yhdistyksissä.

Urheiluseuroissa yli puoli miljoonaa aikuista tekee vapaaehtoistyötä keskimäärin 10 tun­tia kuukaudessa. Vapaaehtoistyön teoreettinen arvo on noin 1,6 miljardia euroa vuo­dessa. Sen korvaaminen palkallisella työllä on käytännössä mahdotonta.

Vapaaehtoistyön arvo on vapaaehtoisuudessa ja sitä arvoa ei kannata vaarantaa. Toki seuroissa tarvitaan palkattuja toiminnanjohtajia, valmentajia ja muuta henkilökuntaa, mutta perustan tulee silti olla vapaaehtoisuudessa. Se on seuratoi­minnan selkäranka.

Yksi euro terveysliikuntaan säästää kymmenen euroa sosiaali- ja terveysmenoista. Opetus – ja kulttuuriministeriön laskelmien mukaan jokainen syrjäyty­nyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa. Liikunta on yksi parhaista tavoista saada kaikki mukaan. Toijalan Vauhdissa 110 vuoden aikana tehdyn työn arvoa en ryhdy edes arvailemaan rahassa mitaten.

Riittämätön liikunta ja liika istuminen johtavat huonoon kuntoon ja pahimmillaan fyysisen terveyden ja työkyvyn menettämiseen. Liikunnan ja urheilun merkitys on kiistatonta henki­selle hyvinvoinnille sekä sosiaalisen syrjäytymisen estämiselle. Liikkumattomuu­den ja yhä yleistyvään masentuneisuuden yhteys on myös selvä. Työkyvyn säilyttämi­sen kannalta liikunnan merkitystä ei voi liiaksi korostaa.

Vuosi 1985 oli ensimmäinen kilpailukauteni triathlonissa. Kyseisen kauden ja koko urani kolmas triathlon oli Toijalan Vauhdin järjestämä ”Teräsmies-kilpailu” keskuspaikkanaan Toijalan satama. Paikallislehti puhui nimenomaan teräsmieskilpailusta – ei triathlonista. Se nimitys vakiintui vasta hieman myöhemmin yleiseen kielenkäyttöön.

Kisassa oli hieman omintakeiset matkat: uintia 200 metriä, juoksua 9 kilometriä ja pyöräilyä 20 kilometriä.

Lajijärjestys oli myös luettelemani – uinnin jälkeen oli juoksuosuus ja pyöräily oli viimeisenä. Toijalan Vauhdin kilpailu on urani ainoa triathlon, jossa olen tullut maaliin pyöräillen.

Mukana kissassa oli paikallisille tutut Vankan veljekset Juha ja Eero.
 
Hyvät kuulijat

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen myönsi tällä viikolla liikuntapaikkojen rakentamiseen ja perusparantamiseen yhteensä 33,4 miljoonaa euroa. Avustuksilla edistetään laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista, peruskorjaamista ja varustamista.

Niitä ovat lähinnä uima- jää- ja liikuntahallit. Lähikunnista Kangasala sai 570 000 euroa uimahallin laajentamiseen ja Pälkäne puolestaan 900 000 euroa Kostia-Areenan rakentamiseen. Liikuntapaikat ovat kuntalaisille tärkeitä, kuten Kangasalan esimerkki osoittaa. Lähes uutta hallia ollaan jo laajentamassa, koska käyttäjiä on niin paljon.

Opetus –ja kulttuuriministeriön myöntämät avustukset ovat merkittäviä kohteiden budjetteihin suhteutettuna. Tukea kannattaa hakea ja yhteydessä on syytä olla myös oman alueen kansanedustajiin. Meillä on omat vaikutuskanavamme.

Liikuntapaikkarakentamisen painopiste pitää Suomessa painottua kunto- ja terveysliikuntaa tukevaksi. Huippu-urheilulla on toki oma tärkeä roolinsa.

Käyttäjämäärien ja eurojen näkökulmasta tarkasteltuna joissakin toiveissa on ajoittain lievää elitistisyyden leimaa. Oma laji ja sen merkitys saattaa saada kohtuuttoman arvon. Vaarana on fanaattisuus, jonka maksajaksi odotetaan yhteiskuntaa. Koko kansan liikuttaminen on oltava ensisijainen tavoite.

Tampereen Keskusareenaan olen suhtautunut myönteisesti. Se tarjoaa kansainvälisen tason edellytykset urheilun- ja kulttuurin suurtapahtumille. Pirkanmaata kannattaa kehittää myös tästä näkökulmasta. Valtio on luvannut myös tukensa Keskusareenalle.

Arvoisa juhlaväki

Olen saanut urheilusta paljon – oikeastaan enemmän kuin olisi edes kohtuullista pyytää. Kun urheilulta on saanut paljon, niin on hyvä pyrkiä myös itse antamaan sille takaisin mahdollisuuksiensa mukaan. Tapoja on monia, ja jokainen meistä löytää varmasti itselleen luonnikkaimmat keinot.

Kiitos kaikille Toijalan Vauhdin aktiiveille. Menestystä myös tuleville vuosikymmenille.