Mielipide: Eduskunnan päätöksentekokyky turvattu. Aamulehti 1.4.2020

Eduskunnan päätöksentekokyky turvattu

Yhteiskuntaa kohdannut kriisi vaikuttaa kaikkien elämään. Kriittisten alojen on kuitenkin toimittava. Esimerkiksi terveyteen, turvallisuuteen, elintarvikehuoltoon ja energiaan liittyvät palvelut on varmistettava. Myös eduskunnan on oltava päätöksentekokykyinen. Lait ja asetukset on saatava voimaan.

Täysistuntoihin ja erityisesti niiden äänestyksiin osallistuu vain noin neljäsosa edustajista kerrallaan parlamentaarisessa suhteessa. Hallituksen ja opposition voimasuhde säilyy. Suositus on eduskuntaryhmien puheenjohtajien yhteinen. Kokoomuksesta on paikalla kerrallaan kymmenen edustajaa sisäisen rotaation mukaisesti. Äänestys etänä ei ole mahdollista valiokunnissa eikä täysistunnossa.

Perustuslain mukaan kansanedustajaa ei saa estää hoitamasta edustajantointaan eivätkä häntä sido muut määräykset. Ketään ei siis voi kantaa salista pois, vaikka hän ei suositusta noudattaisi. Linjaus on toiminut kuitenkin kiitettävästi. Koska käsittelyssä on kiireellisiä asioita, on täysistuntojen aikaraja kello 22 poistettu kevätistuntokaudelta.

Eduskuntaryhmien kesken on sovittu, ettei valiokunnissa käytetä hyväksi tilapäistä opposition enemmistöä. Osaa valiokunnista täydennetään ylimääräisillä varajäsenillä päätösvallan turvaamiseksi. Valiokunnat kokoontuvat vain välttämättömien ja kiireellisten asioiden hoitamiseksi. Asiantuntijakuulemiset suositellaan toteutettaviksi kirjallisilla lausunnoilla tai etäyhteyksillä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän viikoittaiset kokoukset siirrettiin ryhmähuoneesta isompaan auditorioon. Torstaista 19. maaliskuuta lähtien kokoukseen on voinut osallistua etänä. Kokousten määrää on lisätty. Vastaavalla tavalla on toimittu myös muissa eduskuntaryhmissä.

Kokoomuksen kansanedustajat saavat vähintään kerran päivässä oman puolueen ja eduskuntaryhmän tilannekuvaraportin. Valtioneuvoston tilannekeskuksesta on kansanedustajille tullut 25. maaliskuuta lähtien tilannekatsaus.

Etätyötä on mahdollistettu. Esimerkiksi täysistuntoa voi seurata verkossa ilman poissaolomerkintää. Etätyöstä on tehtävä etukäteen ilmoitus. Kirjallisia kysymyksiä ja lakialoitteita voi tehdä digitaalisesti. Tämä on ollut mahdollista jo ennen kriisiä, mutta käyttö on nyt yleistynyt. 

Vierasryhmiä ei oteta enää vastaan. Eduskunnan kirjasto on suljettu talon ulkopuolisilta asiakkailta. Eduskunnan henkilökunta on siirtynyt etätyöhön, mikäli se on työn luonne huomioiden mahdollista. Lounasravintoloissa asiakkaat eivät voi itse annostella ruokaa lautasilleen. 

Perustuslaki takaa liikkumisvapauden, yksityiselämän suojan, uskonnon ja omantunnon vapauden, sananvapauden, vaali- ja osallistumisoikeudet ja monia muita oikeuksia. Näitä vapauksia rajoitetaan yli puolessa maailman valtioista. 

Luovuimme Suomessa liikkumisvapaudesta väliaikaisesti. Monessa maassa on luovuttu kaikista oikeuksista pysyvästi.

Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja