Sydän-Hämeen Lehti 11.3.2019

Pirkanmaan kansallispuistot laitetaan kuntoon 

Iikka Nikkinen otti kantaa vaellusreitteihin ja kansallispuistoihin (AL 2.3.). Aihe on tärkeä ja ansaitsee huomiomme.

Kirjoittaja on oikeassa siinä, että kansallispuistoissamme on korjausvelkaa. Heitteillejätöstä puhuminen sen sijaan aliarvioi sitä työtä, mitä kansallispuistojemme hyväksi tehdään sitoutuneesti Metsähallituksen Luontopalveluissa.

Valtiovarainvaliokunnassa lisäsimme joulukuussa 2018 kansallispuistoille ja muille luontokohteille rahoitusta yli 3,7 miljoonaa euroa. Yli kymmenen kansallispuistoa sai lisärahoitusta. Pitkospuita ja opasteita uusitaan, siltoja korjataan sekä autiotupia ehostetaan.

Pirkanmaalla on kaksi kansallispuistoa. Helvetinjärven kansallispuistolle osoitettiin lisää 150 000 euroa ja Seitsemiselle 300 000 euroa. Lukujen arvioinnissa on käytetty apuna Metsähallituksen Luontopalvelujen laskelmia korjausvelasta. Olen tyytyväinen näistä lisäyksistä. Pirkanmaan kohteet laitetaan tänä vuonna kuntoon.

Nikkinen kirjoitti, että ”panostukset kansallispuistoihin ja retkeilyalueille eivät saa tulla pääsymaksuista.” Ympäristö- tai valtiovarainvaliokunnissa en ole kuullut kenenkään esittävän maksullisuutta. Sen sijaan olemme ympäristövaliokunnassa eri yhteyksissä korostaneet jokamiehenoikeuden tärkeyttä. Toivon Nikkisen käyttävän myös tarmoa kotikunnassaan Kangasalla Tavasesta irtautumiseen.

Ympäristövaliokunta totesi talousarviolausunnossaan joulukuussa 2018, että kansallispuistojen kävijämäärät ovat kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa. Kansallispuistoja on 40 kappaletta. Kahden viime vaalikauden aikana on perustettu kolme uutta. Ne ovat merkittävä matkailun vetovoimatekijöitä.

Paikallistaloudelle kansallispuistoilla on iso merkitys. Luonnossa liikkumisen arvostus on kasvamassa ja terveyshyödyt siitä ovat kiistattomia. Tulevalla vaalikaudella ainakin muutaman merellisen kansallispuiston laajennus on saatava eteenpäin.

Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja
Ympäristö- ja valtiovarainvaliokunta, jäsen