Uutiset

VTV:n LUOTTAMUS PALAUTETTAVA - pääjohtaja erotettava

Valtiontalouden tarkastusvirastoon (VTV) liittyvät asiat ovat olleet esillä julkisuudessa. VTV on pitänyt minut kiireisenä viimeiset kuukaudet. Aloitin tarkastusvaliokunnassa kesäkuussa 2019…

PIRKANMAAN KANSANEDUSTAJIEN KIRJE MINISTERI LINTILÄLLE: Ammattikesäteatterit mukaan tapahtumatakuuseen

Työ- ja elinkeinoministeriö 1.4.2021 Elinkeinoministeri Mika Lintilä kirjaamo@tem.fi PL 32 00023 Valtioneuvosto Ammattikesäteatterit mukaan tapahtumatakuuseen Arvoisa ministeri Mika Lintilä Pirkanmaan…

MIELIPIDE: Julkisuuslain uudistuksella on tarkoitus lisätä tiedonsaantia julkisista osakeyhtiöistä (Kangasalan Sanomat 24.3.2021)

Julkisuuslain uudistuksella on tarkoitus lisätä tiedonsaantia julkisista osakeyhtiöistä Kangasalan Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän jäsenet ottivat kantaa julkisesti omistettujen osakeyhtiöiden…

MIELIPIDE: Jotain olennaista elämästä nyt puuttuu (Aamulehti 20.2.2021)

Kulttuurin terveydelle myönteiset vaikutukset ovat tieteellisesti todistettuja ”Elävä kulttuuri muodostaa sivistysyhteiskunnan itseisarvoisen perustan, vahvistaa demokratiaa ja sananvapautta. Taiteen,…

Täysistuntopuhe to 4.2.2021 / Luottamus palautettava Valtiontalouden tarkastusvirastoon

Puhe to 4.2.2021 / Pauli Kiuru / Tarkastusvaliokunnan jäsen. Kokoomuksen valiokuntavastaava MUUTOKSET PUHUTTAESSA MAHDOLLISIA Arvoisa puhemies Eduskunta valvoo valtion taloudenhoitoa.…

MIELIPIDE: Pirkanmaalla kuntajohtajien vaihtoviikot – ideologia ei saa syrjäyttää parasta

Pirkanmaalla moni kunta hakee uutta johtajaa. Eläköitymisien lisäksi irtisanoutumiset ja erottamiset ovat lisääntyneet. Kuntajohtajan työ on vaativaa. Paineita tulee sekä henkilöstöltä että…

KIURU ja LIMNÉLL: Vääristely uhka demokratialle. Rokotteista disinformaatiota. (Kaleva, TS ym. 9.1.2021)

Vääristely uhka demokratialle Pirstaloituva viestintäympäristö ja medialukutaidon puutteet vaikuttavat turvallisuuteen. Rokotukset, disinformaatio ja hybridivaikuttaminen kietoutuvat yhteen…

MIELIPIDE: Sydänsairaalan ja Coxan tulevaisuus turvattava - sote vaarantaa tulevaisuuden (Aamulehti 28.12.2020)

Sydänsairaalan ja Coxan tulevaisuus turvattava - sote vaarantaa tulevaisuuden Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta (sote) on edennyt eduskunnan käsittelyyn. Tilannekuva on yhteinen. Palveluiden…

Kirjallinen vastaus ministeri Krista Kiurulta vieraannuttamisesta, olosuhdeoppaasta ja OT-keskuksista.

NOSTOJA: - Lapsen vieraannuttaminen vanhemmastaan katsotaan yhdeksi väkivallan muodoksi - Osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus) koskeva loppuraportti valmistuu alkuvuonna 2021 - OT-työryhmän…

Kirjallinen vastaus ministeri Ville Skinnarilta kysymykseen alumiinifolioiden suojatulleista sekä investointien ja työpaikkojen turvaamisesta Suomessa.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 877/2020 vp Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin…

KIRJALLINEN KYSYMYS: Lasten tapaamisoikeudesta ja vieraannuttamisesta.

Kirjallinen kysymys: Vieraannuttaminen, olosuhdeopas ja OT-keskukset Eduskunnan puhemiehelle Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta uudistui joulukuussa 2019. Tavoitteena oli parantaa lapsen edun…

EDUSKUNTAPUHE: Lakialoite opintotukilaista - ketä kannattaa kuunnella?

Arvoisa puhemies Edustaja Vestmanin aloitteessa esitetään opiskelijoiden vapaan tulorajan väliaikaista poistamista. Olisi myös mahdollista edetä niin, että tuloraja poistettaisiin pysyvästi. Kolmas…

KIRJALLINEN KYSYMYS: Alumiinifolioiden suojatullit sekä investointien ja työpaikkojen turvaaminen Suomessa

Eduskunnan puhemiehelle EU:ssa on vireillä kaksi erillistä polkumyyntitutkimusta kiinalaisesta alumiinifoliosta. Ensimmäinen tutkimus (AD668) alkoi elokuussa 2020, ja se koskee paksuja yli 30 mikronin…

MIELIPIDE: Suomi on vastuussa omasta turvallisuudestaan (Tamperelainen 11.11.2020)

Suomi on vastuussa omasta turvallisuudestaan Jokainen suvereeni maa on ensisijaisesti itse vastuussa omasta turvallisuudestaan. Kansainväliset sopimukset, erilaiset liittoumat sekä ennustettava ja…

MIELIPIDE: Finland is responsible for its own security (Helsinki Times 4.11.2020)

Finland is responsible for its own security However, the benevolence of all operators cannot be trusted. Alongside diplomacy, intelligence is also needed. Our security environment has significantly…

Kirjallinen vastaus ministeri Timo Harakalta kysymykseen Toijala—Turku-rataosuuden taso-risteystenturvallisuudesta ja akselipainon nostosta

Vastaus kirjalliseen kysymykseen Toijala—Turku-rataosuuden tasoristeystenturvallisuudesta ja akselipainon nostosta 25 tonnin akselipaino-verkkoon Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27…

Kirjallinen vastaus ministeri Annika Saarikolta kysymykseen neuvottelujen etenemisestä ryöstettyjen vainajien palauttamiseksi Ruotsista kotiseurakuntiin.

Kirjallisen kysymyksen vastauksessa todetaan, että neuvottelut jatkuvat loppuvuodesta ja mitä ilmeisemmin siis edelleen vain virkamiestasolla. Tuloksellisuudesta ja aikataulusta ei anneta arviota.…

KIRJALLINEN KYSYMYS: Neuvottelujen eteneminen ryöstettyjen vainajien palauttamiseksi Ruotsista kotiseurakuntiin

Kansanedusta Pauli Kiuru on jättänyt ministerille kirjallisen kysymyksen niin sanotussa pääkallojupakassa. Ruotsin Karoliinisessa instituutissa Tukholmassa on Suomesta vuonna 1873 ryöstettyjä vainajia…

TIEDOTE 13.10.2020 Toijala-Turku -rataosuuden turvallisuus ja akselipainoverkko

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok) on jättänyt tiistaina 13. lokakuuta kirjallisen kysymyksen ministerille. Ensimmäinen tiedusteltava asia koskee Toijala-Turku -rataosuuden turvallisuutta erityisesti…

Kirjallinen kysymys: Toijala–Turku -rataosuuden tasoristeysten turvallisuus ja akselipainon nosto 25 tonnin akselipainoverkkoon

Eduskunnan puhemiehelle Toijala–Turku -rata on merkittävä Etelä-Suomen kasvukolmiolle ja kestävälle kasvulle. Rata on erityisen tärkeä tavaraliikenteelle. Rataosuus kuuluu pääväyläverkkoon, jonka…

Vanhempia