Uutiset

EDUSKUNTAPUHE: Valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Natoon (16.5.2022)

Arvoisa puhemies On vapaampi hengittää. Virtahepo olohuoneesta on poistunut. Läheisriippuvuus Venäjästä helpottaa, ja puhumme turvallisuudestamme avoimesti ilman kiertoilmauksia. Olemme heränneet…

EDUSKUNTAPUHE VALMIUSLAISTA: Emme tarvitse uusia vetovoimatekijöitä rajoillemme, tarvitsemme lainsäädäntöä, joka estää pakolaisten käytön hybridivaikuttamisen keinona.

Arvoisa herra puhemies Valmiuslain poikkeusolojen määritelmää ehdotetaan täydennettäväksi siten, että määritelmässä otettaisiin nykyistä kattavammin huomioon erilaiset hybridiuhat. Tämä on hyvä ja…

MIELIPIDE: Tavasen valitus loppuu vain, jos siltä katkaistaan rahoitus (Aamulehti 27.4.2022)

Tuore valtioneuvoston selonteko (13.4.) korostaa kriittisen infrastruktuurin turvaamista mainiten myös vesihuollon. Linjaus on oikea ja tuemme sitä. Tavase ei ole kuitenkaan ratkaisu turvallisuuden…

EDUSKUNTAPUHE: Selonteko turvallisuusympäristöstä. "Historiassa on tilanteita, joissa päätöksiä on tehtävä, sillä uutta tilaisuutta ei välttämättä anneta."

Arvoisa puhemies Suomen itsenäisyys ja kansalaisten turvallisuus ovat arvoja, joiden varaan kaikki muu rakentuu. Pohjois-Atlantin puolustusliiton eli Naton jäsenyys ei ole itseisarvo – se on keino…

MIELIPIDE: On vastuullista luopua tekopohjavesihanke Tavasesta (Aamulehti 7.4.2022)

Tavase-vaikuttajat Aleksovski ja Kanerva perustelivat tekopohjavesihanketta kriisiajalla (AL 30.3.). Saostuskemikaalien loppuminen tarkoittaisi, että Tampereen Veden johto olisi laiminlyönyt…

MIELIPIDE: LEMENE-hankkeelle tukea – lakia on päivitettävä tällä vaalikaudella (LVS 30.3.2022)

Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunta on vieraillut Lempäälässä vuoden sisällä kaksi kertaa. Toukokuussa 2021 tutustuimme Marjamäessä Lempäälän Energian LEMENE-kärkihankkeeseen, missä näimme…

EDUSKUNTAPUHE: Kansanedustajan taustat ja turvallisuuden kannalta arkaluonteinen tieto

Arvoisa herra puhemies Tiedustelulainsäädäntömme tuli voimaan perusteellisen valmistelun jälkeen vuonna 2019. Se oli osoitus demokraattisen päätöksentekomme toimivuudesta kansallista turvallisuutta…

Naiivius loppui – YYA-hengestä Natoon

Suomi on tehnyt parhaansa rauhan ja keskinäisen luottamuksen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi kaikkien naapurivaltioiden kanssa sekä jokaiseen ilmansuuntaan. Ruotsin ja Norjan kanssa rajat ovat…

MIELIPIDE: Nuorten katujengiytymiseen puututtava pehmeillä ja kovilla keinoilla (Aamulehti 20.2.2022)

Nuorten katujengiytymiseen puututtava pehmeillä ja kovilla keinoilla Yhä useampi nuori kantaa mukaan teräasetta tai jopa luvatonta ampuma-asetta. Ilmiö on laajentunut viime vuosina varsinkin…

MINISTERI SAARIKON VASTAUS: Tulli käynnistää pikaisesti selvityksen

Ministeri Saarikko vastasi kirjalliseen kysymykseeni Tullin toiminnasta. Vastaus päättyy: ”Tulli myös käynnistää pikaisesti selvityksen siitä, miten syntynyt hakemusruuhka saadaan mahdollisimman…

RYHMÄPUHEENI: Tiedustelulainsäädäntö parantaa suomalaisten turvallisuutta

Asia: Valtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstä (VNS 11/2021 vp). Kokoomuksen ryhmäpuhe, jonka kirjoitin ja pidin keskiviikkona 9.2.2022. /// Arvoisa herra puhemies Vuoden 2015…

TOIMENPIDEALOITE: Pikavippitoiminnan rajoittamiseksi ja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi

Eduskunnalle Pikavippiliiketoiminta perustuu liian usein heikossa asemassa olevan tilanteen hyväksikäyttöön. Luoton hinta eli luotosta maksettu korko nousee luotonmyöntäjän arvioiman asiakkaan…

MIELIPIDE: Kuplassa on helppo voimaantua (Aamulehti 31.1.2022)

Tiedustelulainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2019. Suvereenille valtiolle ei ole eduksi olla liiaksi muiden maiden antamien tiedustelutietojen varassa, kuten olimme vielä muutama vuosi sitten.…

KIRJALLINEN KYSYMYKSEMME: Tullin velvollisuus noudattaa laissa säädettyjä käsittelyaikoja

KIRJALLINEN KYSYMYS: Tullin velvollisuus noudattaa laissa säädettyjä käsittelyaikoja Eduskunnan puhemiehelle: Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on…

MIELIPIDE: Metsien omistus ja päätöksenteko pidettävä Suomessa

Metsien omistus ja päätöksenteko pidettävä Suomessa Suomi on EU-alueen metsäisin maa. Tavaravientimme arvosta lähes viidennes tulee metsäteollisuudesta. Päätöksenteko metsäasioissa on pidettävä…

KIRJALLINEN KYSYMYKSEMME: Ministerien lupaukset eivät pitäneet oppivelvollisuudesta - kulut luvattiin korvata

Kirjallinen kysymys oppivelvollisuuden laajentamisen rahoitusvajeesta Eduskunnan puhemiehelle Oppivelvollisuuden laajentaminen astui voimaan tänä syksynä. Toimeenpano kuntien ja koulutuksen…

EDUSKUNTAPUHE: Byrokratia vähenee ja myös oma korvaukseni pienenee 463 euroa. Lakialoite etenee.

Arvoisa herra puhemies Puhemiesneuvosto ehdottaa eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamista ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamista. Lakialoitteessa ehdotetaan, että Eduskunnan kirjastosta…

EDUSKUNTAPUHE JA ALOITTEENI: Tappaja saa kulkea vapaana, jos onnistuu 20 vuotta pakoilemaan

Täysistunto Keskiviikko 27.10.2021 klo 14.01—20.06 Lakialoite laiksi rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta Lakialoite LA 17/2021 vp Pauli Kiuru kok (esittelypuheenvuoro) Arvoisa herra puhemies…

MIELIPIDE: Pelastajien henkilöstövaje uhkaa turvallisuutta - koulutusmäärä kaksinkertaistettava (Aamulehti 24.10.2021)

Pelastustoimen järjestäminen siirretään kuntien vastuulta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lähtien. Vaalikeskustelussa ja tulevassa muutoksessa pelastuspalvelut eivät saa jäädä sosiaali- ja…

EDUSKUNTAPUHE: Hallitus on luvannut 7 500 poliisia - luottamusta ei saa pettää

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp Pauli Kiuru kok : Arvoisa rouva puhemies Turvallisuus on tärkeä asia, ja tämäkin keskustelu osoittaa…

Vanhempia