Uutiset

MIELIPIDE: Vaikuttamispyrkimykset hallitusohjelman sisältöön on aloitettava ajoissa (Aamulehti 5.6.2023)

Vaikuttamispyrkimykset hallitusohjelman sisältöön on aloitettava ajoissa Eduskunta säätää Suomessa kaikki lait ja päättää valtion talousarviosta. Lakiesitysten läpimenoon tarvitaan kansanedustajien…

MIELIPIDE: Vaalitoreilla käy kannattajia, varmistelijoita, tarkkailijoita ja provosoijia (Aamulehti 21.4.2023)

Vaalitoreilla käy kannattajia, varmistelijoita, tarkkailijoita ja provosoijia Suomessa demokratialla on vahvat perinteet. Eduskuntavaalien järjestelyt sujuivat moitteettomasti. Hyvä esimerkki…

MIELIPIDE: Ysitie on saatava nelikaistaiseksi välillä Tampere – Orivesi (Oriveden Sanomat 2.3.2023)

Ysitie on saatava nelikaistaiseksi välillä Tampere – Orivesi Ysitien vaikutusalueella asuu yli miljoona ihmistä. Tie yhdistää viisi yliopistokaupunkia sekä joukon seutukaupunkeja ja kuntia. Merkittävä…

MIELIPIDE: Päärata kuntoon - metsärata on epärealistinen (AS 22.2.2023)

Päärata kuntoon - metsärata on epärealistinen ”Metsärata” olisi yli-investointi, johon ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Investoimalla nykyiseen päärataan säästetään aikaa ja julkisen talouden…

MIELIPIDE: Ikääntyvien osaamiselle on annettava arvoa (Aamulehti 15.2.2022)

Ikääntyvien osaamiselle on annettava arvoa. Senioreiden kotona-asumiselle tukea Monella alalla on vakava työvoimapula. Työmarkkinoilla varttuneempien mahdollisuudet työllistymiselle ovat kuitenkin…

MINISTERIN VASTAUS JA TIEDOTTEENI: Porttikieltojärjestelmä mukaan hallitusohjelmaan

Tiedote 8.2.2023 klo 17.30 Julkaisuvapaa heti Kokoomuksen Kiuru: Urheilutapahtumien porttikieltojärjestelmä hallitusohjelmaan Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru esitti tammikuussa…

EDUSKUNTAPUHE: Tulevaisuusselonteko - velkaantumisesta ja liikunnasta

Arvoisa puhemies Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko on laaja kuvaus ympärillämme tapahtuvista asioista. Tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa, mutta erilaisia skenaarioita kannattaa silti laatia.…

TIEDOTE: Kiuru esittää huligaaneille porttikieltoa urheilutapahtumiin

Tiedote 11.1.2023 Julkaisuvapaa heti Kokoomuksen Kiuru: Huligaaneille porttikielto urheilutapahtumiin Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru esittää mahdollisuutta antaa huligaaneille porttikielto…

KIRJALLINEN KYSYMYS MINISTERILLE: Katsomoturvallisuuden parantamisesta urheilutapahtumissa porttikieltojärjestelmällä (11.1.2023)

Kirjallinen kysymys ministerille - Katsomoturvallisuuden parantamisesta urheilutapahtumissa porttikieltojärjestelmällä Eduskunnan puhemiehelle Viime vuosina huliganismi on lisääntynyt…

MIELIPIDE: Valtion velan kasvu on myös turvallisuusriski (Aamulehti 2.1.2023)

Valtion velan kasvu on myös turvallisuusriski ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Valtion talousarvio on hyväksytty vuodelle 2023. Eduskunta sai koko syksyn kestäneen budjettityönsä valmiiksi jouluviikon äänestyksissä. 2019…

MIELIPIDE: Akaalla on edessä valoisa tulevaisuus (Akaan Seutu 28.12.2022)

Akaalla on edessä valoisa tulevaisuus Kuntaliitokset ovat isoja muutoksia, joiden edut konkretisoituvat vuosikymmenien kuluessa. Niihin sisältyy myös ymmärrettävää kitkaa ja jopa muutosvastarintaa.…

PUHE: Roukon yhtenäiskoulun vihkiäisjuhla (22.11.2022)

Arvoisa juhlaväki – oppilaat, opettajat, henkilökunta ja kaikki, jotka olette osallistuneet tämän hienon koulun rakentamiseen Lämmin kiitos siitä, että olen saanut kutsun juhlaanne. On hienoa olla…

EDUSKUNTAPUHE: Lukutaito on kaiken perusta

Arvoisa herra puhemies Digitaalinen muutos ympärillämme on nopeaa, kaikki eivät ole pysyneet mukana. Arviolta pari miljoonaa suomalaista tarvitsee digineuvontaa. Neljännesmiljoona yli 65-vuotiaista ei…

EDUSKUNTAPUHE: Yhteiskuntamme perustuu luottamukselle. Se johtaa helposti hyväuskoisuuteen, naiiviuuteen ja sinisilmäisyyteen, kun arvioimme muiden maiden tarkoitusperiä (8.11.2022)

HE 222/2022 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain ja etuostolain 1 §:n…

MIELIPIDE: Kehitysyhteistyön kohteet priorisoitava tarkemmin. Suomen on tarkasteltava Venäjää myötäileville maille antamaansa kehitysapua uudestaan (Aamulehti 31.10.2022)

Kehitysyhteistyön kohteet priorisoitava tarkemmin. Suomen on tarkasteltava Venäjää myötäileville maille antamaansa kehitysapua uudestaan Eduskunta aloitti syyskuussa valtion talousarvioesityksen…

MIELIPIDE: Ratahankkeissa huomioitava taloudellinen realismi, ympäristö ja korjausvelka (Akaan Seutu 26.10.2022)

Ratahankkeissa huomioitava taloudellinen realismi, ympäristö ja korjausvelka Suomi-rata Oy on selvittänyt Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan Helsinki-Tampere raideyhteyden eri…

MIELIPIDE: Kotivara kuntoon ja lisää omaa sähköntuotantoa (Tamperelainen 19.10.2022)

Energiakriisi 1970-luvulla oli vakava muistutus kansainvälisten kriisien ja riippuvuuksien vaikutuksista myös Suomelle. Sotavuodet ja autojen häkäpöntöt olivat jo alkaneet unohtua. Vuonna 1988…

MIELIPIDE: Pirkanmaalle saatava Naton toimintaa – Natolla on jäsenmaissa noin 30 osaamiskeskusta (Aamulehti 5.10.2022)

Suomen tuleva Nato-jäsenyys avaa myös Pirkanmaalle mielenkiintoisa mahdollisuuksia. Vaikka jäsenyyden ratifiointi on vielä kahden maan osalta kesken, on maakunnallisessa edunvalvonnassa oltava jo nyt…

KIRJALLINEN KYSYMYS MINISTERILLE: Ukrainaan hankittavien perheasuntojen ja majoitustilojen kilpailuttaminen (21.9.2022)

Eduskunnan puhemiehelle Ulkoministeriön ja Suomen ulkomaanedustustojen tuottamalla verkkosivustolla on julkaistu seuraava tiedote 2.9.2022: ”Ukrainan pyynnöstä Suomi toimittaa väliaikaisia…

EDUSKUNTAPUHE: Tasa-arvopoliittinen selonteko - liian moni isä joutuu vieraannuttamisen uhriksi (14.9.2022)

Arvoisa puhemies Noin 30 000 lasta kokee vuosittain vanhempiensa eron. Lainsäädäntö lähtee siitä, että erotilanteissa päätöksenteon pohjana on oltava lapsen etu. Lain mukaan lapsella on oikeus hyvään…