Uutiset

VTV. Tarkastusvaliokunnan mietintö valmis. Dokumentit nyt julkisia. Luottamus pääjohtajaan mennyt. Äänestys todennäköinen.

Valtiontalouden tarkastusvirastolla on tärkeä tehtävä. Lain mukaan se tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion talousarvion noudattamista. Hallintoon on…

MIELIPIDE: Rytminmuutos ja loma-asuntomessut Valkeakoskelle (Valkeakosken Sanomat 27.5.2021)

Uusi kaupunginjohtaja vahvalla mandaatilla Kaupunginvaltuusto valitsi uuden kaupunginjohtajan. Minna Uschanoff sai vahvan mandaatin, sillä 36 valtuutettua antoi hänelle äänensä. Valtuuston koko on 43…

Ministeri lupaa: "Lääkärihelikopterijärjestely aikataulussa, rahaa säästyy ja riskit hallinnassa". Vuosi 2022 kertoo totuuden.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 285/2021 vp Vastaus kirjalliseen kysymykseen FinnHEMS Oy:n lääkärihelikopteri-toiminnan aloitukseen liittyvistä riskeistä Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan…

MIELIPIDE: Valtiontalouden tarkastusvirastolla on tärkeä tehtävä ja erityinen asema - pääjohtaja erotettava luottamuksen palauttamiseksi (Aamulehti 10.5.2021)

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) laissa määritelty tehtävä on tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion talousarvion noudattamista. VTV:llä on oikeus…

Tavasen lopettaminen saatava osaksi uutta Tampereen pormestariohjelmaa

Mikko Närhi esitti (AL 17.4.) huolensa tamperelaisten juomaveden valmistukseen käyttämien järvien likaantumisriskeistä ja oli kiinnostunut vesihuollon varajärjestelmistä. Aihe on tärkeä.…

Kirjallinen kysymys FinnHEMS Oy:n lääkärihelikopteritoiminnan aloitukseen liittyvistä riskeistä

Kirjallinen kysymys KK 285/2021 vp Pauli Kiuru kok ym. Kirjallinen kysymys FinnHEMS Oy:n lääkärihelikopteritoiminnan aloitukseen liittyvistä riskeistä Eduskunnan puhemiehelle Valtio suunnittelee…

Lakialoite laiksi rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta: "Oikeus syyttää taposta ei vanhennu."

Lakialoite LA 17/2021 vp Pauli Kiuru kok ym. Lakialoite laiksi rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Rikoslain (39/1889) mukaan syyteoikeus murhasta ei…

VTV:n LUOTTAMUS PALAUTETTAVA - pääjohtaja erotettava

Valtiontalouden tarkastusvirastoon (VTV) liittyvät asiat ovat olleet esillä julkisuudessa. VTV on pitänyt minut kiireisenä viimeiset kuukaudet. Aloitin tarkastusvaliokunnassa kesäkuussa 2019…

PIRKANMAAN KANSANEDUSTAJIEN KIRJE MINISTERI LINTILÄLLE: Ammattikesäteatterit mukaan tapahtumatakuuseen

Työ- ja elinkeinoministeriö 1.4.2021 Elinkeinoministeri Mika Lintilä kirjaamo@tem.fi PL 32 00023 Valtioneuvosto Ammattikesäteatterit mukaan tapahtumatakuuseen Arvoisa ministeri Mika Lintilä Pirkanmaan…

MIELIPIDE: Julkisuuslain uudistuksella on tarkoitus lisätä tiedonsaantia julkisista osakeyhtiöistä (Kangasalan Sanomat 24.3.2021)

Julkisuuslain uudistuksella on tarkoitus lisätä tiedonsaantia julkisista osakeyhtiöistä Kangasalan Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän jäsenet ottivat kantaa julkisesti omistettujen osakeyhtiöiden…

MIELIPIDE: Jotain olennaista elämästä nyt puuttuu (Aamulehti 20.2.2021)

Kulttuurin terveydelle myönteiset vaikutukset ovat tieteellisesti todistettuja ”Elävä kulttuuri muodostaa sivistysyhteiskunnan itseisarvoisen perustan, vahvistaa demokratiaa ja sananvapautta. Taiteen,…

Täysistuntopuhe to 4.2.2021 / Luottamus palautettava Valtiontalouden tarkastusvirastoon

Puhe to 4.2.2021 / Pauli Kiuru / Tarkastusvaliokunnan jäsen. Kokoomuksen valiokuntavastaava MUUTOKSET PUHUTTAESSA MAHDOLLISIA Arvoisa puhemies Eduskunta valvoo valtion taloudenhoitoa.…

MIELIPIDE: Pirkanmaalla kuntajohtajien vaihtoviikot – ideologia ei saa syrjäyttää parasta

Pirkanmaalla moni kunta hakee uutta johtajaa. Eläköitymisien lisäksi irtisanoutumiset ja erottamiset ovat lisääntyneet. Kuntajohtajan työ on vaativaa. Paineita tulee sekä henkilöstöltä että…

KIURU ja LIMNÉLL: Vääristely uhka demokratialle. Rokotteista disinformaatiota. (Kaleva, TS ym. 9.1.2021)

Vääristely uhka demokratialle Pirstaloituva viestintäympäristö ja medialukutaidon puutteet vaikuttavat turvallisuuteen. Rokotukset, disinformaatio ja hybridivaikuttaminen kietoutuvat yhteen…

MIELIPIDE: Sydänsairaalan ja Coxan tulevaisuus turvattava - sote vaarantaa tulevaisuuden (Aamulehti 28.12.2020)

Sydänsairaalan ja Coxan tulevaisuus turvattava - sote vaarantaa tulevaisuuden Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta (sote) on edennyt eduskunnan käsittelyyn. Tilannekuva on yhteinen. Palveluiden…

Kirjallinen vastaus ministeri Krista Kiurulta vieraannuttamisesta, olosuhdeoppaasta ja OT-keskuksista.

NOSTOJA: - Lapsen vieraannuttaminen vanhemmastaan katsotaan yhdeksi väkivallan muodoksi - Osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus) koskeva loppuraportti valmistuu alkuvuonna 2021 - OT-työryhmän…

Kirjallinen vastaus ministeri Ville Skinnarilta kysymykseen alumiinifolioiden suojatulleista sekä investointien ja työpaikkojen turvaamisesta Suomessa.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 877/2020 vp Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin…

KIRJALLINEN KYSYMYS: Lasten tapaamisoikeudesta ja vieraannuttamisesta.

Kirjallinen kysymys: Vieraannuttaminen, olosuhdeopas ja OT-keskukset Eduskunnan puhemiehelle Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta uudistui joulukuussa 2019. Tavoitteena oli parantaa lapsen edun…

EDUSKUNTAPUHE: Lakialoite opintotukilaista - ketä kannattaa kuunnella?

Arvoisa puhemies Edustaja Vestmanin aloitteessa esitetään opiskelijoiden vapaan tulorajan väliaikaista poistamista. Olisi myös mahdollista edetä niin, että tuloraja poistettaisiin pysyvästi. Kolmas…

KIRJALLINEN KYSYMYS: Alumiinifolioiden suojatullit sekä investointien ja työpaikkojen turvaaminen Suomessa

Eduskunnan puhemiehelle EU:ssa on vireillä kaksi erillistä polkumyyntitutkimusta kiinalaisesta alumiinifoliosta. Ensimmäinen tutkimus (AD668) alkoi elokuussa 2020, ja se koskee paksuja yli 30 mikronin…

Vanhempia