Uutiset

MIELIPIDE: Kotivara kuntoon ja lisää omaa sähköntuotantoa (Tamperelainen 19.10.2022)

Energiakriisi 1970-luvulla oli vakava muistutus kansainvälisten kriisien ja riippuvuuksien vaikutuksista myös Suomelle. Sotavuodet ja autojen häkäpöntöt olivat jo alkaneet unohtua. Vuonna 1988…

MIELIPIDE: Pirkanmaalle saatava Naton toimintaa – Natolla on jäsenmaissa noin 30 osaamiskeskusta (Aamulehti 5.10.2022)

Suomen tuleva Nato-jäsenyys avaa myös Pirkanmaalle mielenkiintoisa mahdollisuuksia. Vaikka jäsenyyden ratifiointi on vielä kahden maan osalta kesken, on maakunnallisessa edunvalvonnassa oltava jo nyt…

KIRJALLINEN KYSYMYS MINISTERILLE: Ukrainaan hankittavien perheasuntojen ja majoitustilojen kilpailuttaminen (21.9.2022)

Eduskunnan puhemiehelle Ulkoministeriön ja Suomen ulkomaanedustustojen tuottamalla verkkosivustolla on julkaistu seuraava tiedote 2.9.2022: ”Ukrainan pyynnöstä Suomi toimittaa väliaikaisia…

EDUSKUNTAPUHE: Tasa-arvopoliittinen selonteko - liian moni isä joutuu vieraannuttamisen uhriksi (14.9.2022)

Arvoisa puhemies Noin 30 000 lasta kokee vuosittain vanhempiensa eron. Lainsäädäntö lähtee siitä, että erotilanteissa päätöksenteon pohjana on oltava lapsen etu. Lain mukaan lapsella on oikeus hyvään…

EDUSKUNTAPUHE: Tiedustelutoiminnan valvonta on monikerroksista - valiokunnan roolia voitava pohtia (9.9.2022)

Arvoisa herra puhemies Käsittelemme tiedusteluvalvontavaltuutetun järjestyksessään kolmatta vuosikertomusta. Tiedustelulainsäädäntömme tuli voimaan perusteellisen valmistelun jälkeen vuonna 2019. Se…

PUHE KIVENNAPALAISTEN VUOSIJUHLASSA: Se on tämä sarana – Karjalasta (Pälkäne 14.8.2022)

Arvoisat kuulijat – hyvät kivennapalaiset Lämmin kiitos kutsustanne saapua puhujaksi juhlaanne. Vastasin mielelläni myöntävästi puheenjohtaja Pentti Mäkisen kutsuun keväällä, kun hän tiedusteli…

KIRJALLINEN KYSYMYS MINISTERILLE: Eläinkokeista luopumisen tavoiteohjelma, korvaavien menetelmien tutkimuksen resurssit sekä kaupalliset mahdollisuudet (29.7.2022)

Eduskunnan puhemiehelle Voimassa olevaan hallitusohjelmaan ei ole kirjattu tavoitetta koe-eläinten hyvinvoinnin lisäämisestä. Hallitusohjelman tavoitteet eläinten hyvinvoinnin lisäämiseksi liittyvät…

MIELIPIDE: Venäläisten turistiviisumit pitää laittaa jäihin sodan ajaksi (Aamulehti 27.7.2022)

Venäläisiä turisteja on tullut Suomeen heinäkuussa runsaasti. Tämä on herättänyt laajaa ihmetystä sekä suomalaisten että Suomeen pakolaisena tulleiden ukrainalaisten keskuudessa. Länsimaiset yritykset…

MIELIPIDE: Yrityksen ostamatta jättämisestä saa harvoin kiitosta (Kauppalehti 25.7.2022)

Jokaiseen yrityskauppaan sisältyy mahdollisuuksia ja riskejä. Pörssiyhtiöiden kansainväliset kaupat herättävät intohimoja. Tiedotusvälineet uutisoivat käänteistä, joita yleensä vaativissa…

MIELIPIDE: Osaamista ei ole varaa jättää käyttämättä - työyhteisön piiloarvot voivat paljastua rekrytointien ikäjakautumasta (Aamulehti 16.7.2022)

Suomella ei ole varaa jättää kokeneempien osaamista käyttämättä Ikääntyneiden arvostus vaihtelee eri kulttuureissa. Länsimaissa ja siis myös Suomessa nuoruutta ihaillaan. Työmarkkinoilla…

PÄÄKALLO-CASE JA MINISTERIN VASTAUS: Seuraavaksi neuvoteltava seurakuntien kanssa

Ministeri Honkonen vastasi kansanedustaja Kiurun kysymykseen vainajien palauttamisesta - Ratkaisu lähestyy: Seuraavaksi keskusteltava seurakuntien kanssa uudelleenhautaamisesta Kansanedustaja Pauli…

KIRJALLINEN KYSYMYS: Vainajat palautettava Karoliinisesta instituutista. Jo kolmas ministeri tällä vaalikaudella vastausvuorossa

Ruotsin Karoliinisessa instituutissa Tukholmassa on Suomesta pääasiassa vuonna 1873 epäeettisin hautakaivausten tuloksena vietyjä vainajia ja heidän ruumiinosiaan. Anatomisiin kokoelmiin sisältyy noin…

MIELIPIDE: Häirintä ja kiusaaminen eivät kuulu liikuntaan ja urheiluun (Helsingin Sanomat 15.6.2022)

Ihmisoikeudet liittyvät myös liikuntaan ja urheiluun, vaikka tätä näkökulmaa ei tuoda erityisesti esiin esimerkiksi valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa. Lasten, nuorten ja myös…

MIELIPIDE: Liikunta ja urheilu lisäävät hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Kansalaisten fyysistä aktiivisuutta lisäämällä voidaan parantaa hyvinvointia ja pienentää yhteiskunnan kuluja (Aamulehti 13.6.2022)

Urheilun tehtävä on herättää suuria tunteita ja luoda yhteisöllisyyttä. Jääkiekon MM-kisat oli Tampereelle ja Pirkanmaalle ikimuistoinen tapahtuma, joka saa jatkoa jo ensi vuonna. Valtaosa…

EDUSKUNTAPUHE: Jengirikollisuudesta, urheilusta ja vieraannuttamisesta

Arvoisa puhemies Hallintovaliokunta kiinnittää huomiota siihen, ettei jengirikollisuutta mainita selonteossa. Valiokunta korostaa, että jengirikollisuuden kasvu voi vaikuttaa ihmisoikeuksiin…

EDUSKUNTAPUHE: Valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Natoon (16.5.2022)

Arvoisa puhemies On vapaampi hengittää. Virtahepo olohuoneesta on poistunut. Läheisriippuvuus Venäjästä helpottaa, ja puhumme turvallisuudestamme avoimesti ilman kiertoilmauksia. Olemme heränneet…

EDUSKUNTAPUHE VALMIUSLAISTA: Emme tarvitse uusia vetovoimatekijöitä rajoillemme, tarvitsemme lainsäädäntöä, joka estää pakolaisten käytön hybridivaikuttamisen keinona.

Arvoisa herra puhemies Valmiuslain poikkeusolojen määritelmää ehdotetaan täydennettäväksi siten, että määritelmässä otettaisiin nykyistä kattavammin huomioon erilaiset hybridiuhat. Tämä on hyvä ja…

MIELIPIDE: Tavasen valitus loppuu vain, jos siltä katkaistaan rahoitus (Aamulehti 27.4.2022)

Tuore valtioneuvoston selonteko (13.4.) korostaa kriittisen infrastruktuurin turvaamista mainiten myös vesihuollon. Linjaus on oikea ja tuemme sitä. Tavase ei ole kuitenkaan ratkaisu turvallisuuden…

EDUSKUNTAPUHE: Selonteko turvallisuusympäristöstä. "Historiassa on tilanteita, joissa päätöksiä on tehtävä, sillä uutta tilaisuutta ei välttämättä anneta."

Arvoisa puhemies Suomen itsenäisyys ja kansalaisten turvallisuus ovat arvoja, joiden varaan kaikki muu rakentuu. Pohjois-Atlantin puolustusliiton eli Naton jäsenyys ei ole itseisarvo – se on keino…

MIELIPIDE: On vastuullista luopua tekopohjavesihanke Tavasesta (Aamulehti 7.4.2022)

Tavase-vaikuttajat Aleksovski ja Kanerva perustelivat tekopohjavesihanketta kriisiajalla (AL 30.3.). Saostuskemikaalien loppuminen tarkoittaisi, että Tampereen Veden johto olisi laiminlyönyt…