Akaan Seutu 20.9.2016

Huomio peruskoulun kehittämistyöhön

Suomen vuodesta 2006 laskeneet PISA-tulokset ovat olleet tiedossa useamman vuoden ajan. Suunnan kääntäminen on välttämätöntä, jotta voimme jatkossakin kertoa ylpeänä peruskoulustamme. Olemme toki edelleen kärkeä, mutta liikaan tyytyväisyydentunteeseen ei ole varaa.

Uudistamistarpeeseen vastataan ”Uusi peruskoulu” -ohjelmalla. Peruskoulun uudistustyölle on määritelty kolme keskeistä tavoitetta: oppijalähtöisyys, maailman parhaat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Ohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista ja sitä tuetaan 90 miljoonalla eurolla kolmen seuraavan vuoden aikana.

Opettajien työ on murroksessa. Uusien opetusvälineiden ja -tapojen opettelun lisäksi digitalisaatio muuttaa opettajan perinteistä roolia. Tulevaisuudessa opettaja on entistä enemmän oppimisen valmentaja ja oppilaan mentori. Näkökulma on erilainen kuin mitä esimerkiksi itse kohtasin opettajaopintojeni yhteydessä.

Valtaosa uudistusohjelman rahoituksesta käytetään opettajien osaamisen vahvistamiseen, jotta jatkossakin suomalaisten opettajien osaaminen olisi maailman huippua. Lisäresursseilla opettajien perus- ja täydennyskoulutusta uudistetaan mahdollistamaan oman osaamisen kehittämisen läpi työuran

Uusi peruskoulu -ohjelma tarjoaa myös jokaiselle Suomen 2500 peruskoululle mahdollisuuden "tutoropettajaan", jonka tehtäviin kuuluu antaa opastusta muille opettajille uudesta pedagogiikasta ja digitaalisuuden mahdollisuuksista. Ohjelman myötä kouluja kannustetaan myös kansainvälistymään ja kokeilemaan rohkeasti uusia toimintatapoja. Kokeilukulttuurin myötä syntyneet parhaat käytännöt levitetään kaikkien koulujen käyttöön.


Pauli Kiuru (kok.
Historian ja yhteiskuntaopin opettajan koulutuksen saanut

Julkaistu myös:
Valkeakosken Sanomat 19.9.2016