Valkeakosken Sanomat 31.12.2018

Budjetti on hyväksytty eduskunnassa 

Valtion talousarvio vuodelle 2019 hyväksyttiin eduskunnassa perjantaina 21. joulukuuta. Oppositio esitti lisäyksiä noin 3 500 miljoonaa euroa. Ne eivät menestyneet äänestyksissä.

Talousarvio on 55,5 miljardia euroa. Se on 1,6 miljardia euroa alijäämäinen, mikä katetaan lisälainanotolla. Valtiovarainvaliokunta lisäsi talousarvioon kertaluonteisia menoja noin 60 miljoonaa euroa. Lisäykset kohdistuvat liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen, tutkimukseen ja osaamiseen, perusopetukseen, lasten liikkumiseen, ympäristöön sekä turvallisuuteen.

Vuoden 2019 talousarvio on tämän hallituksen viimeinen. Valtiovarainvaliokunta toteaa, että hallitus on käytännössä saavuttanut kaikki talouspoliittiset tavoitteensa. Työllissyysasteen arvioidaan nousevan ensi vuonna yli 72 prosenttiin, työllisten määrä on kasvanut hallituskauden aikana yli 110 000 hengellä eikä palkansaajien verotus ole kiristynyt. Työllisyysastetavoite ylittyi jo joulukuun lopulla.

Hyvä suhdannetilanne on helpottanut tavoitteiden saavuttamista. Rakenteelliset ongelmat ovat kuitenkin edelleen olemassa. Väestön ikääntyminen aiheuttaa menopaineita ja maakunta- ja soteuudistus on kesken. Työmarkkinoilla on kohtaanto-ongelmia ja rakenteellista työttömyyttä – tarjonta ei mukaudu kysynnän muutoksiin.  Talouden nopein kasvuvaihe on jo takana. Talouskasvun ennakoidaan asettuvan tulevina vuosina 1–1,5 prosentin välille. Se ei riitä rahoittamaan julkisia palveluja ja etuuksia ilman rakenteisiin tehtäviä muutoksia.

Valtiovarainvaliokunta lisäsi turvallisuuteen liittyvää rahoitusta. Hätäkeskusten työntekijämäärän kasvattamiseksi koulutusmäärärahoja nostetaan 500 000 eurolla. Rajavartiolaitokselle osoitetaan puolestaan 480 000 euroa toimintamenoihin ja uusien rajavartioiden palkkaamiseen.

Poliisitoimelle osoitetaan 300 000 euroa ulkomaalaisvalvontaan kadonneiden henkilöiden tavoittamiseksi. Vastaanottojärjestelmästä on kadonnut kolmen vuoden aikana yli 6 000 henkilö, joista osa on varmasti poistunut Suomesta, mutta osa on edelleen maassamme. Lasten nettihyväksikäytön ennaltaehkäisyyn osoitetaan 250 000 euroa. Oulun kokemuksista on otettava opiksi. Poliisien määrä on noin 7 200. Nykyisessä turvallisuustilanteessa kestävä minimitaso on 7 850. Suunta on saatava ylöspäin tulevalla vaalikaudella.

Valtiovarainvaliokunta haluaa edistää lukutaitoa ja kirjastojen toimintaa muuttuvassa digiympäristössä. Lukukeskukselle osoitetaan 150 000 euroa ja kirjastojen antamaa digitukea tehostetaan 860 000 eurolla. Eduskunnan oikeusasiamiehelle lisätään 250 000 euroa käytettäväksi ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvontaan ja edistämiseen.

Pirkanmaa sai valiokunnan käsittelyssä omia korvamerkattuja lisäyksiä. Esimerkiksi Helvetinjärven kansallispuistoa kehitetään 150 000 ja Seitsemistä 300 000 eurolla. Molemmat hankkeet edistävät luontomatkailuun liittyvää yrittäjyyttä. Sorin Sirkuksen toimintaa turvataan 155 000 eurolla.
 

Pauli Kiuru (kok)
Valtiovarain- ja ympäristövaliokunnan jäsen