Mielipide: Tamperelainen 19.2.2020


Vesihuolto on pidettävä julkisomisteisena

Kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi keräsi yli 80 000 nimeä tuekseen muutamassa päivässä oikeusministeriön ylläpitämässä kansalaisaloite.fi -verkkopalvelussa. Aloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, kun se on toimitettu määräajassa perille. Nimien keräystä voidaan jatkaa heinäkuun loppuun saakka. Perustuslain edellyttämät 50 000 kannatusilmoitusta ovat kuitenkin jo aloitteen tukena.

Vesihuolto on pidettävä julkisessa omistuksessa. Kansainväliset esimerkit vesihuollon yksityistämisestä eivät ole rohkaisevia. Säästöjä ei ole syntynyt kuluttajille. Monopoliasemassa olevat yritykset ovat käyttäneet saavuttamaansa asemaa estottomasti hyväkseen. Hinnat ovat nousseet ja tarvittavat korjausinvestoinnit on jätetty tekemättä lyhyen tähtäimen voitontavoittelun vuoksi. Kilpailu on yleensä eduksi kaikille osapuolille, mutta ns. luonnollisen monopolin vallitessa kilpailua ei synny. Rinnakkaisten vesijohtoverkostojen rakentaminen ei ole realismia.

Vesihuollon yksityistäminen on johtanut myös laatuongelmiin sekä jakeluhäiriöihin. Kansalaisten tunne perusturvallisuudestaan voi myös heikentyä. Ilman toimivaa vesihuoltoa ja luottamusta ei voida puhua hyvinvointiyhteiskunnasta. Berliini ja Pariisi ovat virheensä tehneet ja joutuneet päätöksensä pyörtämään.

Vesihuolto voi olla kuntien, vesiosuuskuntien, liikelaitosten tai kuntien omistamien yhtiöiden hallinnassa. Yhtiömuoto voi olla toiminnan järjestämisen kannalta aivan perusteltu ratkaisu. Yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen, lunastuslausekkeen sekä mahdollisten muiden juridisten järjestelyjen pitää olla kuitenkin ”vedenpitäviä”. 

Pirkanmaalla Tavase-tekopohjavesihankkeen yleissuunnitelma laadittiin 1993. Tavase Oy aloitti toimintansa 2002. Luvitus on edelleen kesken. Vesihuollon kannalta hanke on tarpeeton. Yleinen hyväksyttävyys ja luottamus puuttuvat. Omistajakuntien ja erityisesti Tampereen on kerrottava, miksi yhtiötä edelleen rahoitetaan ja mitä osakkeilla aiotaan tehdä.

Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja