AL: Suomesta oikeaa tietoa lähtö- ja kauttakulkumaihin 22.1.2017

Turvallisuus ja maahanmuutto: Suomesta oikeaa tietoa lähtö- ja kauttakulkumaihin


Ulko- ja sisäministeriö ovat tiedottaneet turvapaikanhakijoiden lähtö- ja kauttakulkumaihin Suomen olosuhteista. Tavoitteena on oikealla informaatiolla hillitä perusteetonta muuttoliikettä ja varoittaa ihmissalakuljetuksen riskeistä. Ihmissalakuljettajat ja sosiaalinen media ovat antaneet Suomesta ja turvapaikkakäytännöistämme vääristyneen kuvan. Talousarviokäsittelyssä joulukuussa 2016 maahanmuuttoon liittyvään tiedotustoimintaan lisättiin 250 000 euroa, koska saatuja kokemuksia ja tuloksia pidettiin onnistuneina.

Turvallisuus ja tunne turvallisuudesta ovat keskeisiä ihmisoikeuksia. Jos ne menetetään, ei jäljelle jää kovin paljon puolustettavaa. Äkilliset ja ennakoimattomat muutokset horjuttavat turvallisuudentunnetta. Vuonna 2015 Suomeen saapui 32 476 turvapaikanhakijaa. Lähes hallitsemattomassa tilanteessa suvaitsemattomuus, vihapuhe ja ääriliikkeet saivat jalansijaa. Ongelmia voivat aiheuttaa sekä tulijat että kantaväestö. Lopputulos on kuitenkin sama – tunne turvallisuudesta heikkenee.

Ruotsista on kuulunut hälyttäviä uutisia. Rikollisjengien aseelliset välienselvittelyt ovat lisääntyneet, poliisin tutkintaresurssit ovat äärirajoilla, todistajia uhkaillaan ja rikospaikalle tulleita viranomaisia häiritään. Kivittämisestä ovat saaneet osansa sekä poliisit että palomiehet. Tutkimuksen mukaan jopa kolmannes ruotsalaisnaisista pelkää liikkua iltaisin omalla asuinalueellaan. Ongelmat kasaantuvat lähiöihin, joissa on voimakasta segregaatiota eli eriytymistä. Kaikki lähiöt eivät ole enää viranomaisten hallinnassa. Ruotsin tilanne on analysoitava ja tosiasiat tunnustettava, jotta voimme välttää samat ongelmat Suomessa.

Eurooppaan kohdistuva muuttopaine kasvaa tulevina vuosikymmeniä ilmastonmuutoksen, väestönkasvun ja romahtaneiden valtioiden vuoksi. Muurien rakentaminen ja rajojen sulkeminen ei ole toimiva ratkaisu. Kaikkien muuttohalukkaiden vastaanottaminen johtaisi puolestaan kaaokseen. Apu on kohdistettava lähtö- ja kauttakulkumaihin. Ihmissalakuljettajat on saatava vastuuseen omissa kansallisissa tuomioistuimissa tai kansainvälisessä oikeudessa. Välimeren ylittävä venepakolaisuus ei ole mahdollista ilman korruptoituneen hallinnon myötävaikutusta lähtö- ja kauttakulkumaissa. Irakin vastuu omista kansalaisistaan on suurempi kuin Suomen. Tuhansien henkilöiden laittomasti Suomeen jääminen ei ole vaihtoehto.

Sisäinen turvallisuutemme on yhteydessä kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan: talouteen, maahanmuuttoon, asuntopolitiikkaan, syrjäytymiseen, tuloeroihin, alkoholi- ja päihdepolitiikkaan, koulutukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Päätöksiä tehtäessä on aina huomioitava turvallisuusnäkökulma.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi joulukuussa valtion talousarviota koskevan mietinnön. Valiokunta piti tarpeellisena arvioida sisäisen turvallisuuden rahoitusta uudelleen vuosien 2018 – 2021 valtiontalouden kehyksiä laadittaessa. Poliisin resurssien lisäksi se tarkoittaa esimerkiksi Tullin, Rajavartiolaitoksen, Pelastustoimen, Hätäkeskuslaitoksen, Maahanmuuttoviraston, Syyttäjälaitoksen sekä tuomioistuimien resurssien turvaamista.


Pauli Kiuru (kok)
Kari Tolvanen (kok)
Kansanedustajia

Julkaistu: Aamulehti 22.1.2017