MIELIPIDE: VTV:llä tärkeä tehtävä. Pääjohtaja erotettava. (Aamulehti 10.5.2021)


Valtiontalouden tarkastusvirastolla on tärkeä tehtävä ja erityinen asema
- pääjohtaja erotettava luottamuksen palauttamiseksi

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) laissa määritelty tehtävä on tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion talousarvion noudattamista. VTV:llä on oikeus tarkastaa esimerkiksi valtion viranomaisia ja valtion määräysvallassa olevia yhtiöitä. Lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat myös finanssipolitiikan valvonta sekä vaali- ja puoluerahoituksen valvonta.

VTV:llä on oikeus saada valvontansa kohteilta tiedot, jotka se katsoo tarpeellisiksi. VTV:llä on riippumaton asema eduskunnan yhteydessä. Yksikään ministeri ei voi ohjailla tarkastustoimintaa. VTV tekee tärkeää työtä, ja sen on oltava hyvän hallinnon tinkimätön ja luotettava esimerkki. Yhteisiä rahoja on käytettävä säästeliäästi ja tarkasti sääntöjä noudattaen.

VTV:n pääjohtaja valitaan kuuden vuoden määräajaksi. Esityksen tekee tarkastusvaliokunta ja päätöksen täysistunto. Syksyllä 2015 esityksen teki Eero Heinäluoman johtama vaalikauden 2015 – 2019 tarkastusvaliokunta. Pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin virkakausi loppuu tämän vuoden päättyessä.

Valtiontalouden tarkastusviraston omaa toimintaa valvovat sisäinen tarkastaja, eduskunnan tilintarkastajat ja tarkastusvaliokunta. Tulin valiokunnan jäseneksi kesäkuussa 2019 eduskuntavaalien jälkeen. VTV:n toimintaa koskevia yhteydenottoja alkoi tulla sekä entisiltä että nykyisiltä työntekijöiltä. Myös kirjoittelu mediassa lisääntyi. 

Tarkastusvaliokunnalla on oikeus ottaa omasta aloitteestaan käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle. Valiokunta saa käyttöönsä myös salaisia tietoja. Päätimme 10. helmikuuta ryhtyä selvittämään VTV:n sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja taloutta.

Näkemykseni on, että pääjohtaja on erotettava ennen määräajan loppumista. Luottamuspääoma on kulutettu loppuun. Näyttö taitamattomasta toiminnasta on riittävä julkisuudessakin olleiden tietojen valossa. Matkustaminen on ollut ylimitoitettua samalla, kun organisaatiota on muutettu ja työhyvinvoinnissa on ollut pitkään jatkuneita ongelmia.

Johtajan tehtävä on johtaa joukkojaan edestä; ei ulkomailta käsin. VTV:n tarkastustoiminta on myös Yli-Viikarin kaudella saanut piirteitä, jotka eivät vastaa laissa määrättyä tehtävää.

Eduskunta voi päättää irtisanomisesta ja virkasuhteen purkamisesta. Asia on saatava vireille täysistuntoon. Perustuslakivaliokunnan tehtävä on ratkaista, kuuluuko tarkastusvaliokunnan oikeuksiin irtisanomisen esittäminen. Jos oikeus kuuluu tarkastusvaliokunnalle, niin oikeutta pitää käyttää.

Perustuslakivaliokunnan työ vie aikansa. Pääjohtaja on kuitenkin pidätetty virantoimituksesta toistaiseksi keskusrikospoliisin esitutkinnan ajaksi. Palkkaa ei makseta.

Tarkastusvaliokunnan mietintö on valmistuttuaan julkinen. Sen myötä lähes kaikki valiokunnan saamat asiantuntijalausunnot ja dokumentit tulevat julkisiksi. Luvassa on valiokuntatyön bestseller.

Mietinnön havainnot VTV:n toiminnasta on otettava vakavasti. Lainsäädäntöön, VTV:n työjärjestykseen ja muihin ohjeisiin on tehtävä tarvittavat korjaukset. VTV:n riippumaton asema juontaa perustuslaista, mutta tarvittaessa on pohdittava myös perustuslain muuttamista.

Pauli Kiuru (kok)
Tarkastusvaliokunnan jäsen