Helsingin Sanomat 12.1.2016

Hossa on vahvin vaihtoehto kansallispuistoksi

WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder esitti (HS 10.1.), että Suomeen tulisi perustaa kaksi uutta kansallispuistoa vuonna 2017. Hallitusohjelman kirjaus on seuraava: ”Perustetaan kansallispuisto Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017.”

Kirkkonummen Porkkala ja Suomussalmen Hossa ovat molemmat arvokkaita kohteita, jotka voisivat perustellusti olla kansallispuistoja. Rohwederin mukaan mikään ei pakota valitsemaan näiden kahden vaihtoehdon väliltä.  Käytännössä valtion taloudelliset edellytykset mahdollistavat vaalikaudella vain yhden kansallispuiston perustamisen. Myös nykyisestä kansallispuistoverkosta on pidettävä huolta.

Valtio omistaa Hossan kansallispuistoon ehdotetut maa-alueet. Siellä on myös valmiina kansallispuiston vaatima infrastruktuuri: luontokeskus, opastetut vaellusreitit, autiotuvat ja laavut. Perustamisvaiheen kustannukset olisivat Porkkalaa huomattavasti edullisemmat.

Kansallispuistolle on oltava vahva paikallinen tuki. Käsivarren Suurtuntureiden alue täydentäisi nykyistä kansallispuistoverkostoamme parhaiten. Viime vaalikaudella asiaa selvitettiin, mutta Enontekiön kunnan, yrittäjien ja asukkaiden näkemykset eivät olleet rohkaisevia. Kirkkonummella on ristivetoa samoin kuin Enontekiössä. Suomussalmella kunta ja kuntalaiset kannattavat vahvasti kansallispuistohanketta Hossaan. Alueella on jo myös vahva matkailuyrittäjäverkosto, joka odottaa myönteistä päätöstä.

Yksi Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kärkihanke on Helsingin Keskustakirjasto. Valtion myöntämä rahoitusosuus sille on 30 miljoonaa euroa. Hanke on totuttamisen arvoinen ja siitä on jo tehty rakentamispäätös. Itsenäisyyden juhlavuoden luonteen vuoksi olisi luontevaa, että kansallispuistoratkaisussa huomioidaan kärkihankkeiden maakunnallinen tasapaino.

Kansallispuistot nousivat keskusteluun eduskunnan talousarviokäsittelyssä ympäristöministeriön hallinnonalan kohdalla 17. joulukuuta. Debatissa asiasta puhui 11 edustajaa. Hossaa kannattavia puheenvuoroja oli seitsemän, Porkkalaa kannatti yksi ja kolme puhujaa kannatti molempia.
 

Pauli Kiuru (kok.)
Ympäristövaliokunnan jäsen