Autiotuvat ovat salainen aarteemme – talousarvioaloite korjausvelan vähentämiseksi

20.10.2019
Autiotuvat ovat osa suomalaista kansallispuistojen maisemaa, kulttuuriperintöä ja retkeilyperinnettä.

Autiotupaverkosto laajentaa mahdollisuuksiamme luontomatkailuun kansainvälisesti vertaillen ainutlaatuisella tavalla.

Autiotupaverkostomme on tiheä ja majoittuminen on veloituksetonta. Hoidetut vaellusreitit ja tupaverkosto ovat hyvä perusta virkistys- ja matkailukäytölle. Luonnon kannalta on myös eduksi, että valtaosa vaeltajista pysyy merkatuilla reiteillä.

Metsähallituksen Luontopalvelujen korjausvelka-arvioinnin mukaan yhden autiotuvan kunnostus maksaa 7 000 – 18 000 euroa. Metsähallitus ylläpitää 327 tupaa, joista autiotupia on 263 (tilanne 1/2018). Kiireellistä korjaustarvetta on noin 40 %:ssa tuvista.

Valiokuntakäsittelyssä valtiovarainvaliokunta lisäsi autiotupien kehittämiseen ja korjausvelan vähentämiseen 100 000 euroa vuodelle 2018. Hyvien tulosten rohkaisemana lisäys oli seuraavalla kerralla 200 000 euroa vuodelle 2019. Eduskunta hyväksyi lisäykset. Nämä korvamerkatut summat tulivat normaalin perusrahoituksen päälle.

Sain olla käsittelemässä asiaa yhdessä myötämielisten kollegojen kanssa sekä ympäristö- että valtiovarainvaliokunnissa sekä täysistuntokäsittelyssä. 

Perusrahoitus Metsähallitukselle on myönteisellä uralla. Siitä huolimatta on tärkeää myös jatkossa erikseen huomioida autiotuvat. Siksi olen tehnyt talousarvioaloitteen, jossa esitän vuodelle 2020 autiotupaverkoston korjaamiseen 250 000 euroa. Muutaman vuoden suunnitelmallisella kirillä saadaan paljon aikaan luontomatkailun ja retkeilijöiden hyväksi.

Talousarvioaloite eduskunnalle

250 000 euron määrärahan lisäämisestä

AUTIOTUPAVERKOSTON KORJAUSVELAN VÄHENTÄMISEKSI

Metsähallituksen Luontopalvelujen perusrahoituksen taso ei ole riittänyt pitkäjänteisesti kattamaan kansallispuistojemme autiotupien ylläpitokulujen lisäksi muodostuvia korvausinvestointitarpeita. Tästä johtuen autiotupaverkostoomme on muodostunut merkittävästi korjausvelkaa.

Autiotupaverkostomme on kansainvälisesti vertailtuna ainutlaatuinen. Sillä on merkittäviä historiallisia arvoja. Lisäksi verkosto palvelee paikallistaloutta sekä kansallispuistojemme kestävää käyttöä.

Kansallispuistojen käyttö on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Se lisää myös paineita autiotupaverkostoon.

Vuosina 2017 ja 2018 eduskunta lisäsi talousarviokäsittelyn yhteydessä kertaluonteisia lisäyksiä nimenomaan autiotupien ylläpitoon ja kehittämiseen. Ne olivat erinomaisia lisäyksiä, mutta korjausvelkaa on vielä runsaasti jäljellä.

Edellä olevan perusteella ehdotan, että eduskunta lisää 250 000 euroa momentille 35.10.52 autiotupaverkoston korjausvelan vähentämiseksi.


Pauli Kiuru (kok)

Korjattava tupa Urho Kekkosen kansallispuistossa. Kuva: Pauli Kiuru (8/2019)
Korjattava tupa Urho Kekkosen kansallispuistossa. Kuva: Pauli Kiuru (8/2019)