EDUSKUNTAPUHE JA ALOITTEENI: Tappaja saa kulkea vapaana, jos onnistuu 20 vuotta pakoilemaan

28.10.2021


Täysistunto Keskiviikko 27.10.2021 klo 14.01—20.06

Lakialoite laiksi rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 17/2021 vp   


Pauli Kiuru kok  (esittelypuheenvuoro)

Arvoisa herra puhemies 

Nokialla nuoren miehen elämä päättyi henkirikokseen vuonna 1996. Poliisi tutki tapausta tappona. Ratkaisevaa läpimurtoa ei kuitenkaan saavutettu 1990-luvulla. Asia otettiin uudestaan tarkempaan selvittelyyn 2013. Tapon syyteoikeus vanhentuu 20 vuodessa, joten oli vielä mahdollisuus yrittää. 

Tutkintaa jatkettiin viimeiseen päivään asti. Huhtikuussa 2016 työ lopetettiin: oikeus syyttää taposta vanhentui. Tappaja pystyi salaamaan henkilöllisyytensä, ja hän selvisi siten ilman rangaistusta. Tämän täytyy olla pettymys läheisille mutta myös poliisille. Tappaja on vapaa ja pysyy vapaana. On mahdollista, että hän elää yhä keskuudessamme.  

Lakialoitteessa esitämme muutosta rikoslain 8 luvun 1 §:ään, johon lisättäisiin uusi momentti. Se kuuluu seuraavasti: ”Kuitenkaan oikeus syyttää taposta ei vanhennu.” 

Muutos ei aiheuttaisi valtiolle sanottavaa lisäkulua. Rikollispiireille se lähettäisi kuitenkin selkeän viestin: poliisi on perässäsi koko loppuelämäsi ajan. Näinhän asia on jo nyt murhien osalta. Poliisille lakimuutos antaisi jatkossa mahdollisuuden ratkaista tappo vaikka 25 vuoden jälkeen. 

Myös Ruotsissa lainsäädäntöä on muutettu niin, ettei murhan eikä myöskään tapon syyteoikeus vanhennu. Asia liittyi Palmen tapaukseen.  

Lakialoitteessamme emme esitä muutoksia rangaistusasteikkoihin tai muihin rikosoikeudellisiin vanhentumistyyppeihin. 

Tein samansisältöisen lakialoitteen viime vaalikaudella vuonna 2016. Aloitteen allekirjoitti silloin 162 kansanedustajaa. Oikeusministeriö antoi silloin lakialoitteesta hyvin laaditun lausunnon lakivaliokunnalle. Lausunnossa nostettiin aiheellisesti esiin asian monisäikeisyys. Huomiota saivat muun muassa vanhentumista koskevan järjestelmän kokonaisuus, taannehtivuuskielto, henkilötodistelun haasteellisuus vanhoissa tapauksissa sekä henkirikosten korkeat selvitysprosentit. Ministeriön vastauksen mukaan ehdotettu uusi sääntely koskisi vain harvinaisia yksittäistapauksia.  

Arvoisa puhemies! Läheisille ja myös poliisille yksittäistapauksetkin ovat vaikuttavuudeltaan äärimmäisen raskaita. Lakialoitteessa esitämme, että oikeus syyttää taposta ei vanhennu. Mikäli sen toteuttaminen tuntuu liian pitkälle menevältä, esitän lakivaliokunnalle vaihtoehtona harkittavaksi tapon vanhentumisajan pidentämistä 30 vuoteen. 

Tällä kertaa aloitteen on koronasyistä allekirjoittanut runsas 20 kansanedustajaa — fyysisesti en korona-aikana lähtenyt näitä keräämään, se olisi ollut hieman vastuutonta — ja aloitteen on allekirjoittanut muun muassa lakivaliokunnan nykyinen puheenjohtaja Leena Meri. — Kiitos.