EDUSKUNTAPUHE ke 30.6.2021: Valtiontalouden tarkastusvirasto - pääjohtajan erottamiselle erityisen painavat syyt.

30.6.2021


Arvoisa puhemies

Luottamus on avainsana. Luottamusta ei voi säädellä liukusäätimellä. Kytkimessä on vain kaksi asentoa: ON ja OFF.

Luottamus Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan toimintaan on ollut jo pitkään OFF-asennossa. Luottamus on palautettava VTV:n mahdollisuuksiin hoitaa tehokkaasti laissa määrättyä tehtäväänsä. Henkilökunnalla on oikeus luottaa viraston johtoon. Kansalaisilla on oikeus luottaa, että valtion varoja käytetään harkiten.

Pidin 10. helmikuuta täysistunnossa puheen Valtiontalouden tarkastusvirastosta.

Puheen viimeinen kappale kuului lähes viisi kuukautta sitten seuraavasti:

”Olemme aloittaneet työn valiokunnassa. Selvitämme Valtiontalouden tarkastusviraston ongelmat. Luottamus on palautettava – ja se palautetaan.”

Vähänpä tiesin silloin tulevasta. Oletin kahden-kolmen viikon riittävän käsittelyyn. Ei riittänyt edes neljä kuukautta. On tarvittu yli 60 asiantuntijalausuntoa. On tarvittu perustuslakivaliokuntaa ja on tarvittu kansliatoimikuntaa. Lainsäädännöstäkin on löytynyt aukkoja.

Kansalaisten on vaikea ymmärtää, miten tämä on kestänyt näin kauan. Ihmettely on oikeutettua. Byrokratia jauhaa välillä tuskastuttavan hitaasti.

Eduskunta ei ole koskaan aikaisemmin irtisanonut nimeämäänsä virkamiestä. Oikeusvaltiossa pitää olla yksityiskohtien kanssa tarkkana. Se vie aikaa. Käsittely ei ole koskenut vain pääjohtajaa, ylimitoitettua matkustamista, lentobonuksia ja hänen mahdollista irtisanomistaan.

Valvontahavainnot ja valiokunnan lausumat hallitukselle koskevat laajemmin hyvän hallinnon periaatteita ja niiden noudattamista. Hienoa, kun erottamisasia saadaan kuitenkin päätökseen ennen istuntotaukoa.

Kaikki ei ole juridiikkaa. Johtajan vastuuta ei voi kiertää juridisilla ilmaveiveillä tai alaisten syyllistämisellä. Mahdollisissa eturistiriidoissa tärkeintä ei ole se, miltä itsestä tuntuu, vaan se, miten muut näkevät tilanteen.

VTV on valtiontalouden omatunto. Siltä odotettaan oikeutetusti erityistä tarkkuutta ja säntillisyyttä omassa toiminnassaan. Johtajan vastuu ja esimerkin voima ovat poikkeuksellisen suuria. Huolimattomuus matkalaskujen kanssa ja ylimitoitettu matkustusinto osoittivat huonoa esimerkkiä.


Arvoisa puhemies

Valtiontalouden tarkastusviraston eettisessä ohjeessa todettaan seuraavasti:

”Tarkastusvirasto on valtionhallinnon edelläkävijä hyvän hallinnon periaatteiden noudattamisessa ja korkean virkamiesetiikan edistämisessä. Henkilöstö toimii virkavastuulla. Se noudattaa lakeja, asetuksia ja ammatillista huolellisuutta, välttää sellaista toimintaa, joka voi vahingoittaa virastoa, ja toimii tarkastusviraston yhdessä sovittujen arvojen mukaisesti.”

Valtiontalouden tarkastusviraston henkilökunta on joutunut sietämättömään tilanteeseen. Tarkastusvaliokunta on jo aikaisemmin kiinnittänyt huomiota viraston työhyvinvoinnin ongelmiin. Organisaatiomuutos ja työhyvinvointi olisivat edellyttäneet pääjohtajalta joukkojensa keskellä olemista – halua kuunnella, olla läsnä ja näyttää suuntaa. Yli 300 matkavuorokautta viiden vuoden aikana osoittaa piittaamattomuutta henkilökunnasta.

Kansainvälisiä yhteyksiä tarvitaan. Harkintaa kuitenkin vaaditaan, ja fokuksen pitää olla aina perustehtävässä, joka on määritelty laissa. VTV:n tarkoitus ei ole miellyttää tai silotella virheitä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto tekee tärkeää työtä. Luottamus sekä valvonta kuuluvat hyvään hallintoon.

Tarkastusvaliokunnan mietintö oli yksimielinen. Valiokunta katsoi, ”että eduskunnan kansliatoimikunnan tulee selvittää, onko pääjohtajalla edellytyksiä eduskunnan virkamieslain mukaisesti mahdollisuuksia jatkaa tehtävässään ja irtisanomisedellytysten täyttyessä saattaa asia eduskunnan täysistunnon päätettäväksi.”

Myös kansliatoimikunnan lausunto ja esitys ovat yksimielisiä. Pääjohtaja on erityisen painavasta syystä irtisanottava virastaan.

Luottamuksen palautus on alkanut. Kiitos kaikille asian käsittelyyn osallistuneille ja hereillä olevalle vallan vahtikoiralle eli medialle. Erityinen kiitos kuuluu puhemiehelle asiallisen tiukasta otteestanne.

Kuva: Hanne Salonen. Eduskunta.