EDUSKUNTAPUHE: Lähetämme sotilaitamme mottiin - operaatio Afganistanissa on silti välttämätön.

20.8.2021

Arvoisa herra puhemies

Suomi on lähettämässä aseistettuja sotilaitaan mottiin, jota piirittävät vihamieliset ja toimintatavaltaan vaikeasti ennustettavat joukot. Talebanien kurinalaisuus sekavassa tilanteessa on arvoitus. Heidän lupauksiinsa pitää suhtautua suurella varauksella. Suojeluoperaatio ei ole turvallisuuden kannalta riskitön. Paikalle lähetetään ammattisotilaita, joilla on tehtävään paras mahdollinen koulutus ja kokemus sekä tarvittava henkilökohtainen aseistus ja suojavarustus. 

Operaatio on Suomen kansallisessa johdossa, emme toimi EU:n, Naton tai YK:n alaisuudessa. Ilmasilta on olemassa, ja myös muita länsimaita on paikalla evakuoimassa. Ulkopoliittinen riski Suomelle itse operaatiosta lienee pieni. 

Tilanne on vakava ja poikkeuksellinen. Suomen on toimittava päättäväisesti ja nopeasti omien kansalaistensa turvallisuuden puolesta. Tilanteen selvittyä on pohdittava, voidaanko reagointinopeuttamme jatkossa entisestään parantaa. Sotilaitten valmiutta en epäile, mutta poliittisen päätöksenteon eri vaiheet kuluttavat kallisarvoista aikaa. Aika voi olla ihmishenkien kannalta ratkaiseva muuttuja. 

Arvoisa puhemies

Suomen on myös autettava niitä afganistanilaisia, jotka ovat olleet suoraan kanssamme yhteistyössä. Mahdollisuuksien mukaan on myös autettava heitä, jotka ovat olleet apunamme sopimuskumppaniemme välityksellä. Asiaan vaikuttaa myös se, mitä on etukäteen sovittu eri osapuolien välillä. 

Naiset ovat Afganistanin vainotuin ryhmä. Suurimmassa hädässä eivät yleensä ole he, jotka huutavat äänekkäimmin ja jotka pystyvät kiilaamaan itsensä kärkeen. 

Apua pitää pakolaiskysymyksessä pyrkiä antamaan lähinnä suoraan kohteeseen tai sen lähialueelle. Afganistanista otettavia pakolaisia on otettava ensisijaisesti kiintiöpakolaisjärjestelmämme kautta ja sen määrittelemissä rajoissa. EU:n on koordinoitava keskitetysti mahdollista laajempaa pakolaispainetta. Länsimaiden vastuu Afganistanista ja muista vastaavista maista ei voi olla rajaton; myös arabimaiden on nostettava profiiliaan. 

Jatkossa on tarkkaan mietittävä, miten demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia pyritään viemään korruptoituneisiin maihin. Maita, joiden oma johto ei sitoudu oman kansansa auttamiseen, on vaikea auttaa. Afganistanin hallinnon romahtaminen kertoo korruption mädättävästä vaikutuksesta.  

Arvoisa puhemies

Tuen — ja kokoomus tukee — operaatiota. Puolustamme kansallisia intressejämme sen syvimmässä merkityksessä turvatessamme suomalaisten turvallisuutta ja henkeä. Luotan Puolustusvoimiemme osaamiseen vaativassa tehtävässä. — Kiitos.