EDUSKUNTAPUHE: Tiedustelulainsäädäntö ja hallitusohjelma (27.6.2023)

28.6.2023

Tiistai 27.6.2023 klo 12.00—23.08

5. Valtioneuvoston tiedonanto: Vahva ja välittävä Suomi Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023

Valtioneuvoston tiedonanto

Pauli Kiuru / kok 

Arvoisa rouva puhemies

Julkisen vallan vastuulla on suomalaisten turvallisuuden takaaminen. On arvokasta, että turvallisuusnäkökulma on huomioitu hallitusohjelmassa kattavasti. Tässä puheessani keskityn vain yhteen turvallisuuttamme lisäävään näkökulmaan, ja se koskee tiedustelua sekä sitä koskevaa lainsäädäntöä. Myös se on vahvasti mukana uudessa hallitusohjelmassa. 

Tiedustelulainsäädäntömme oli pitkään pahasti jäljessä muihin maihin verrattuna. Esimerkiksi vuonna 2013 vahvistui, että Suomen ulkoasiainhallinto oli ollut vakavan tietoturvaloukkauksen kohteena. Vinkki tämän havaitsemiseen oli tullut Suomen ulkopuolelta. Oli kestämätöntä, että olimme ulkopuolisten valtioiden antamien tiedustelutietojen varassa. 

Tiedustelulainsäädäntömme tuli voimaan 2019. Kokonaisuuteen kuului sotilastiedustelua, siviilitiedustelua ja tiedustelutoiminnan valvontaa koskevia muutoksia. Uusi lainsäädäntö oli viesti demokraattisen päätöksentekomme toimivuudesta kansallista turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Tavoitteena on hankkia tietoa ylimmän valtiojohtomme päätöksenteon tueksi, jotta suomalaisten turvallisuus voidaan kaikissa tilanteissa varmistaa. 

Suomi ei enää suhtaudu sinisilmäisesti ulkomaisiin vaikuttamisyrityksiin, jotka uhkaavat etujamme ja elintärkeitä toimintojamme. Nato-jäsenyytemme myötä Suomen tiedusteluviranomaisten kahdenvälinen yhteistyö liittokunnan muiden jäsenvaltioiden tiedusteluviranomaisten kanssa syvenee. Samoin Suomen viranomaisten yhteistoiminta Naton eri rakenteiden kanssa lisääntyy. 

Tiedustelulainsäädännön muutokset herättivät paljon aiheellista keskustelua. Kokonaisuus oli kuitenkin hyvin laadittu ja sen edellyttämä perustuslain muutos saatiin toteutettua kiireellisesti eduskunnan suuren enemmistön tuella. 

Arvoisa puhemies

Hallitusohjelmassa on lukuisia tiedusteluun ja tiedustelulainsäädäntöön liittyviä kirjauksia. Hyvääkin lainsäädäntöä pitää päivittää, kun kokemusta on saatu riittävästi ja kun olosuhteet muuttuvat. 

Tässä seuraavaksi joitakin tärkeitä nostoja hallitusohjelmasta tiedusteluun liittyen: Tiedustelu- ja valmiuslainsäädäntömme päivitetään mahdollistamaan hybridiuhkien tehokas torjunta, suomalaista kyber- ja informaatioturvallisuusosaamista kehitetään koulutuksella, poliisitoimintaa vahvistetaan ottamalla käyttöön rikostiedustelun mahdollistava lainsäädäntö. Se mahdollistaa puuttumisen uhkaperusteisesti esimerkiksi jengirikollisuuteen ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tiedustelulainsäädännön palomuurisääntelyä uudistetaan niin, että tieto saadaan kulkemaan suojelupoliisin ja muiden viranomaisten välillä. Lisäksi säädetään rangaistavaksi sellainen toiminta, jossa luovutetaan tietoja vieraan valtion tiedustelulle. Myös vieraan valtion lukuun tapahtuva perättömän tiedon levittäminen sekä Suomen päätöksentekoon vaikuttaminen vahingoittamismielessä kriminalisoidaan. 

Arvoisa puhemies

Nämä esimerkit ovat keinoja, joilla pyrimme parantamaan suomalaisten turvallisuutta. Uskon, että nämä lainsäädäntöhankkeet saavat vahvan tuen myös oppositiosta samalla tavalla kuin oppositio viime vaalikaudella tuki hallitusta tärkeissä turvallisuuspoliittisissa päätöksissä.