EDUSKUNTAPUHE: Tiedustelun parlamentaarisessa valvonnassa puolen vuoden katve

8.9.2023

TIIVISTELMÄ:

Parlamentaariseen valvontaan tulee vaalivuosina kohtuuttoman pitkä tauko. Tiedusteluvalvontavaliokunta kokoontui edellisen kerran helmikuun (23.2.2023)  lopulla, jonka jälkeen tulivat eduskuntavaalit, hallitusohjelmaneuvottelut ja sitten kesätauko. Uutta valiokuntaa ei ole vielä nimitetty ainoana valiokuntana eduskunnasta. Aikaa on kulunut edellisestä kokouksesta jo puolisen vuotta.

Arvoisa rouva puhemies (puhe 7.9.2023)

Julkisen vallan vastuulla on suomalaisten turvallisuuden takaaminen. Muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa ympäristössä se on entistä vaativampi ja tärkeämpi tehtävä. 

Tiedustelulainsäädäntömme tuli voimaan 2019. Kokonaisuuteen kuului sotilastiedustelua, siviilitiedustelua ja tiedustelutoiminnan valvontaa koskevia muutoksia. Uusi lainsäädäntö oli viesti demokraattisen päätöksentekomme toimivuudesta kansallista turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Tavoitteena on hankkia tietoa ylimmän valtiojohtomme päätöksenteon tueksi, jotta suomalaisten turvallisuus voidaan kaikissa tilanteissa varmistaa.  

Toisaalta tiedustelulainsäädännön hyväksyttävyys vaatii tiukkaa lainsäädännön noudattamista ja myös valvontaa. Virheitä ei saa tulla ja jos tulee, niihin on puututtava välittömästi. Yksityisyyden suoja on vahva perusarvo, ja viranomaisten laajat toimivaltuudet voivat väärinkäytettynä vaarantaa kansalaisten yksityiselämän suojaa ja viestien salaisuutta. Valtuuksia on käytettävä lain rajaamia reunaehtoja kurinalaisesti noudattaen. Suomeen on käsittääkseni kehittymässä hyvä tiedustelukulttuuri. 

Tiedusteluviranomaisten tärkeä valvoja on tiedusteluvalvontavaltuutettu, jonka vuosikertomusta vuodelta 2022 nyt käsittelemme. Tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen toteaa kertomuksen johdannossa: ”Kansallisen turvallisuuden suojaamisessa on meillä kyse viime kädessä oikeusvaltion, kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestyksen sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamisesta.” 

Nato-jäsenyytemme myötä Suomen tiedusteluviranomaisten kahdenvälinen yhteistyö liittokunnan muiden jäsenvaltioiden tiedusteluviranomaisten kanssa syvenee. Samoin Suomen viranomaisten yhteistoiminta Naton eri rakenteiden kanssa lisääntyy. Vastuu lisääntyy myös tiedusteluvalvontavaliokunnalla, joka vastaa tiedustelutoiminnan parlamentaarisesta valvonnasta. 

Arvoisa rouva puhemies! Tiedusteluvalvontavaliokunta ja eduskunta ovat huomioineet aikaisempien kertomusten havainnot. Myös hallitusohjelmassa on lukuisia tiedusteluun ja tiedustelulainsäädäntöön liittyviä kirjauksia. Hyvääkin lainsäädäntöä pitää päivittää, kun kokemusta on saatu riittävästi ja kun olosuhteet muuttuvat. 

Pienen huolen esitän siitä, että parlamentaariseen valvontaan tulee vaalivuosina kohtuuttoman pitkä tauko. Tiedusteluvalvontavaliokunta kokoontui edellisen kerran helmikuun lopulla, jonka jälkeen tulivat eduskuntavaalit, hallitusohjelmaneuvottelut ja sitten kesätauko. Uutta valiokuntaa ei ole vielä nimitetty ainoana valiokuntana eduskunnasta. Aikaa on kulunut edellisestä kokouksesta jo puolisen vuotta. — Kiitos.