EDUSKUNTAPUHE: Yhteiskuntamme perustuu luottamukselle. Se johtaa helposti hyväuskoisuuteen, naiiviuuteen ja sinisilmäisyyteen, kun arvioimme muiden maiden tarkoitusperiä (8.11.2022)

8.11.2022

HE 222/2022 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain ja etuostolain 1 §:n muuttamisesta.


Arvoisa puhemies

Kansainvälinen turvallisuuspoliittinen tilanne on kiristynyt. Viimeistään Krimin miehitys 2014 muistutti, että kasakka ottaa irti kaiken, mikä irti lähtee. Tämän vuoden helmikuussa alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jatkoa kehitykselle, joka oli jatkunut jo pitkään. Venäjän intressi on palauttaa suurvalta-asemansa, jonka se menetti Neuvostoliiton romahdettua. Maantieteellisen kokonsa ja ydinaseidensa näkökulmista se on toki edelleen suurvalta – muiden muuttujien osalta ei niinkään.

Suomi poisti ulkomaalaiskauppojen luvanvaraisuuden tammikuussa 2000, jonka jälkeen tie oli vapaasti auki esimerkiksi venäläisille maa- ja kiinteistöostajille. Usko rauhanomaiseen kehitykseen oli Suomessa vahva.

Venäläiset ovat sen jälkeen ostaneet maa-alueita sekä kiinteistöjä maa-, ilma- ja merivoimien tukikohtien läheisyydestä eri puolilta Suomea. Kauppoja on tehty ilmavalvonta- ja lennonjohtojärjestelmien, tutka-aseman, räjähdeainevarikon, ammusvälinevaraston ja ilmasotaharjoitusalueen naapurustossa. Venäläisomisteisia kiinteistöjä löytyy kaikkien sotilaslentokenttien kyljestä. Maata ja kiinteistöjä on hankittu venäläisomistukseen myös huoltovarmuuden kannalta merkittävien tietoliikennemastojen ja sähkönjakelun kantaverkon lähialueilta sekä tie- ja raideliikenteen solmukohdista.

Puolustusministeriön mukaan venäläiset omistavat Suomessa noin 3 000 kiinteistöä. Näistä isolla osalla on yhteys Kremliin ja Vladimir Putiniin.

Vuoden 2020 alusta lähtien lainsäädäntöämme muutettiin riskeihin havahtumisen myötä. EU:n sekä ETA-alueen ulkopuolelta tulevan henkilön on täytynyt saada kiinteistöostolleen Suomesta lupa puolustusministeriöstä. Puolustusvaliokunta esitti mietinnössään, että uuden sääntelyn toimivuutta on arvioitava kahden vuoden kuluessa. Arviointi johti tänään käsiteltävään hallituksen esitykseen.

Arvoisa puhemies

Oma yhteiskuntamme perustuu luottamukselle. Se johtaa helposti hyväuskoisuuteen, naiiviuuteen ja sinisilmäisyyteen, kun arvioimme muiden maiden tarkoitusperiä. On hyvä, että olemme heränneet realismiin. Raudalla ja verellä pyritään edelleen ratkaisuihin – halusimme tai emme.

On tärkeää, että viranomaisilla on hyvä tilannekuva riskitekijöistä ja käytössään riittävä keinovalikoima, jolla voidaan ehkäistä ja puuttua kansallista turvallisuutta vaarantaviin kiinteistöhankintoihin.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta ja valtion etuosto-oikeudesta on siksi kannatettava. Lupalakeja on tarkennettava ja kiristettävä.

Esityksessä on kuitenkin puutteita eli se ei ole riittävä. Se ei puutu asunto-osakeyhtiöiden ostamiseen tai vuokraamiseen eikä kiinteistöjen vuokraamiseen.

Huomiota pitäisi myös kiinnittää takavuosien kauppoihin. Jo tehtyjen, kansallisen turvallisuuden kannalta arveluttavien kiinteistökauppojen läpikäymiseen ei ole löytynyt riittäviä työkaluja.

Yhteenvetona – arvoisa puhemies

 Esitys on oikeansuuntainen, mutta riittämätön.