EDUSKUNTAPUHE: Tiedustelutoiminnan valvonta on monikerroksista - valiokunnan roolia voitava pohtia (9.9.2022)

10.9.2022

Arvoisa herra puhemies

Käsittelemme tiedusteluvalvontavaltuutetun järjestyksessään kolmatta vuosikertomusta. Tiedustelulainsäädäntömme tuli voimaan perusteellisen valmistelun jälkeen vuonna 2019. Se oli osoitus demokraattisen päätöksentekomme toimivuudesta kansallista turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Olimme aikaisemmin liiaksi muiden valtioiden antamien tiedustelutietojen varassa. Se ei ollut Suomen edun mukainen tilanne. Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan, mutta siinä edellytetään myös vahvaa omaa panosta. On oltava tietoa, joka kiinnostaa kanssamme yhteistyötä tekeviä valtioita. Tuleva Nato-jäsenyytemme tuo tiedusteluun uuden ulottuvuuden. 

Arvoisa puhemies

Vaikuttavampi tiedustelu tarkoittaa suomalaisille turvallisempaa isänmaata. Perustuslakimme takaa turvallisuuden ohella yksityisyydensuojan sekä viestien salaisuuden. Kaksi perusarvoa eli turvallisuus ja yksityisyys oli sovitettava lainsäädännössä tasapainoisesti yhteen. Tiedusteluviranomaisten saamien laajempien toimivaltuuksien rinnalle oli siksi rakennettava heidän toimintansa valvonta. Annettuja uusia oikeuksia on tulkittava ja sovellettava tiukasti lain kirjaimen ja hengen mukaisesti. Pienintäkään lipsumista ei saa tapahtua. 

Yhteistyö tiedusteluvalvontavaltuutetun ja tiedusteluvalvontavaliokunnan välillä on ollut toimivaa. Työmme alkoi tämän vaalikauden alussa. Meille on muodostumassa vahva ja tervehenkinen tiedustelukulttuuri uuden lainsäädännön määrittelemissä rajoissa. 

Arvoisa puhemies

Tiedustelutoiminnan valvonta on monikerroksista. Valvonnasta vastaavat ainakin tiedusteluvalvontavaltuutettu, tiedusteluvalvontavaliokunta, oikeusasiamies, oikeuskansleri ja tietosuojavaltuutettu. Lisäksi valvontaa tehdään tiedusteluviranomaisten sisäisenä työnä sekä puolustusministeriön ja sisäministeriön toimesta. 

Lopuksi, arvoisa puhemies, ajatukseni kehittämisestä. Vielä on ehkä liian aikaista arvioida tiedusteluvalvontavaliokunnan tuomaa lisäarvoa eduskuntatyöhön. Toisen vaalikauden jälkeen on syytä pohtia, tarvitaanko omaa valiokuntaa eli tiedusteluvalvontavaliokuntaa. Kevennetty vaihtoehto voisi olla, että tiedusteluvalvontavaltuutettu raportoisi hallintovaliokunnalle. Parlamentaarinen yhteys on kuitenkin syytä säilyttää. — Kiitos.